Nhiếp chính Ỷ Lan


Tác giả: 
Từ khóa: 

Sách này được thực hiện theo dự án SÁCH HIẾM – SỐ 04/2015
bởi các thành viên Diễn đàn Gác Sách

Chủ dự án
Kem Dâu

Chụp ảnh
Chim Cụt

Đánh máy
Kem Dâu: Trang 1-35, 156 –171 (Chương 1 + 7)
timbuondoncoi: Trang 36-55 (Chương 2)
h.y: Trang 56-75 (Chương 3)
MotKeVoDanh: Trang 76-95 + Ngochoa_248: Trang 96-115 (Chương 4)
Crawling0805: Trang 116-135 (Chương 5)
Nhã Du: Trang 136-155 (Chương 6)

Đăng
Mint

Các bạn muốn chia sẻ sách này, vui lòng giữ kèm thông tin bên trên.
Chân thành cảm ơn mọi người!

Bình luận

Ảnh của Ivy_Nguyen
Ivy_Nguyen
0

Đọc Kem Dâu chủ dự án, oai như cóc nhở? ^^

Ảnh của lâm băng1997
lâm băng1997
0

 Ai muốn đọc thì bấm vào "đọc trực tuyến "nha.