BÓNG MẸ - Thiên Trang

Ngày xưa khi còn bé
Núp bóng mẹ không rời
Trong nhà hay ngoài phố
Ngõ vắng hay đông người

Ngày xưa khi còn bé
Bóng mẹ là dù cao
Che đầu con khỏi nắng
Che đòn con không đau

Ngày nay con đã lớn
Bóng mẹ là tầng cao
Che đời con được mát
Vỗ về khi lao đao

Tuy ngày nay con lớn
Bóng mẹ đã oằn sâu
Nhưng vẫn là cổ thụ
Che chắn những mái đầu

Ôi ngày sau ngày sau!
Bóng mẹ mình nơi nao
Khi đời nhiều duâ bể
Con biết tựa phương nào,..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay