Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
66 1 ngày 16 giờ
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
61 1 ngày 16 giờ
Bạch Si Dã Tố Công
Hoàn (full) - Bạo Kì
51 1 ngày 16 giờ
Bạch Hạnh Lang
Hoàn (full) - Nhận Tâm
67 1 ngày 16 giờ
Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
Hoàn (full) - Thâu Nhãn Sương Cầm
45 1 ngày 16 giờ
Ánh Sáng Xanh – Green Light
Hoàn (full) - Yura Tamaki
34 1 ngày 16 giờ
Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt: Vốn Dê Không Dễ Chọc
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
27 1 ngày 17 giờ
Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt - Bộ 6: Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
26 1 ngày 17 giờ
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
26 1 ngày 17 giờ
Cả Nhà Thương Nhau
Hoàn (full) - Ngã Đích Tiểu Q
26 1 ngày 17 giờ
Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
Hoàn (full) - Angelia
31 1 ngày 17 giờ
Chiếc Lá Ký Sinh
Hoàn (full) - Phong Dạ Hân
45 1 ngày 17 giờ
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
35 1 ngày 17 giờ
Cường Gian
Hoàn (full) - Yuanyan
31 1 ngày 17 giờ
Cửu Liên Hoàn
Hoàn (full) - Thành Trùng
30 1 ngày 17 giờ
Đam Tứ Tuyệt: Dã Thú
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
46 1 ngày 17 giờ
Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký
Hoàn (full) - Mị Sủng Tiểu Vu
36 1 ngày 18 giờ
Đại Nịnh Thần
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
70 1 ngày 18 giờ
Đảo Môi Tiểu Bảo Bối Nhi
Hoàn (full) - Bạc Vụ Vũ Hà
25 1 ngày 18 giờ
Đào Nguyên Mộng
Hoàn (full) - Thụy Giả
23 1 ngày 18 giờ
Đế Đài Xuân
Hoàn (full) - Phong Duy
32 1 ngày 18 giờ
Đế Trường Trạch
Hoàn (full) - Đế Hưu
19 1 ngày 18 giờ
Đế Vương Công Lược
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
28 1 ngày 18 giờ
Độc Sủng Nam Hậu
Hoàn (full) - Dạ Như Mộng
51 1 ngày 18 giờ
Độc Sủng Yêu Tinh
Hoàn (full) - Mộng Hi Tuyệt Luyến
46 1 ngày 18 giờ
Dục Mãn Hạnh Lâm
Hoàn (full) - Vạn Diệt Chi Thương
42 1 ngày 18 giờ
Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể
Hoàn (full) - Phù Đằng Huyễn Tuyết
32 1 ngày 18 giờ
Gian Tình Phát Sinh Từ Quyển Nhật Ký
Hoàn (full) - Sa Tử
23 1 ngày 18 giờ
Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
22 1 ngày 18 giờ
Hắc Hồ Bạch Lang
Hoàn (full) - Minh Tử
31 1 ngày 18 giờ
Hệ Tình Tuyến
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
25 1 ngày 18 giờ
Hỏa Bạo Tình Nhân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
23 1 ngày 18 giờ
Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Hoàn (full) - Chi Chi
33 1 ngày 18 giờ
Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
28 1 ngày 18 giờ
Hoạt Thụ Tội
Hoàn (full) - Ngư Hương Nhục Ti
21 1 ngày 18 giờ
Hồng Ảnh Tuyết Ngân
Hoàn (full) - Ngọc Ẩn (DM)
17 1 ngày 18 giờ
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
26 1 ngày 18 giờ
Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại
Hoàn (full) - Nguyệt Bội Hoàn
21 1 ngày 18 giờ
Hùng Miêu Viên Viên
Hoàn (full) - Duật Dương
19 1 ngày 18 giờ
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
24 1 ngày 18 giờ
Huynh Hữu Đệ Công
Hoàn (full) - Lam Lâm
23 1 ngày 18 giờ
Huỳnh Mạc Phách Đương - Bạn Diễn
Hoàn (full) - Thất Ưu
15 1 ngày 18 giờ
Kế Hoạch Yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo
Hoàn (full) - Oa Qua Oa
57 1 ngày 23 giờ
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
35 1 ngày 23 giờ
Khất Cái Hoàng Đế
Hoàn (full) - Đọa Thiên
28 1 ngày 23 giờ
Không Hề Phòng Bị
Hoàn (full) - Thấm Trần
27 1 ngày 23 giờ
Khuynh Thành Song Tuyệt
Hoàn (full) - Thất Mạc Thanh Phàm
27 1 ngày 23 giờ
Kim Bài Đả Thủ
Hoàn (full) - Phao Phao Tuyết Nhi
34 1 ngày 23 giờ
Kính Ảnh Tình Duyên
Hoàn (full) - Mạt Tiêm Thù
30 1 ngày 23 giờ
Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Hoàn (full) - Phiêu Ly Cơ
54 1 ngày 23 giờ

Các trang