Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
199 1 ngày 13 giờ
Bách Luyện Thành Thần [Cv]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
63352 2 ngày 1 giờ
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
488 1 tuần 5 ngày
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
460 1 tuần 5 ngày
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
248 1 tuần 5 ngày
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
196 1 tuần 5 ngày
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
291 1 tuần 5 ngày
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
289 1 tuần 5 ngày
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
643 1 tuần 5 ngày
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
416 1 tuần 5 ngày
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
302 1 tuần 5 ngày
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
525 1 tuần 5 ngày
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
290 1 tuần 5 ngày
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
482 1 tuần 5 ngày
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
347 1 tuần 5 ngày
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
215 1 tuần 5 ngày
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
418 1 tuần 5 ngày
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
139 1 tuần 5 ngày
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
269 1 tuần 5 ngày
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
662 1 tuần 5 ngày
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
160 1 tuần 5 ngày
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
91 1 tuần 5 ngày
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
1550 1 tuần 5 ngày
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
451 1 tuần 5 ngày
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
214 1 tuần 5 ngày
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
263 1 tuần 5 ngày
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
387 1 tuần 5 ngày
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
431 1 tuần 5 ngày
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
194 1 tuần 5 ngày
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
441 1 tuần 5 ngày
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
298 1 tuần 5 ngày
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
176 1 tuần 5 ngày
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
1016 1 tuần 5 ngày
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
2972 1 tuần 5 ngày
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
1417 1 tuần 5 ngày
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
603 1 tuần 5 ngày
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
836 1 tuần 5 ngày
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
509 1 tuần 5 ngày
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
560 1 tuần 5 ngày
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
451 1 tuần 5 ngày
Đạo Chu
Đang ra - DanteSparda
391 1 tháng 1 tháng 6 ngày
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
652 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Tối Cường Nghịch Thiên Chí Tôn
Đang ra - Khô Nhai Vũ Mộ
246 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Cổ Chân Nhân
Đang ra - Cổ Chân Nhân
898 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Đấu Chiến Cuồng Triều
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
431 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Nhân Đạo Chí Tôn
Đang ra - Trạch Trư
248 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Tạo Hóa Tiên Đế
Đang ra - Mộ Vũ Thần Thiên
1701 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Vạn Cổ Chi Vương
Đang ra - Khoái Xan Điếm
298 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Giới Thần
Đang ra - Nguyễn Văn Thanh
414 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Dị Giới Ký
Đang ra - VoLaiSacQuy
171 1 tháng 1 tháng 3 tuần

Các trang