Sách Truyện mới cập nhật

Tôi là ai? - Chương 003
[Đang ra] - San San Quyên
Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 10
[Đang ra] - NgoanSL
Tùng Hoa - Chương 24 (P4)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 15
[Đang ra] - Mộc Lan Trắng
Quái Phi Thiên Hạ - Chương 898
[Đang ra] - Cẩm Hoàng
Truyện ngắn - Truyện 06 - Căn phòng kín
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm
Tiểu Phú Bà - Chương 72
[Đang ra] - Hoa Hoa Điểm Điểm
Người bán hàng - Chương 01
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm
Khế Ước Hào Môn - Chương 295
[Đang ra] - Cận Niên