Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
6967165 1 năm 11 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
564374 1 năm 11 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
63800 2 năm 2 tuần
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
133488 2 năm 3 tuần
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
42497 2 năm 3 tuần
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
332273 2 năm 4 tuần
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
54513 2 năm 1 tháng 1 tháng
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
377162 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
664732 2 năm 1 tháng 1 tháng
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
17389 2 năm 1 tháng 1 tháng
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
2748 2 năm 1 tháng 1 tháng
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
42220 2 năm 1 tháng 1 tháng
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1997 2 năm 2 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2793 2 năm 2 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
2043 2 năm 2 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
1545 2 năm 2 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
2095 2 năm 2 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1585 2 năm 2 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
2384 2 năm 2 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
2997 2 năm 2 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1448 2 năm 2 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2865 2 năm 2 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1306 2 năm 2 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1478 2 năm 2 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1435 2 năm 2 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1730 2 năm 2 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
932 2 năm 2 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
1046 2 năm 2 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1807 2 năm 2 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
886 2 năm 2 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
728 2 năm 2 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2785 2 năm 2 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1531 2 năm 2 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
810 2 năm 2 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
980 2 năm 2 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
1129 2 năm 2 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1311 2 năm 2 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1451 2 năm 2 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1384 2 năm 2 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1333 2 năm 2 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
967 2 năm 2 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3330 2 năm 2 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
2167 2 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8351 2 năm 2 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6937 2 năm 2 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2813 2 năm 2 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1748 2 năm 2 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2250 2 năm 2 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1635 2 năm 2 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
72637 2 năm 3 months

Các trang