Sách Truyện mới cập nhật

Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 55-2
[Đang ra] - Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ
Mây Và Gió - Chương 23
[Đang ra] - M MT
Rũ bóng nghiêng chiều - chương 61
[Đang ra] - Thi Ngọc Thu Ân
Trò Chơi Luân Hồi - Chương 160
[Đang ra] - Tiếu Diện Tà Thần
009 - Phần hai - I, II, III
[Đang ra] - Thái Vũ
Kiếm Phá Thương Khung - Chương 105
[Đang ra] - Cuồng Kiếm
Vu Thần Kỷ - Chương 92
[Đang ra] - Huyết Hồng
Kiếm Đạo Độc Thần - Chương 147
[Đang ra] - Lục Đạo Trầm Luân
Mẹ Bỏ Qua Cho Daddy Đi - Chương 107
[Đang ra] - Tử Phi Ninh
Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân - Chương 244
[Đang ra] - Thập Nguyệt Sơ
Danh Môn Ác Nữ - Chương 162
[Đang ra] - Nhan Tân
Triệu Thị Quý Nữ - Phần 2
[Đang ra] - Túc Mễ Xác
Nguyên Tôn - Chương 700
[Đang ra] - Thiên Tằm Thổ Đậu