Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
5455701 1 năm 3 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
457008 1 năm 4 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
42046 1 năm 4 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
80820 1 năm 5 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
23995 1 năm 5 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
201208 1 năm 5 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
31494 1 năm 5 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
256287 1 năm 5 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
439694 1 năm 5 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
10633 1 năm 5 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
2218 1 năm 6 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
22261 1 năm 6 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1569 1 năm 6 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2314 1 năm 6 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1624 1 năm 6 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
1139 1 năm 6 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1145 1 năm 6 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1592 1 năm 6 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
1917 1 năm 6 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
2373 1 năm 6 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1169 1 năm 6 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2309 1 năm 6 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1026 1 năm 6 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1187 1 năm 6 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1072 1 năm 6 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1356 1 năm 6 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
686 1 năm 6 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
824 1 năm 6 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1550 1 năm 6 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
604 1 năm 6 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
459 1 năm 6 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2453 1 năm 6 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1188 1 năm 6 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
594 1 năm 6 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
725 1 năm 6 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
854 1 năm 6 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1007 1 năm 6 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1152 1 năm 6 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1100 1 năm 6 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1016 1 năm 6 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
700 1 năm 6 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3047 1 năm 6 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1890 1 năm 6 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8006 1 năm 6 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6591 1 năm 6 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2443 1 năm 6 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1438 1 năm 6 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
1920 1 năm 6 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1280 1 năm 6 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
49535 1 năm 7 months

Các trang