Sách Truyện mới cập nhật

Nữ Quan Vận Sự - Chương 204
[Đang ra] - Tiểu Nhục Tống
Tướng Môn Độc Hậu - Chương 109
[Đang ra] - Thiên Sơn Trà Khách
Tướng Phủ Đích Nữ - Quyển 4
[Đang ra] - Trầm Hoan
Ngẫu Ngộ Thành Tiên - Chương 110
[Đang ra] - Phạm Lão Tiên Sinh
Con Đường Sủng Thê - Chương 153
[Đang ra] - Tiếu Giai Nhân
Rũ bóng nghiêng chiều - chương 60
[Đang ra] - Thi Ngọc Thu Ân
Ma Thần Hoàng Thiên - Chương 293
[Đang ra] - Đình Kiên
Hoàng Gia Sủng Tức - Chương 75
[Đang ra] - Thải Điền
Độc Sủng Thiên Kiều - Chương 78
[Đang ra] - Nhược Bàn
Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi - Chương 89
[Đang ra] - Phượng Ức Trường An
Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Chương 72-2
[Đang ra] - Vân Thủy Yên Tình
Gia, Khẩu Vị Quá Nặng - Chương 352
[Đang ra] - Hắc Tâm Bình Quả
Tại Hạ Không Phải Là Nữ - Chương 473
[Đang ra] - Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 125
[Đang ra] - Trắc Nhĩ Thính Phong
Độc Thiếp - Chương 94
[Đang ra] - Thu Thủy Linh Nhi
Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - Chương 244
[Đang ra] - Nghịch Thủy Chi Diệp
Tam Thốn Nhân Gian - Chương 224
[Đang ra] - Nhĩ Căn
Đế Bá - Chương 4763
[Đang ra] - Yếm Bút Tiêu Sinh
e-Human - Chương 21
[Đang ra] - Khánh Dương
Dược Thủ Hồi Xuân - Chương 88
[Đang ra] - Lê Hoa Bác