Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
63423 1 tuần 15 giờ
3136 1 tuần 19 giờ
10224 1 tuần 19 giờ
2015 1 tuần 6 ngày
6272 3 tuần 12 giờ
92021 3 tuần 16 giờ
947 3 tuần 4 ngày
163871 3 tuần 6 ngày
19435 3 tuần 6 ngày
13059 3 tuần 6 ngày
475 1 tháng 1 tháng 3 ngày
253106 1 tháng 1 tháng 3 ngày
351 1 tháng 1 tháng 4 ngày
205 1 tháng 1 tháng 1 tuần
1893 1 tháng 1 tháng 2 tuần
66723 2 months 3 ngày
26694 3 months 3 tuần
2499 3 months 4 tuần
24554 3 months 4 tuần
4155 3 months 4 tuần
28066 4 months 1 tuần
60371 4 months 2 tuần
2433290 4 months 2 tuần
49245 4 months 3 tuần
5061 4 months 3 tuần
413158 4 months 4 tuần
68264 4 months 4 tuần
87167 4 months 4 tuần
105918 5 months 1 tuần
511485 5 months 1 tuần
69298 5 months 2 tuần
2821367 6 months 1 ngày
8708 6 months 1 tuần
39067 6 months 1 tuần
17749 6 months 1 tuần
16353 6 months 1 tuần
51157 6 months 1 tuần
4029 6 months 1 tuần
2435 6 months 1 tuần
2764 6 months 1 tuần
68565 6 months 2 tuần
4735 6 months 3 tuần
129732 7 months 13 giờ
178964 7 months 23 giờ
212699 7 months 1 tuần
2296079 7 months 2 tuần
22369 7 months 2 tuần
66162 7 months 2 tuần
1292424 7 months 3 tuần
27390 8 months 2 tuần

Các trang