Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
370812 6 giờ 35 phút
644 9 giờ 18 phút
553 9 giờ 18 phút
192 9 giờ 18 phút
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest - Trinh thám
841 9 giờ 30 phút
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest - Trinh thám
777 9 giờ 30 phút
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest - Võ Hiệp
663 9 giờ 30 phút
516 9 giờ 30 phút
506 9 giờ 30 phút
368 9 giờ 30 phút
381 9 giờ 31 phút
247 9 giờ 31 phút
211 9 giờ 31 phút
1320 9 giờ 33 phút
1008 9 giờ 37 phút
233 9 giờ 38 phút
131 2 ngày 2 giờ
1477 2 ngày 20 giờ
5711 3 ngày 6 giờ
1289 3 ngày 6 giờ
24707 3 ngày 7 giờ
263 3 ngày 18 giờ
427 3 ngày 18 giờ
885 3 ngày 18 giờ
977 3 ngày 18 giờ
611 3 ngày 19 giờ
1869 3 ngày 19 giờ
1515 3 ngày 19 giờ
263 3 ngày 19 giờ
162 3 ngày 19 giờ
1907 3 ngày 20 giờ
6745 3 ngày 20 giờ
494 3 ngày 20 giờ
874 3 ngày 20 giờ
216 3 ngày 20 giờ
220 3 ngày 20 giờ
123 3 ngày 20 giờ
197 4 ngày 19 giờ
8445 4 ngày 19 giờ
26145 4 ngày 20 giờ
2225 5 ngày 5 giờ
1256 5 ngày 8 giờ
395 5 ngày 8 giờ
258 5 ngày 8 giờ
1375 5 ngày 9 giờ
311 5 ngày 9 giờ
1404 5 ngày 9 giờ
654 5 ngày 20 giờ
128 5 ngày 20 giờ
2629 5 ngày 22 giờ

Các trang