Nhà Giả Kim - Full - Paulo Coelho

Bình luận

Ảnh của quynhtranglth
quynhtranglth13/05/2015 - 10:00

Sao thuê sách rồi mà không thấy để đọc vậy các bạn? Chỉ cho mình cách đọc với, mình là thành viên mới. Tks :)

Ảnh của Chim Cụt
Chim Cụt14/05/2015 - 18:46

Vẫn đọc được bình thường mà bạn. :-s

Ảnh của tuy
tuy13/05/2015 - 18:29

Đọc được mà..