Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
4041109 11 months 3 tuần
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
401277 1 năm 1 ngày
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
32874 1 năm 3 tuần
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
62355 1 năm 1 tháng 1 tháng
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
16226 1 năm 1 tháng 1 tháng
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
155371 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
21790 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
195228 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
332677 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
7882 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
1921 1 năm 2 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
15217 1 năm 2 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1340 1 năm 2 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2065 1 năm 2 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1405 1 năm 2 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
934 1 năm 2 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1327 1 năm 2 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
939 1 năm 2 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
1679 1 năm 2 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
2024 1 năm 2 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1047 1 năm 2 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1976 1 năm 2 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
902 1 năm 2 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1033 1 năm 2 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
883 1 năm 2 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1171 1 năm 2 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
584 1 năm 2 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
733 1 năm 2 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1440 1 năm 2 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
498 1 năm 2 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
374 1 năm 2 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2318 1 năm 2 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1014 1 năm 2 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
497 1 năm 2 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
615 1 năm 2 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
757 1 năm 2 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
903 1 năm 2 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
999 1 năm 2 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
987 1 năm 2 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
886 1 năm 2 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
585 1 năm 2 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
2920 1 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6422 1 năm 2 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1754 1 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
7814 1 năm 2 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2264 1 năm 2 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1722 1 năm 2 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1312 1 năm 2 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1119 1 năm 2 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
39161 1 năm 3 months

Các trang