Sách Truyện mới cập nhật

Mây Và Gió - Chương 15
[Đang ra] - M MT
Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 33
[Đang ra] - Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ
Vô Thượng Sát Thần - Chương 2456
[Đang ra] - Tà Tâm Vị Mẫn
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy - Quyển 2
[Đang ra] - Trần Hướng Bắc
Yêu Em Đậm Sâu - Quyển 2 - Chương 12
[Đang ra] - Trung 2 Bệnh
Thực Hoan Giả Yêu - Chương 172-5
[Đang ra] - Tịch Hề
Hư Lộ - Chương 224
[Đang ra] - Tam Sinh Mộng
Ma Thần Hoàng Thiên - Phần 4
[Đang ra] - Đình Kiên
Thùy Miên - chương 02
[Đang ra] - Ngọc Thiên Châu
Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ - Chương 80
[Đang ra] - Niên Tiểu Hoa
Danh Môn Ác Nữ - Chương 148
[Đang ra] - Nhan Tân
Thời Gian Cùng Anh Triền Miên - Chương 89
[Đang ra] - Lục Khinh Quân
Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin - Chương 180
[Đang ra] - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Tại Hạ Không Phải Là Nữ - Chương 497
[Đang ra] - Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Cùng Trời Với Thú - Chương 126
[Đang ra] - Vụ Thỉ Dực
Đêm Trước Ly Hôn - Chương 73
[Đang ra] - Thiên Sơn Hồng Diệp
Đích Trưởng Nữ - Chương 232
[Đang ra] - Hạ Nhật Phấn Mạt
Tướng Môn Độc Hậu - Phần 02
[Đang ra] - Thiên Sơn Trà Khách
Thánh Vũ Xưng Tôn - Chương 69
[Đang ra] - Tiểu Viên Nguyên
Long Vương Truyền Thuyết - Chương 550
[Đang ra] - Đường Gia Tam Thiếu
Nhất Phẩm Ngỗ Tác - Chương 112
[Đang ra] - Phượng Kim
[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja - Chương 56
[Đang ra] - Huyết Nguyệt Uyên Nhi
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 128
[Đang ra] - Trắc Nhĩ Thính Phong
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Quyển 7 - Chương 784
[Đang ra] - Phong Hành Thuỷ Vân Gian
Độc Sủng Thiên Kiều - Chương 82
[Đang ra] - Nhược Bàn
Con Đường Sủng Thê - Chương 157
[Đang ra] - Tiếu Giai Nhân
Ta Không Thành Tiên - Chương 273
[Đang ra] - Thời Kính
Gia, Khẩu Vị Quá Nặng - Chương 355
[Đang ra] - Hắc Tâm Bình Quả