Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn - Lãnh Phát Công Tử
4 4 phút 45 giây
Tàn Bào
Hoàn - Phong Ngự Cửu Thu
5 1 giờ 40 phút
Tiểu Binh Truyền Kỳ
Hoàn - Huyền Vũ
7 1 giờ 44 phút
Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc
Hoàn - Hoàng Ma
8 4 giờ 22 phút
Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Hoàn - Đình Hòa
15 4 giờ 30 phút
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Hoàn - Hằng Tâm
9 9 giờ 49 phút
Thiên Tài Đọa Lạc
Hoàn - Lý Nhàn Ngư
13 10 giờ 13 phút
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
25 22 giờ 28 phút
Chung Cực Truyền Thừa
Hoàn - Vũ Thần Vũ
10 23 giờ 16 phút
Cửu U Long Giới
Hoàn - Chúng Thần
14 23 giờ 29 phút
Thiên Thần
Hoàn - Hỏa Tinh Dẫn Lực
24 1 ngày 51 phút
Ngạo Thị Thiên Địa
Hoàn - Cao Thiết
16 1 ngày 1 giờ
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn - Điểm Tinh Linh
13 1 ngày 1 giờ
Cận Chiến Bảo Tiêu
Hoàn - Phù Sinh Mộng Đoạn
12 1 ngày 1 giờ
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Hoàn - Ngư Nhân Nhị Đại
38 1 ngày 4 giờ
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Hoàn - Cửu Nguyệt Dương Quang
28 1 ngày 10 giờ
Cực Phẩm Thiên Vương
Hoàn - Phong Cuồng
372 1 ngày 19 giờ
Siêu Cấp Cường Giả
Hoàn - Phong Cuồng
49 1 ngày 19 giờ
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn - Yên Lộ Thương Mang
54 1 ngày 20 giờ
Quang Chi Tử
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
20 1 ngày 22 giờ
Duy Ngã Độc Tiên
Ngưng - Đường Gia Tam Thiếu
13 1 ngày 22 giờ
Thần Ấn Vương Tọa
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
21 1 ngày 22 giờ
Thiện Lương Tử Thần
Đang ra - Đường Gia Tam Thiếu
17 1 ngày 23 giờ
Cầm Đế
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
24 1 ngày 23 giờ
Băng Hỏa Ma Trù
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
18 1 ngày 23 giờ
Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Đang ra - Mực Thích Lặn Nước
538 2 ngày 12 giờ
Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Đang ra - Phạm Lão Tiên Sinh
54 4 ngày 10 giờ
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đang ra - Đường Gia Tam Thiếu
1384 4 ngày 10 giờ
Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết
Đang ra - Đường Gia Tam Thiếu
39 4 ngày 10 giờ
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Đang ra - Tạ Trường Thành
777 4 ngày 12 giờ
Vô Thượng Sát Thần
Đang ra - Tà Tâm Vị Mẫn
49 4 ngày 19 giờ
Ma Thần Hoàng Thiên
Đang ra - Đình Kiên
804 6 ngày 46 phút
Tuyệt Thế Vũ Thần
Đang ra - Tịnh Vô Ngấn
151 1 tuần 1 ngày
Thái Cổ Thần Vương
Đang ra - Tịnh Vô Ngấn
118 1 tuần 1 ngày
Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Đang ra - Túy Miêu
80 1 tuần 1 ngày
Già Thiên
Hoàn - Thần Đồng
286 2 tuần 3 giờ
Tam Thốn Nhân Gian
Đang ra - Nhĩ Căn
111 2 tuần 1 ngày
Đế Bá
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
822 2 tuần 2 ngày
Thiên Thu
Hoàn - Mộng Khê Thạch
166 2 tuần 2 ngày
Tối Cường Hệ Thống
Đang ra - Tân Phong
89 2 tuần 2 ngày
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
90 2 tuần 2 ngày
Vô Địch Kiếm Vực
Đang ra - Thanh Phong Loan
1368 2 tuần 4 ngày
Yêu Thần Ký
Đang ra - Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
583 2 tuần 4 ngày
Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
Hoàn - Thu Thủy Tình
137 2 tuần 5 ngày
Đấu Phá Thương Khung
Hoàn - Thiên Tằm Thổ Đậu
814 3 tuần 14 giờ
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn - Tịch Mịch Kiếm Khách
75 3 tuần 1 ngày
Ngự Linh Sư Thiên tài
Hoàn - Tiêu Tương Túy Vũ
98 3 tuần 1 ngày
Tinh Chiến Phong Bạo
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
356 3 tuần 5 ngày
Bố Y Quan Đạo
Hoàn - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
111 3 tuần 5 ngày
Quan Sách
Hoàn - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
80 3 tuần 5 ngày

Các trang