Lời nói dối của Thần

9
Trung bình: 9 (3 votes)

Lời nói dối của Thần

Tác giả: 

Thần nói: "Là con ta, con chắc chắn sẽ luôn được hạnh phúc!"

Trích dẫn từ sách