Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Trung Cung Có Hỉ
Đang ra - Yến Thính Huyền
396 5 ngày 21 giờ
Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!
Đang ra - Hạ Tử Lam
135 5 ngày 21 giờ
Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Đang ra - Tẫn Tương Tư
150 5 ngày 21 giờ
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
80 5 ngày 23 giờ
Y Hậu Khuynh Thiên
Đang ra - Tiêu Thất Gia
85 5 ngày 23 giờ
Đích Nữ Không Làm Phi
Đang ra - Đường Quả
117 5 ngày 23 giờ
Cực Võ
Đang ra - Người Qua Đường Ất
28 6 ngày 11 giờ
Trường Ninh Đế Quân
Đang ra - Trí Bạch
43 6 ngày 11 giờ
Manh Sủng
Đang ra - Bố Đinh Lưu Ly
126 6 ngày 11 giờ
Tiên Môn
Đang ra - PeaGod
38 6 ngày 12 giờ
Thiên Đạo Hệ Thống
Đang ra - Độc Cô Vô Danh
25 6 ngày 12 giờ
Độc Sủng Ngốc Hậu
Đang ra - Quyết Tuyệt
124 6 ngày 13 giờ
Dạ Hành Ca
Đang ra - Tử Vi Lưu Niên
54 6 ngày 13 giờ
Lĩnh Nam Ký
Đang ra - Phong Du Tùng Lâm
20 6 ngày 14 giờ
Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
Đang ra - Mê Hoặc Giang Sơn
119 6 ngày 20 giờ
Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Đang ra - Hàm Tiểu Ngu
112 6 ngày 21 giờ
Giang Hồ Dị Giới
Đang ra - Cửu Long
38 6 ngày 21 giờ
Thánh Vũ Xưng Tôn
Đang ra - Tiểu Viên Nguyên
39 6 ngày 21 giờ
Nhất Phẩm Ngỗ Tác
Đang ra - Phượng Kim
58 6 ngày 22 giờ
Mại Nhục
Hoàn (full) - Nhậm Chi
158 1 tuần 6 ngày
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
445 1 tuần 6 ngày
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
239 1 tuần 6 ngày
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
76 1 tuần 6 ngày
Độc Sủng Băng Phi
Hoàn (full) - Trữ Như Hạ Nguyệt
336 1 tuần 6 ngày
Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu
Hoàn (full) - Quả Đống CC
407 1 tuần 6 ngày
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
128 1 tuần 6 ngày
Thanh Mai Sự
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
76 1 tuần 6 ngày
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Hoàn (full) - Vân Thiên Thiếu
378 1 tuần 6 ngày
Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Mê Âm
73 1 tuần 6 ngày
Tình Động
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
112 1 tuần 6 ngày
Chước Phù Dung
Hoàn (full) - Độc Cô Cầu Yêu
371 1 tuần 6 ngày
Cực Phẩm Khí Phi
Hoàn (full) - Tiểu Đậu Bố Đinh
219 1 tuần 6 ngày
Thị Ngược Thành Tính
Hoàn (full) - Đệ Lục
107 1 tuần 6 ngày
Quân Mạc Vũ
Hoàn (full) - Mỗ Tại Tư
130 2 tuần 20 giờ
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
96 2 tuần 20 giờ
Như Lâm Đại Địch
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
53 2 tuần 20 giờ
[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
Hoàn (full) - Ôn Nhu Tiểu Sương
50 2 tuần 20 giờ
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
59 2 tuần 20 giờ
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 5: Tiêu Dao Nhạc
Hoàn (full) - Sắc Như Không
89 2 tuần 20 giờ
Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt – Bộ 3: Niệm Nô Kiều
Hoàn (full) - Sắc Như Không
36 2 tuần 20 giờ
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
129 2 tuần 20 giờ
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
83 2 tuần 20 giờ
Trí Tuệ Đại Tống
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
60 2 tuần 20 giờ
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
426 2 tuần 20 giờ
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
Hoàn (full) - Phong Hà Du Nguyệt
329 2 tuần 20 giờ
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi
Ngưng - Vưu Tiền
126 2 tuần 20 giờ
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
49 2 tuần 21 giờ
Mại Thái Lang
Hoàn (full) - Băng Đế
46 2 tuần 21 giờ
Thần Ma Hệ Liệt – Bộ 1: Trọng Quang
Hoàn (full) - Thập Thế
38 2 tuần 21 giờ
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
81 2 tuần 21 giờ

Các trang