Sách Truyện mới cập nhật

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Phiên Ngoại 11
[Đang ra] - Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Huyễn Thiên Địa - Chương 34
[Đang ra] - TD Phong Linh
Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1239
[Đang ra] - Cẩm Hoàng
Blue & Yellow - Chương 19
[Đang ra] - Tiêu Tiêu
Là Khói Hay Là Sương - Chương 12 (P2)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Xe Bus Ma - Chương 11
[Đang ra] - Huy Phong
Đa Nhân Cách - Chương 04
[Đang ra] - Dương Tuân An Thy
Lừa Dối - Chương 01
[Đang ra] - Dương Tuân An Thy
Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 267-2
[Đang ra] - Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngoại
[Đang ra] - Mai Tuyền
Chương 21. Nhất Tiễn Song Điêu
[Đang ra] - Tiểu Thọ Tử
Chương 3 - Cháo ngũ sắc
[Đang ra] - Sâu