Sách Truyện mới cập nhật

Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 16
[Đang ra] - Mộc Lan Trắng
Ngây Ngô - Chương 06
[Đang ra] - Amy Phạm
Quái Phi Thiên Hạ - Chương 910
[Đang ra] - Cẩm Hoàng
Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 12
[Đang ra] - NgoanSL
Nguyên Ninh Truyện - Quyển 2 - Chương 04
[Đang ra] - Tiểu Thọ Tử
Chương 43: <tiếp>
[Đang ra] - Băng Vũ
Tiểu Phú Bà - Chương 74
[Đang ra] - Hoa Hoa Điểm Điểm
Tùng Hoa - Chương 26 (P4)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Tâm Ma - Chương 39: Song hồn
[Đang ra] - Jim Maryal
Tôi là ai? - Chương 003
[Đang ra] - San San Quyên
Người bán hàng - Chương 01
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm