Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
8261469 3 năm 3 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
753872 3 năm 4 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
101317 3 năm 4 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
221151 3 năm 5 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
79465 3 năm 5 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
554747 3 năm 5 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
99199 3 năm 5 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
571418 3 năm 5 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
1029085 3 năm 5 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
30973 3 năm 5 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
3807 3 năm 6 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
81110 3 năm 6 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
2786 3 năm 6 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
3780 3 năm 6 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
2924 3 năm 6 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
2374 3 năm 6 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
2961 3 năm 6 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2450 3 năm 6 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
3301 3 năm 6 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
3943 3 năm 6 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
2006 3 năm 6 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3821 3 năm 6 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1933 3 năm 6 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
2046 3 năm 6 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
2457 3 năm 6 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
2031 3 năm 6 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1483 3 năm 6 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
1490 3 năm 6 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
2339 3 năm 6 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1544 3 năm 6 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
1247 3 năm 6 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
3390 3 năm 6 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
2401 3 năm 6 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1293 3 năm 6 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1583 3 năm 6 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1790 3 năm 6 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1931 3 năm 6 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
2098 3 năm 6 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1964 3 năm 6 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
2107 3 năm 6 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1634 3 năm 6 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3844 3 năm 6 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7572 3 năm 6 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2700 3 năm 6 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8964 3 năm 6 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
3507 3 năm 6 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2904 3 năm 6 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
2547 3 năm 6 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
2325 3 năm 6 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
110851 3 năm 7 months

Các trang