U Lan


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Từng, Kim Lẫm nghĩ đến có được cuộc đời này tình cảm chân thành, lại vạn vạn không thể tưởng được, nàng là cái xinh đẹp mà trí mạng cạm bẫy.

Nàng thiết kế hắn, bán đứng hắn, phản bội hắn, làm cho hắn luân vì tù nhân, nhận hết các loại tra tấn.

Vì báo thù, hắn theo luyện ngục trung sống trở về, lời thề muốn nàng trả giá thảm nhất đau đại giới.

Này ác ma bàn nam nhân bắt đi U Lan! Hắn nghiêm khắc mà vô tình, tàn nhẫn thương tổn nàng, khi dễ nàng,

Mà kia trương lạnh như băng khuôn mặt, đã có nàng nhớ thương quen thuộc.

Đáng sợ chuyện thật, từng cái ở trước mắt vạch trần, nàng không thể tin, này bừa bãi thương tổn của nàng ác ma,

Nhưng lại chính là năm đó cái kia, nàng thật sâu yêu say đắm quá, lại ở được đến nàng sau, liền khí nàng mà đi nam nhân...?

"Tình yêu này đây... đã bị lửa hận trong tim chàng, hủy diệt!"

* * *

Thông tin nguồn:

Nguồn convert: Trường Tồn
Chuyển ngữ: Sâu
Nguồn bản edit: Thanh Dao Các

Đọc trực tuyến: