Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn - Vô Thố Thương Hoàng
33 3 ngày 5 giờ
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn - Hồng Dạ
61 1 tuần 1 ngày
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn - Khốn Ỷ Nguy Lâu
56 1 tuần 2 ngày
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn - Thịnh Trang Vũ Bộ
47 1 tuần 3 ngày
Ngộ Xà
Hoàn - Tố Ngân
96 1 tuần 5 ngày
Điền Môn Danh Hoa
Hoàn - Lôi Ân Na
146 1 tuần 6 ngày
Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc
Hoàn - Nhất Mai Đồng Tiễn
99 1 tuần 6 ngày
Ngự Lôi
Hoàn - Tiêu Gia Tiểu Khanh
91 2 tuần 9 giờ
Huyết Mạch Phượng Hoàng
Hoàn - Tô Niên Cận Thời
97 2 tuần 2 ngày
Đông Hoa Đế Quân
Hoàn - Lạc Dương Hoa
458 2 tuần 3 ngày
Ảo Mộng Tru Yêu
Hoàn - Thẩm Thương My
107 3 tuần 1 ngày
Yêu Hồ Loạn Thế
Hoàn - Khát Trí
89 3 tuần 4 ngày
Chí Tôn Vô Lại
Hoàn - Khiêu Vũ
83 4 tuần 6 giờ
Ẩn Sát
Hoàn - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
85 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Cực Phẩm Thiên Vương
Hoàn - Phong Cuồng
100 1 tháng 1 tháng 2 ngày
Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Hoàn - Mạc Kỳ Y
106 1 tháng 1 tháng 5 ngày
Đại Đạo Triêu Thiên
Đang ra - Miêu Nị
63 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Trù Đạo Tiên Đồ
Đang ra - Huyền Vũ
60 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Nguyên Tôn
Đang ra - Thiên Tằm Thổ Đậu
127 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
57 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đỉnh Phong Chí Tôn
Đang ra - Tiểu Bảo Trùng Sinh
77 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Ta Là Chí Tôn
Đang ra - Phong Lăng Thiên Hạ
69 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Đang ra - Chu Tiểu Xuyên
83 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Đang ra - Nghịch Thủy Chi Diệp
76 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hư Lộ
Đang ra - Tam Sinh Mộng
90 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Đang ra - Tạ Trường Thành
106 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Thư Kiếm Trường An
Đang ra - Hắn Từng Là Thiếu Niên
47 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nhân Gian Băng Khí
Đang ra - Khát Trí
49 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Đang ra - Mộc Dật
86 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Đang ra - Đê Thủ Tịch Mịch
50 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Đang ra - Liễu Tam Đao
139 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tiên Quốc Đại Đế
Hoàn - Quan Kỳ
59 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Lạc Thiên Tiên Đế
Đang ra - Hành Thiên Hạ
367 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Âm Dương Miện
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
58 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Thiên Ảnh
Đang ra - Tiêu Đỉnh
107 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Hoàng Kim Đồng
Hoàn - Đả Nhãn
74 2 months 2 ngày
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Hoàn - Tiểu Tiểu Vũ
87 2 months 2 ngày
Hứa Tiên Chí
Hoàn - Thuyết Mộng Thần
92 2 months 2 ngày
Ma Thú Lãnh Chúa
Hoàn - Cao Pha
57 2 months 2 ngày
Đại Ma Vương
Hoàn - Nghịch Thương Thiên
66 2 months 2 ngày
Thông Thiên Chi Lộ
Hoàn - Vô Tội
48 2 months 3 ngày
Tiên Ngạo
Hoàn - Vụ Ngoại Giang Sơn
80 2 months 3 ngày
Ma Thiên Ký
Hoàn - Vong Ngữ
164 2 months 3 ngày
Huyền Giới Chi Môn
Đang ra - Vong Ngữ
129 2 months 3 ngày
Vạn Đạo Kiếm Tôn [C]
Đang ra - Đả Tử Đô Yếu Tiễn
272 2 months 3 ngày
Thiên Đạo Đồ Thư Quán [Cv]
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
234 2 months 4 ngày
Phi Kiếm Vấn Đạo [Cv]
Đang ra - Ngã Cật Tây Hồng Thị
136 2 months 4 ngày
Tạo Hóa Chi Vương [Cv]
Đang ra - Trư Tam Bất
136 2 months 4 ngày
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Hoàn - Thất Thập Nhị Biên
98 2 months 5 ngày
Chí Tôn
Hoàn - Cổ Chân Nhân
83 2 months 5 ngày

Các trang