Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
143 2 ngày 16 giờ
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
86 2 ngày 16 giờ
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
234 2 ngày 16 giờ
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
136 2 ngày 16 giờ
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
205 2 ngày 16 giờ
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
214 1 tuần 2 ngày
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
237 1 tuần 2 ngày
Thanh Sắc Kiêm Bị
Hoàn (full) - Mê Hồ Quân
163 1 tuần 2 ngày
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
445 1 tuần 2 ngày
Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
148 1 tuần 2 ngày
Thất Thân Rượu
Hoàn (full) - Suối nước lạnh
216 1 tuần 2 ngày
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
648 1 tuần 2 ngày
Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Hoàn (full) - Chu Tiểu Man
196 1 tuần 2 ngày
Không Muốn, Không Muốn Buông
Hoàn (full) - Phong Lộng
154 1 tuần 2 ngày
U Linh Tửu Điếm
Hoàn (full) - Tô Du Bính
244 1 tuần 2 ngày
Quý Ngài Lảm Nhảm
Hoàn (full) - Trường Vụ
241 1 tuần 2 ngày
Thất Lạc Phong Ấn
Hoàn (full) - Tô Du Bính
187 1 tuần 2 ngày
Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
266 1 tuần 2 ngày
Cầu Lui Nhân Gian Giới
Hoàn (full) - Thiên Đường Phóng Trục Giả
298 1 tuần 2 ngày
Dược Biệt Đình
Hoàn (full) - Phúc Hắc Ác Ma
152 1 tuần 2 ngày
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
1082 1 tuần 2 ngày
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Hoàn (full) - Tô Du Bính
257 1 tuần 2 ngày
Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường
Hoàn (full) - Tam Thập Tái
421 1 tuần 2 ngày
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
543 1 tuần 2 ngày
Nhất Gia Tam Khẩu
Hoàn (full) - Ưu Hiên Chủ Nhân
367 1 tuần 2 ngày
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
463 1 tuần 2 ngày
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
519 1 tuần 2 ngày
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
404 1 tuần 2 ngày
Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Hoàn (full) - Loạn Hồng Phi
454 1 tuần 2 ngày
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
833 1 tuần 2 ngày
Đi Trên Mây, Nhìn Xuống Mây
Hoàn (full) - Hạ Trường An
380 1 tuần 2 ngày
Khiêu Khích Bên Người
Hoàn (full) - Công Phu Bao Tử
122 1 tuần 2 ngày
Phong Mang
Hoàn (full) - Sài Kê Đản
504 1 tuần 2 ngày
Yến Hoài Tích
Hoàn (full) - Vi tiếu đích miêu
166 1 tuần 2 ngày
Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Hoàn (full) - Biên Tưởng
473 1 tuần 2 ngày
Phong Hành Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lưu Tinh Trư
261 1 tuần 2 ngày
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
Hoàn (full) - Yên Tử
268 1 tuần 2 ngày
Nguyên Thủy Tái Lai
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
392 1 tuần 2 ngày
Cận Vị Lai
Hoàn (full) - Hướng Dương
361 1 tuần 2 ngày
Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy
Hoàn (full) - Tiểu Trì Tử
226 1 tuần 2 ngày
Cả Người Đều Là Bảo
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
232 1 tuần 2 ngày
Nha! Có Bầu Rồi!
Hoàn (full) - Thần Điện Tế Ti
1143 1 tuần 2 ngày
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
236 1 tuần 2 ngày
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
193 1 tuần 2 ngày
Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn
Hoàn (full) - Sung Tùng
147 1 tuần 2 ngày
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
198 1 tuần 2 ngày
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
237 1 tuần 2 ngày
Hán Thủy Đan Ưng
Hoàn (full) - Tiêu
93 1 tuần 2 ngày
Hựu Nhất Xuân
Hoàn (full) - Đại Phong Quát Quá
201 1 tuần 2 ngày
Vườn Trẻ Thiên Đình
Hoàn (full) - Lục Dã Thiên Hạc
143 1 tuần 2 ngày

Các trang