Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
646 8 giờ 8 phút
94076 2 ngày 4 giờ
47833 6 ngày 15 giờ
615 1 tuần 3 ngày
705 1 tháng 1 tháng 21 giờ
721 1 tháng 1 tháng 22 giờ
679 1 tháng 1 tháng 22 giờ
351 1 tháng 1 tháng 2 ngày
4538 1 tháng 1 tháng 4 ngày
38349 1 tháng 1 tháng 1 tuần
178256 1 tháng 1 tháng 2 tuần
538 1 tháng 1 tháng 3 tuần
540110 1 tháng 1 tháng 3 tuần
210327 1 tháng 1 tháng 3 tuần
34337 1 tháng 1 tháng 3 tuần
59564 1 tháng 1 tháng 3 tuần
102525 1 tháng 1 tháng 3 tuần
125716 1 tháng 1 tháng 3 tuần
885100 2 months 3 tuần
6671 3 months 3 tuần
7045 4 months 4 ngày
5850 4 months 2 tuần
10308 4 months 4 tuần
107565 4 months 4 tuần
2199 5 months 2 ngày
175197 5 months 4 ngày
23848 5 months 4 ngày
16518 5 months 4 ngày
1413 5 months 1 tuần
428303 5 months 1 tuần
1040 5 months 1 tuần
520 5 months 2 tuần
3900 5 months 3 tuần
102203 6 months 1 tuần
45849 8 months 2 ngày
4032 8 months 5 ngày
39283 8 months 6 ngày
7005 8 months 6 ngày
40927 8 months 2 tuần
88751 8 months 3 tuần
3435906 8 months 3 tuần
75705 9 months 1 giờ
523867 9 months 5 ngày
85172 9 months 6 ngày
110294 9 months 6 ngày
150052 9 months 2 tuần
659311 9 months 2 tuần
93791 9 months 3 tuần
3334997 10 months 1 tuần
11058 10 months 2 tuần

Các trang