Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
2053 2 ngày 10 giờ
165253 3 ngày 15 giờ
2970 2 tuần 4 ngày
5375 3 tuần 2 ngày
4494 3 tuần 2 ngày
5432 3 tuần 2 ngày
2059 1 tháng 1 tháng 3 ngày
1064815 2 months 4 tuần
752 3 months 6 ngày
760 3 months 6 ngày
8932 3 months 3 tuần
1853 4 months 2 tuần
19413 4 months 2 tuần
939 4 months 4 tuần
1446 5 months 2 tuần
10614 5 months 3 tuần
8363 6 months 28 phút
106619 6 months 3 ngày
7294 6 months 4 ngày
2169 6 months 1 tuần
1148 6 months 1 tuần
3136 7 months 19 giờ
303661 7 months 1 ngày
7443 7 months 2 tuần
21635 7 months 3 tuần
6237 7 months 3 tuần
5927 8 months 6 ngày
10164 9 months 1 ngày
63622 9 months 1 tuần
328576 9 months 2 tuần
1513 9 months 3 tuần
808023 9 months 3 tuần
293929 9 months 3 tuần
40648 9 months 3 tuần
69553 9 months 3 tuần
119126 9 months 3 tuần
160815 9 months 3 tuần
1171900 10 months 2 tuần
10542 11 months 3 tuần
10205 12 months 1 ngày
11117 1 năm 1 tuần
4939 1 năm 3 tuần
189666 1 năm 3 tuần
33717 1 năm 3 tuần
24847 1 năm 3 tuần
3968 1 năm 1 tháng 1 tháng
594000 1 năm 1 tháng 1 tháng
2080 1 năm 1 tháng 1 tháng
1095 1 năm 1 tháng 1 tháng
7830 1 năm 1 tháng 1 tháng

Các trang