Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Đấu La Đại Lục
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
918 6 ngày 19 giờ
Ta Không Thành Tiên
Đang ra - Thời Kính
114 6 ngày 21 giờ
Đại Chúa Tể
Hoàn - Thiên Tằm Thổ Đậu
269 1 tuần 1 ngày
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Đang ra - Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
217 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn - Quyết Tuyệt
204 2 months 3 tuần
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Hoàn - Nhĩ Căn
998 2 months 3 tuần
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn - Thịnh Trang Vũ Bộ
193 3 months 2 tuần
Đông Hoa Đế Quân
Hoàn - Lạc Dương Hoa
1028 3 months 3 tuần
Yêu Hồ Loạn Thế
Hoàn - Khát Trí
262 4 months 1 ngày
Chí Tôn Vô Lại
Hoàn - Khiêu Vũ
250 4 months 4 ngày
Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Hoàn - Mạc Kỳ Y
287 4 months 1 tuần
Đại Đạo Triêu Thiên
Đang ra - Miêu Nị
231 4 months 2 tuần
Trù Đạo Tiên Đồ
Đang ra - Huyền Vũ
183 4 months 2 tuần
Nguyên Tôn
Đang ra - Thiên Tằm Thổ Đậu
647 4 months 2 tuần
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
632 4 months 2 tuần
Đỉnh Phong Chí Tôn
Đang ra - Tiểu Bảo Trùng Sinh
292 4 months 2 tuần
Ta Là Chí Tôn
Đang ra - Phong Lăng Thiên Hạ
374 4 months 2 tuần
Hư Lộ
Đang ra - Tam Sinh Mộng
248 4 months 2 tuần
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Đang ra - Vụ Thỉ Dực
246 4 months 3 tuần
Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Đang ra - Nguyệt Hạ Tiểu Dương
225 4 months 3 tuần
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Đang ra - Liễu Tam Đao
417 5 months 18 giờ
Tiên Quốc Đại Đế
Hoàn - Quan Kỳ
169 5 months 21 giờ
Lạc Thiên Tiên Đế
Đang ra - Hành Thiên Hạ
638 5 months 21 giờ
Âm Dương Miện
Hoàn - Đường Gia Tam Thiếu
197 5 months 2 ngày
Thiên Ảnh
Đang ra - Tiêu Đỉnh
283 5 months 2 ngày
Hứa Tiên Chí
Hoàn - Thuyết Mộng Thần
233 5 months 1 tuần
Ma Thú Lãnh Chúa
Hoàn - Cao Pha
220 5 months 1 tuần
Đại Ma Vương
Hoàn - Nghịch Thương Thiên
233 5 months 1 tuần
Thông Thiên Chi Lộ
Hoàn - Vô Tội
143 5 months 1 tuần
Tiên Ngạo
Hoàn - Vụ Ngoại Giang Sơn
213 5 months 1 tuần
Huyền Giới Chi Môn
Đang ra - Vong Ngữ
390 5 months 1 tuần
Thiên Đạo Đồ Thư Quán [Cv]
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
948 5 months 1 tuần
Chí Tôn
Hoàn - Cổ Chân Nhân
201 5 months 1 tuần
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
1430 5 months 1 tuần
Mục Thần Ký
Đang ra - Trạch Trư
560 5 months 1 tuần
Nga Mỵ
Hoàn - Nga Mi
281 5 months 1 tuần
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn - Điểm Tinh Linh
239 5 months 2 tuần
Công Tử Điên Khùng
Hoàn - Ta Là Lão Ngũ
278 5 months 2 tuần
Thần Hoàng
Hoàn - Khai Hoang
176 5 months 2 tuần
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Hoàn - Mạo Tự Hữu Tài
223 5 months 2 tuần
Đại Ma Đầu
Hoàn - Tiên Tử Nhiêu Mệnh
108 5 months 2 tuần
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn - Điểm Tinh Linh
152 5 months 2 tuần
Bá Khí
Hoàn - Xấu Tới Linh Hồn
121 5 months 2 tuần
Long Phù
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
294 5 months 3 tuần
Ma Thần Hoàng Thiên
Đang ra - Đình Kiên
666 5 months 3 tuần
Phán Thần Hệ Thống
Đang ra - Tuý Vân Tử
169 5 months 3 tuần
La Bàn Vận Mệnh
Hoàn - Thuỷ Bình Diện
105 5 months 4 tuần
Tạo Thần
Hoàn - Thương Thiên Bạch Hạc
154 5 months 4 tuần
Vĩnh Sinh
Hoàn - Mộng Nhập Thần Cơ
206 5 months 4 tuần
Hoa Sơn Tiên Môn
Hoàn - Mạt Lăng Biệt Tuyết
158 5 months 4 tuần

Các trang