Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Làm Nô
Đang ra - Cuồng Thượng Gia Cuồng
6003 2 ngày 15 giờ
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
7037 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ép Khô Nam Phụ
Đang ra - Khanh Uyển Uyển Uyển
3368 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
3878 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
2098 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Ngự Yêu
Đang ra - Cửu Lộ Phi Hương
7250 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
2081 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thần vương độc phi: Thiên tài luyện đan sư [C]
Hoàn (full) - Dạ Phong Yêu
29779 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Có Tòa Hương Phấn Trạch
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
6422 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Hoàn (full) - Du Đăng
11058 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
20331 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) [C]
Hoàn (full) - Phượng Quỳnh
120628 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Hoàn (full) - Chu Tiếu Y
3065 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Đang ra - Tô Tiểu Noãn
39342 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
2137 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
1371 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
930 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
7224 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
4065 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Hoàn (full) - Tô Nhị Khuyết
6403 2 months 18 giờ
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
435 2 months 2 ngày
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
8357 2 months 5 ngày
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
13698 2 months 5 ngày
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
3100 2 months 1 tuần
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
4506 2 months 1 tuần
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
1654 2 months 1 tuần
Diện Thủ
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Ở Nhà
2954 2 months 1 tuần
Đào Nguyệt Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tâm Lam
723 2 months 1 tuần
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
1057 2 months 1 tuần
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
919 2 months 1 tuần
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
461 2 months 1 tuần
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
1198 2 months 1 tuần
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
10663 2 months 3 tuần
Làm Nhục Ca Ca
Hoàn (full) - Lam Cầm
741 2 months 3 tuần
Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu
Hoàn (full) - Phương Đông
552 2 months 3 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
456 2 months 3 tuần
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
5866 2 months 3 tuần
Nhân Duyên Tiền Định
Đang ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
5119 2 months 3 tuần
Giữa Chốn Phù Dung
Đang ra - Bán Tụ Yêu Yêu
1580 2 months 3 tuần
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
33458 2 months 3 tuần
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
11866 2 months 3 tuần
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Hoàn (full) - Hạ Tiểu Mạt
6396 2 months 3 tuần
Tà Y
Hoàn (full) - Nguyên Viện
1580 2 months 3 tuần
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
1553 3 months 2 ngày
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1148 3 months 2 ngày
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1585 3 months 2 ngày
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1819 3 months 2 ngày
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1133 3 months 2 ngày
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
993 3 months 1 tuần
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1789 3 months 1 tuần

Các trang