Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
2043463 6 months 1 ngày
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
345582 6 months 2 tuần
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
21083 7 months 1 tuần
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
34292 7 months 2 tuần
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
8758 7 months 2 tuần
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
95733 7 months 3 tuần
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
11826 7 months 3 tuần
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
123951 7 months 3 tuần
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
236184 7 months 3 tuần
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
4854 8 months 2 ngày
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
1573 8 months 2 tuần
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
8107 8 months 2 tuần
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1027 9 months 9 giờ
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
1654 9 months 9 giờ
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1141 9 months 9 giờ
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
616 9 months 9 giờ
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
973 9 months 9 giờ
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
685 9 months 9 giờ
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
1377 9 months 9 giờ
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
1493 9 months 9 giờ
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
790 9 months 9 giờ
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1468 9 months 9 giờ
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
737 9 months 9 giờ
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
847 9 months 9 giờ
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
592 9 months 9 giờ
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
906 9 months 9 giờ
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
446 9 months 9 giờ
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
617 9 months 9 giờ
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1288 9 months 9 giờ
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
364 9 months 9 giờ
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
260 9 months 9 giờ
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2125 9 months 9 giờ
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
822 9 months 9 giờ
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
384 9 months 9 giờ
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
475 9 months 9 giờ
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
624 9 months 9 giờ
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
747 9 months 9 giờ
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
819 9 months 9 giờ
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
819 9 months 9 giờ
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
720 9 months 9 giờ
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
446 9 months 9 giờ
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2763 9 months 12 giờ
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6181 9 months 12 giờ
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1551 9 months 12 giờ
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7568 9 months 12 giờ
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
1951 9 months 12 giờ
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1390 9 months 12 giờ
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1106 9 months 12 giờ
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
908 9 months 12 giờ
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
26817 9 months 3 tuần

Các trang