Sách Truyện mới cập nhật

Anh Ninh - Phần I - Chương 4
[Đang ra] - Sinh Vật Đơn Bào
From Hanoi - Chương 07 - 6
[Đang ra] - Lê Phùng Thi Uyên
Ngây Ngô - Chương 04
[Đang ra] - Amy Phạm
Tâm Ma - Chương 37: Tôi Là Lesbian
[Đang ra] - Jim Maryal
Tùng Hoa - Chương 20 (P5)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 09
[Đang ra] - NgoanSL
Làm Nô - Chương 66
[Đang ra] - Cuồng Thượng Gia Cuồng
Vị Thanh Xuân - Chương 34
[Đang ra] - anbee
Là Khói Hay Là Sương - Chương 08 (P1)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Cát Bụi - Chương 07
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm
Tiểu Phú Bà - Chương 60
[Đang ra] - Hoa Hoa Điểm Điểm
Khế Ước Hào Môn - Chương 290
[Đang ra] - Cận Niên
Luyện Hồn - Chương 1
[Đang ra] - An Lệ
Hoa Bão - Chương 15
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm