Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
155458 1 tuần 3 ngày
15940 1 tháng 1 tháng 2 tuần
1409 1 tháng 1 tháng 3 tuần
14841 1 tháng 1 tháng 3 tuần
2175 1 tháng 1 tháng 3 tuần
19362 2 months 5 ngày
44901 2 months 1 tuần
2077405 2 months 1 tuần
16639 2 months 1 tuần
10547 2 months 1 tuần
36949 2 months 2 tuần
4411 2 months 2 tuần
353312 2 months 3 tuần
58277 2 months 3 tuần
75614 2 months 3 tuần
84013 3 months 6 ngày
427122 3 months 1 tuần
56220 3 months 2 tuần
2568630 3 months 3 tuần
7416 4 months 21 giờ
31237 4 months 6 ngày
12765 4 months 6 ngày
12663 4 months 6 ngày
40809 4 months 6 ngày
2953 4 months 6 ngày
2065 4 months 6 ngày
2015 4 months 6 ngày
55700 4 months 1 tuần
4459 4 months 2 tuần
122164 4 months 3 tuần
158905 4 months 3 tuần
181243 5 months 2 ngày
2146496 5 months 1 tuần
18615 5 months 1 tuần
63676 5 months 1 tuần
1143916 5 months 2 tuần
25623 6 months 1 tuần
110502 6 months 1 tuần
35702 6 months 1 tuần
263731 6 months 1 tuần
41676 6 months 1 tuần
2291252 6 months 1 tuần
68883 6 months 1 tuần
535014 6 months 1 tuần
13136 6 months 1 tuần
9655 6 months 1 tuần
12961 6 months 1 tuần
6019 6 months 1 tuần
10251 6 months 1 tuần
19368 6 months 1 tuần

Các trang