Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
6603136 1 năm 8 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
527627 1 năm 9 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
56996 1 năm 10 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
116461 1 năm 10 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
36252 1 năm 10 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
287843 1 năm 10 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
46670 1 năm 10 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
335134 1 năm 10 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
591738 1 năm 10 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
15125 1 năm 10 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
2561 1 năm 11 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
35202 1 năm 11 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1854 1 năm 11 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2611 1 năm 11 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1901 1 năm 11 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
1408 1 năm 11 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1931 1 năm 11 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1428 1 năm 11 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
2225 1 năm 11 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
2801 1 năm 11 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1348 1 năm 11 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2676 1 năm 11 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1214 1 năm 11 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1380 1 năm 11 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1314 1 năm 11 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1602 1 năm 11 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
847 1 năm 11 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
971 1 năm 11 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1721 1 năm 11 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
777 1 năm 11 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
637 1 năm 11 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2666 1 năm 11 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1402 1 năm 11 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
739 1 năm 11 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
896 1 năm 11 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1034 1 năm 11 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1201 1 năm 11 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1349 1 năm 11 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1290 1 năm 11 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1206 1 năm 11 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
866 1 năm 11 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3237 1 năm 11 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6835 1 năm 11 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2071 1 năm 11 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8252 1 năm 11 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2707 1 năm 11 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2143 1 năm 11 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1637 1 năm 11 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1522 1 năm 11 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
64153 2 năm 2 tuần

Các trang