Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
87 1 ngày 7 giờ
1100 2 ngày 12 giờ
205 2 ngày 12 giờ
9367 2 tuần 1 ngày
28837 2 tuần 3 ngày
1699294 2 tuần 3 ngày
14630 2 tuần 6 ngày
8944 2 tuần 6 ngày
25720 3 tuần 4 ngày
3793 4 tuần 23 giờ
291563 1 tháng 1 tháng 1 ngày
47565 1 tháng 1 tháng 2 ngày
62739 1 tháng 1 tháng 2 ngày
151476 1 tháng 1 tháng 3 ngày
63057 1 tháng 1 tháng 2 tuần
356946 1 tháng 1 tháng 2 tuần
45866 1 tháng 1 tháng 3 tuần
2252571 2 months 4 ngày
6457 2 months 1 tuần
23350 2 months 2 tuần
8655 2 months 2 tuần
9819 2 months 2 tuần
31886 2 months 2 tuần
2116 2 months 2 tuần
1792 2 months 2 tuần
1454 2 months 2 tuần
44406 2 months 3 tuần
4245 2 months 3 tuần
113959 3 months 3 ngày
138707 3 months 3 ngày
142074 3 months 1 tuần
1978371 3 months 2 tuần
15535 3 months 2 tuần
62048 3 months 2 tuần
987914 3 months 4 tuần
24236 4 months 2 tuần
93531 4 months 2 tuần
27558 4 months 2 tuần
222435 4 months 2 tuần
34701 4 months 2 tuần
2072768 4 months 2 tuần
52720 4 months 2 tuần
474095 4 months 2 tuần
9810 4 months 3 tuần
6950 4 months 3 tuần
9264 4 months 3 tuần
4146 4 months 3 tuần
7884 4 months 3 tuần
14845 4 months 3 tuần
5923 4 months 3 tuần

Các trang