Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
212 2 ngày 14 giờ
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
517 2 ngày 16 giờ
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
105 2 ngày 16 giờ
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
263 2 ngày 16 giờ
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
235 2 ngày 16 giờ
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
143 2 ngày 16 giờ
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
337 2 ngày 16 giờ
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
86 2 ngày 16 giờ
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
234 2 ngày 16 giờ
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
66 2 ngày 16 giờ
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
337 2 ngày 16 giờ
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
280 2 ngày 16 giờ
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
159 2 ngày 16 giờ
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
136 2 ngày 16 giờ
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
620 1 tuần 2 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
980 1 tuần 2 ngày
Biên Thành Phiến Mã
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
202 1 tuần 2 ngày
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
128 1 tuần 2 ngày
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
850 1 tuần 2 ngày
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
600 1 tuần 2 ngày
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
221 1 tuần 2 ngày
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
352 1 tuần 2 ngày
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
214 1 tuần 2 ngày
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
170 1 tuần 2 ngày
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
246 1 tuần 2 ngày
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
400 1 tuần 2 ngày
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
189 1 tuần 2 ngày
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
252 1 tuần 2 ngày
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
273 1 tuần 2 ngày
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
342 1 tuần 2 ngày
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
248 1 tuần 2 ngày
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
124 1 tuần 2 ngày
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
189 1 tuần 2 ngày
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
839 1 tuần 2 ngày
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
772 1 tuần 2 ngày
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1236 1 tuần 2 ngày
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
294 1 tuần 2 ngày
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
171 1 tuần 2 ngày
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
190 1 tuần 2 ngày
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
1277 1 tuần 2 ngày
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
148 1 tuần 2 ngày
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
321 1 tuần 2 ngày
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
175 1 tuần 2 ngày
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
102 1 tuần 2 ngày
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
175 1 tuần 2 ngày
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
131 1 tuần 2 ngày
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
237 1 tuần 2 ngày
Bệnh Khí Mười Năm
Hoàn (full) - Hiểu thái gia
266 1 tuần 2 ngày
Người Hầu Của Quý Ông
Hoàn (full) - Chi Phương Khỏa Lạp
399 1 tuần 2 ngày
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
323 1 tuần 2 ngày

Các trang