Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [C]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
8703718 9 months 2 ngày
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
815631 5 năm 3 ngày
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
112634 5 năm 3 tuần
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
263338 5 năm 1 tháng 1 tháng
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
90851 5 năm 1 tháng 1 tháng
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
643194 5 năm 1 tháng 1 tháng
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
115785 5 năm 1 tháng 1 tháng
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
642900 5 năm 1 tháng 1 tháng
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
1156226 5 năm 1 tháng 1 tháng
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
35432 5 năm 1 tháng 1 tháng
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
5414 5 năm 2 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
95287 5 năm 2 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
5096 5 năm 2 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
6345 5 năm 2 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
5920 5 năm 2 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
3306 5 năm 2 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
4586 5 năm 2 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
4917 5 năm 2 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
6207 5 năm 2 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
6510 5 năm 2 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
3460 5 năm 2 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
3790 5 năm 2 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
6076 5 năm 2 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
3784 5 năm 2 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
4133 5 năm 2 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
2999 5 năm 2 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2009 5 năm 2 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
3052 5 năm 2 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
4482 5 năm 2 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
2440 5 năm 2 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
1783 5 năm 2 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
7406 5 năm 2 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
3329 5 năm 2 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1681 5 năm 2 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
2079 5 năm 2 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
2946 5 năm 2 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
3559 5 năm 2 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
3266 5 năm 2 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
3142 5 năm 2 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
2684 5 năm 2 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
2689 5 năm 2 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
12830 5 năm 2 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
11739 5 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
16362 5 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
25501 5 năm 2 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
5915 5 năm 2 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
4502 5 năm 2 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
4654 5 năm 2 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
3272 5 năm 2 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
124242 5 năm 3 months

Các trang