Totto Chan – Cô bé bên cửa sổ - Full - Tetsuko Kuroyanagi