Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
1221 1 tuần 5 ngày
5464 4 tuần 15 giờ
5876 1 tháng 1 tháng 5 ngày
3810 1 tháng 1 tháng 2 tuần
11110 1 tháng 1 tháng 2 tuần
3362 1 tháng 1 tháng 3 tuần
7421 1 tháng 1 tháng 4 tuần
104178 2 months 38 phút
1336 2 months 3 ngày
167410 2 months 5 ngày
20595 2 months 6 ngày
14171 2 months 6 ngày
802 2 months 1 tuần
303422 2 months 1 tuần
578 2 months 1 tuần
298 2 months 2 tuần
2480 2 months 4 tuần
82216 3 months 1 tuần
32010 5 months 3 ngày
2974 5 months 6 ngày
28948 5 months 1 tuần
5013 5 months 1 tuần
31844 5 months 2 tuần
68142 5 months 3 tuần
2607713 5 months 3 tuần
55098 6 months 1 ngày
450175 6 months 1 tuần
73613 6 months 1 tuần
93678 6 months 1 tuần
118451 6 months 3 tuần
559144 6 months 3 tuần
75006 6 months 4 tuần
2954136 7 months 1 tuần
9425 7 months 2 tuần
43727 7 months 3 tuần
19858 7 months 3 tuần
18329 7 months 3 tuần
57137 7 months 3 tuần
4687 7 months 3 tuần
2606 7 months 3 tuần
3240 7 months 3 tuần
74010 7 months 3 tuần
4869 8 months 3 ngày
133742 8 months 1 tuần
187960 8 months 1 tuần
227017 8 months 2 tuần
2386098 8 months 3 tuần
24212 8 months 3 tuần
67495 8 months 3 tuần
1374277 9 months 4 ngày

Các trang