Kính vạn hoa - Tập 48 - Kẻ thần bí


Danh mục sách: 

Lâm được ba mẹ sắm cho một bộ máy vi tính nối mạng. Ngày nào Lâm cũng chơi trò chơi trên máy tính khiến cho việc học tập giảm sút trầm trọng. Để giúp đỡ Lâm, Quý ròm đã mượn Văn Châu nick của một nhân vật trong trò chơi đó nhằm đưa ra các bài tập giúp Lâm phải tự giải. Nhờ có chiêu đó, Lâm đã học hành khá lên, đạt được kết quả cao trong học tập.