Trước lúc ngủ say


Tác giả: 
Dịch giả: 
NXB: 

Tình yêu là cái móc mỏng manh treo cả một đời người lên đó…

Tiểu thuyết lạ lùng này đã khởi nguồn mạch cảm xúc từ một bản cáo phó…

Tiểu thuyết lạ lùng này kể về một con người mà trí nhớ đã ngừng phắt lại ở một thời điểm xa lắc lơ trong quá khứ, với bao nhiêu năm sống đã bị búng đi mất hút kể từ thời điểm xa lắc lơ cho đến tận bây giờ…

về một con người chỉ biết rằng trong cuộc đời mình có cái gọi là hồi đó, trước đây, dẫu rằng trước cái gì thì chẳng nói được, có cái gọi là bây giồ, và chẳng có nổi giữa hai điều đó trừ một khoảng rỗng lê thê, quạnh quê với những phiên bản quá khứ, mà bất cứ lúc nào một trong những mảnh nhọn ấy cũng có thể xuyên toạc ra, ép kẻ mang nó chạy thốc qua nỗi đau…

về một con người mà nhiều năm trước, ở thời điểm cần chồng mình nhiều nhất nhưng lại hiểu anh ấy ít nhất, đã tự mình khởi nguồn bi kịch…

Copyright © Lola Communications 2011

All rights reserved.

Bản quyền được thỏa thuận với Conville & Walsh Ltd.

2 Gamon Street, London W1F 7QL, United Kingdom

thông qua Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.

Bản tiếng Việt © Nhà xuất bản Trẻ, 2012

Thực hiện: Summer Scent

Cảm ơn Russie đã scan sách giúp nhóm thực hiện ebook này.