Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
30 3 ngày 11 giờ
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
53 4 ngày 6 giờ
Man Hoang Hành
Hoàn (full) - Tiêu Đỉnh
38 4 ngày 10 giờ
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
23 5 ngày 14 giờ
Tinh Giới
Hoàn (full) - Không Thần
69 1 tuần 4 ngày
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
122 1 tuần 5 ngày
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
71 2 tuần 11 giờ
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
39 2 tuần 1 ngày
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
36 2 tuần 1 ngày
Kiếm Phá Thương Khung
Đang ra - Cuồng Kiếm
167 2 tuần 2 ngày
Thí Thiên Đao
Đang ra - Tiểu Đao Phong Lợi
57 2 tuần 2 ngày
Vô Tận Đan Điền​
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
62 2 tuần 2 ngày
Huyết Trùng Tiên Khung
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
154 2 tuần 4 ngày
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
132 2 tuần 4 ngày
Đế Hoàng Tôn
Đang ra - Đại Việt Hoàng
55 2 tuần 4 ngày
Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Đang ra - Ám Dạ Tử Yên
142 2 tuần 4 ngày
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
264 2 tuần 6 ngày
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
264 2 tuần 6 ngày
Nhất Ngôn Thông Thiên
Đang ra - Hắc Huyền
106 2 tuần 6 ngày
Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống
Đang ra - TGOD
114 2 tuần 6 ngày
Dương Gian Phán Quan
Đang ra - Quái Lão Ca
126 2 tuần 6 ngày
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
224 3 tuần 11 giờ
Cân Cả Thiên Hạ
Đang ra - truonghongsinh1207
199 3 tuần 2 ngày
Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Đang ra - Tiêu Thiên Tứ
105 3 tuần 2 ngày
Vũ Toái Hư Không
Hoàn (full) - Du Tạc Bao Tử
61 3 tuần 3 ngày
Vô Tận Kiếm Trang
Hoàn (full) - Y Quan Thắng Tuyết
107 3 tuần 4 ngày
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn (full) - Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
90 3 tuần 5 ngày
Tu La Ma Đế
Đang ra - Cô Đơn Địa Phi
441 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Vô Song Chi Chủ
Đang ra - Tam Tu
131 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Đang ra - LamPhuc Lct
109 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Phong Ấn Tiên Tôn
Đang ra - Anh Lạc Xuy Tuyết
82 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Phi Thiên
Đang ra - Dược Thiên Sầu
1162 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tiên Môn
Đang ra - PeaGod
162 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Đứa Con Của Tạo Hóa
Đang ra - Ẩn Cư Sĩ
184 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Thánh Vũ Xưng Tôn
Đang ra - Tiểu Viên Nguyên
103 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi
Ngưng - Vưu Tiền
329 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Tiên Nghịch
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
445 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
100 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
73 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Đang ra - Phong Hành Thuỷ Vân Gian
304 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
290 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Thiên Hạ Chí Tôn
Đang ra - Hành Thiên Hạ
125 1 tháng 1 tháng 4 tuần
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
86 2 months 11 phút
Tiên Hồng Lộ
Hoàn (full) - Khoái Xan Điếm
286 2 months 18 giờ
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
158 2 months 2 ngày
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
110 2 months 2 ngày
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
170 2 months 4 ngày
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
98 2 months 4 ngày
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
167 2 months 6 ngày
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
138 2 months 6 ngày

Các trang