Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
2300610 7 months 1 tuần
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
357436 7 months 3 tuần
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
23824 8 months 2 tuần
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
41888 8 months 4 tuần
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
10439 9 months 8 giờ
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
109251 9 months 3 ngày
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
14157 9 months 5 ngày
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
140498 9 months 6 ngày
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
253550 9 months 1 tuần
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
5544 9 months 2 tuần
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
1649 9 months 4 tuần
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
9463 10 months 1 ngày
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1084 10 months 1 tuần
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1759 10 months 1 tuần
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1209 10 months 1 tuần
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
681 10 months 1 tuần
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
746 10 months 1 tuần
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1062 10 months 1 tuần
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
1443 10 months 1 tuần
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
1628 10 months 1 tuần
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
840 10 months 1 tuần
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1606 10 months 1 tuần
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
776 10 months 1 tuần
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
891 10 months 1 tuần
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
647 10 months 1 tuần
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
971 10 months 1 tuần
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
480 10 months 1 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
643 10 months 1 tuần
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1329 10 months 1 tuần
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
402 10 months 1 tuần
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
286 10 months 1 tuần
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2164 10 months 1 tuần
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
855 10 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
409 10 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
511 10 months 1 tuần
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
653 10 months 1 tuần
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
781 10 months 1 tuần
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
860 10 months 1 tuần
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
858 10 months 1 tuần
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
766 10 months 1 tuần
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
477 10 months 1 tuần
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2799 10 months 1 tuần
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1591 10 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7633 10 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6236 10 months 1 tuần
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2055 10 months 1 tuần
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1483 10 months 1 tuần
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1155 10 months 1 tuần
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
957 10 months 1 tuần
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
30686 11 months 1 tuần

Các trang