Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
19 16 phút 38 giây
666 1 tuần 2 ngày
124815 1 tuần 4 ngày
2781 2 tuần 1 ngày
465 2 tuần 2 ngày
2326 2 tuần 6 ngày
75778 3 tuần 3 ngày
1793 3 tuần 3 ngày
637 1 tháng 1 tháng 1 ngày
389 1 tháng 1 tháng 2 ngày
2369 1 tháng 1 tháng 2 tuần
2102 1 tháng 1 tháng 2 tuần
2571 1 tháng 1 tháng 2 tuần
1032 1 tháng 1 tháng 3 tuần
252070 1 tháng 1 tháng 3 tuần
3708 2 months 1 tuần
12573 2 months 1 tuần
2525 2 months 2 tuần
2340 2 months 3 tuần
5871 3 months 3 tuần
44386 3 months 4 tuần
233753 4 months 1 tuần
779 4 months 1 tuần
633762 4 months 2 tuần
239632 4 months 2 tuần
36588 4 months 2 tuần
62785 4 months 2 tuần
108342 4 months 2 tuần
136398 4 months 2 tuần
999329 5 months 1 tuần
7588 6 months 2 tuần
8030 6 months 3 tuần
7529 7 months 1 tuần
12450 7 months 2 tuần
2886 7 months 2 tuần
180565 7 months 3 tuần
26749 7 months 3 tuần
18964 7 months 3 tuần
2108 7 months 3 tuần
489152 7 months 3 tuần
1414 7 months 4 tuần
696 8 months 3 ngày
5311 8 months 2 tuần
111592 8 months 3 tuần
54604 10 months 2 tuần
4948 10 months 3 tuần
46146 10 months 3 tuần
8262 10 months 3 tuần
46697 11 months 6 ngày
102560 11 months 1 tuần

Các trang