Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
6035592 1 năm 5 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
483165 1 năm 6 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
48473 1 năm 6 months
Ác Ma Pháp Tắc
Hoàn (full) - Khiêu Vũ
94054 1 năm 7 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
28745 1 năm 7 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
235818 1 năm 7 months
Thú Tu Thành Thần
Đang ra - cuuviho1687
37665 1 năm 7 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
287920 1 năm 7 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
502564 1 năm 7 months
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
12502 1 năm 7 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
2364 1 năm 8 months
Tiên Đạo Cầu Tác
Đang ra - Trùng Trĩ
27464 1 năm 8 months
Mộ Sắc Tịch Hoa
Hoàn (full) - Phượng Tại Giang Hồ
1698 1 năm 8 months
Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
2432 1 năm 8 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1740 1 năm 8 months
Phong Nguyệt Trái
Hoàn (full) - Tô Đặc
1250 1 năm 8 months
Tối Cường Ngôn Linh Sư
Hoàn (full) - Lệ Cửu Ca
1741 1 năm 8 months
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1256 1 năm 8 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
2044 1 năm 8 months
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Hoàn (full) - Tử Dạ Nguyệt
2574 1 năm 8 months
Lão Thấp Của Tôi
Hoàn (full) - Liên Lạc
1241 1 năm 8 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2468 1 năm 8 months
Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ
1104 1 năm 8 months
Hệ Thống Truy Phu
Hoàn (full) - Ngọc Duyên
1267 1 năm 8 months
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Hoàn (full) - Cuồng Tưởng Chi Đồ
1174 1 năm 8 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
1457 1 năm 8 months
Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!
Hoàn (full) - Khuyết Danh
756 1 năm 8 months
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Hoàn (full) - Mộc Tử Mặc Bạch
885 1 năm 8 months
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
1619 1 năm 8 months
Chiết Thất Quốc
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
677 1 năm 8 months
Ma Đầu Đến Đây Ăn Kẹo
Hoàn (full) - Thập Nhất Đích Ảnh Tử
526 1 năm 8 months
Phật Môn Ác Thê
Hoàn (full) - Kim Nguyên Bảo
2538 1 năm 8 months
Đế Hồn Lạc
Hoàn (full) - Live
1279 1 năm 8 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
653 1 năm 8 months
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
791 1 năm 8 months
Xu Thiên Dẫn
Hoàn (full) - Live
922 1 năm 8 months
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hoàn (full) - Long Thất
1085 1 năm 8 months
Tu Chân Chi Giới
Đang ra - Phong Lai
1228 1 năm 8 months
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1165 1 năm 8 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
1091 1 năm 8 months
Tiên Liêu Vi Kính
Hoàn (full) - Thanh Đoan
759 1 năm 8 months
Phong Lưu Pháp Sư
Hoàn (full) - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
3127 1 năm 8 months
Hi Du Hoa Tùng
Hoàn (full) - Xích Tuyết
1964 1 năm 8 months
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
8123 1 năm 8 months
Chàng Rể Ma Giới
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
6695 1 năm 8 months
Cuồng Huyết Thiên Ma
Đang ra - Hư Không
2558 1 năm 8 months
Yêu Vì Tính Phúc
Đang ra - Nhất Đóa Ngũ Hoa Nhục
1513 1 năm 8 months
Trò Chơi Luân Hồi
Đang ra - Tiếu Diện Tà Thần
2015 1 năm 8 months
Đế Bá - Lý Bát Dạ
Đang ra - Gió Thổi Lá Bay
1361 1 năm 8 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
55089 1 năm 9 months

Các trang