Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi
Đang ra - Tử Phi Ninh
35 1 ngày 6 giờ
Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em
Hoàn (full) - Công Tử Diễn
170 1 ngày 7 giờ
Thủy Thần
Đang ra - Dương Nhi
1726 2 ngày 22 giờ
[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu
Hoàn (full) - Quái Đạo Hồng
81 1 tuần 1 ngày
Thác Giá (Gả Nhầm)
Hoàn (full) - Tam Tam Đắc Cửu
323 1 tuần 1 ngày
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
183 1 tuần 1 ngày
Bạch Vũ Một Thạch Lăng
Hoàn (full) - arams
60 1 tuần 1 ngày
Châm Phong Đối Quyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
49 1 tuần 1 ngày
Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi
Hoàn (full) - Yvone
68 1 tuần 1 ngày
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
Hoàn (full) - Vân Thiên Thiếu
294 1 tuần 1 ngày
Chước Phù Dung
Hoàn (full) - Độc Cô Cầu Yêu
297 1 tuần 1 ngày
[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký
Hoàn (full) - Thiên Tằm Bảo giáp
35 1 tuần 2 ngày
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
68 1 tuần 2 ngày
Dã Tâm Của Nam Nhân
Hoàn (full) - Vạn Tiểu Mê
72 1 tuần 2 ngày
Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
25 1 tuần 2 ngày
Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
Hoàn (full) - Bạch Y Nhược Tuyết
77 1 tuần 2 ngày
Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
105 1 tuần 2 ngày
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
361 1 tuần 2 ngày
Câu Hồn Tình Nhân
Hoàn (full) - Thẩm Vũ
104 1 tuần 3 ngày
Dây Dưa Không Rõ
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
82 1 tuần 3 ngày
Sài Lang Hổ Bái
Hoàn (full) - Hắc Sắc Cấm Dược
34 1 tuần 3 ngày
[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Hoàn (full) - Lâm Hàn Yên Khanh
54 1 tuần 3 ngày
Kiếm Ảnh Trọng Lâu
Hoàn (full) - Mẫn Chúng Sinh
41 1 tuần 3 ngày
Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ
Hoàn (full) - Thất Nhan Nhan
73 1 tuần 3 ngày
Đam Tứ Tuyệt - Phần 2: Chỉ Là Ảo Giác
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
51 1 tuần 3 ngày
Đam Tứ Tuyệt - Phần 4: Đại Sắc Lang
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
45 1 tuần 3 ngày
Cố Hữu
Hoàn (full) - Yến Hoài Hề
51 1 tuần 3 ngày
Ly Hôn
Hoàn (full) - Hoài Thượng
157 1 tuần 4 ngày
Độc Hành Thú
Hoàn (full) - Bạch Vân
30 1 tuần 4 ngày
Phong Thả Đình Trú
Hoàn (full) - Sắc Như Không
31 1 tuần 4 ngày
Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
Hoàn (full) - Thanh Sắc Đích Quang
43 1 tuần 4 ngày
Thử Sinh Vi Quân Lưu
Hoàn (full) - Tuyết Huyễn Hồ
39 1 tuần 4 ngày
Tuyệt Sắc Quốc Sư
Hoàn (full) - Mê Dương
66 1 tuần 4 ngày
Chiết Chi (Giai Hạ Tù)
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
35 1 tuần 4 ngày
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
53 1 tuần 4 ngày
Bất Ái Kỷ
Hoàn (full) - Mộ Dung Tỷ Tỷ
68 1 tuần 5 ngày
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
54 1 tuần 5 ngày
Thanh Phong Hận
Hoàn (full) - Hành Vân
64 1 tuần 5 ngày
Bản Kí Sự Trúc Mã
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
53 1 tuần 5 ngày
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
130 1 tuần 5 ngày
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
35 1 tuần 5 ngày
Gián Đập Không Chết
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
47 1 tuần 5 ngày
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
45 1 tuần 6 ngày
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
42 1 tuần 6 ngày
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
34 1 tuần 6 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
23 1 tuần 6 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
37 1 tuần 6 ngày
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
47 1 tuần 6 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
35 1 tuần 6 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
30 1 tuần 6 ngày

Các trang