Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
141 1 tuần 12 giờ
1066 3 tuần 5 ngày
1072 3 tuần 5 ngày
173832 3 tuần 5 ngày
22995 1 tháng 1 tháng 1 tuần
4015 1 tháng 1 tháng 2 tuần
8278 3 months 4 tuần
1289637 5 months 3 tuần
14287 6 months 2 tuần
2477 7 months 2 tuần
1286 7 months 3 tuần
1786 8 months 2 tuần
14667 8 months 3 tuần
10765 8 months 3 tuần
111566 8 months 4 tuần
9995 9 months 9 giờ
2902 9 months 1 tuần
1509 9 months 1 tuần
4070 9 months 3 tuần
326768 9 months 3 tuần
9330 10 months 1 tuần
26275 10 months 2 tuần
8245 10 months 3 tuần
7724 11 months 2 ngày
12349 11 months 3 tuần
73690 12 months 4 ngày
353626 1 năm 1 tuần
1916 1 năm 1 tuần
868585 1 năm 2 tuần
316546 1 năm 2 tuần
42456 1 năm 2 tuần
72783 1 năm 2 tuần
124216 1 năm 2 tuần
172943 1 năm 2 tuần
1231708 1 năm 1 tháng 1 tháng
12087 1 năm 2 months
11333 1 năm 2 months
12937 1 năm 3 months
6003 1 năm 3 months
193653 1 năm 3 months
37642 1 năm 3 months
27859 1 năm 3 months
4957 1 năm 3 months
641920 1 năm 3 months
2426 1 năm 3 months
1313 1 năm 4 months
8919 1 năm 4 months
130038 1 năm 4 months
81046 1 năm 6 months
10086 1 năm 6 months

Các trang