Hồn Bướm Mơ Tiên


Tác giả: 

Tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên xuất bản năm 1933 là cuốn tiểu thuyết mở đầu cho sự nghiệp sáng tác của nhà văn Khái Hưng, cũng là cuốn tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên báo Phong Hóa của nhóm Tự Lực văn đoàn được độc giả nhiệt liệt hoan nghênh. Cuốn tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên tạo ra một uy tín lớn cho tờ báo Phong Hóa và nhóm Tự Lực văn đoàn, khích lệ các nhà văn của nhóm sáng tác, và tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn đã giành được vị trí hàng đầu trong phong trào văn học trong một thời gian dài; cho đến nay, âm vang của tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn vẫn còn đọng trong ký ức độc giả, trong đó, được cảm tình sâu sắc nhất là tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên. Thế nhưng, đối chiếu với tôn chỉ mục đích của Tự Lực văn đoàn và khuynh hướng chung của tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn thì tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên lại đứng ở môt vị trí độc lập, biệt lập nếu không nói là đối lập. Tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên hướng về đạo Phật rất rõ.

Tên truyện: Hồn Bướm Mơ Tiên

Tác giả: Khái Hưng

Danh mục: Văn học Việt Nam

Từ khoá: Không có

Thông tin ebook:

Nguồn sách: http://www.viendu.com

Convert: Bùi Xuân Huy (santseiya_TVE)

Ngày hoàn thành: 03/04/2007

Nơi hoàn thành: Hà Nội

Nguồn: http://www.thuvien-ebook.com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Du Ca – tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​