Bài đã đăng

Ngày gửi bài Số lần xem
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh - Chương 43 – Sóng ngầm - [] [] 13/07/2013 - 09:08 8,984
Dị Thế Tà Quân - [] [] 01/04/2013 - 10:35 286,728
SEX và những thứ khác - [] [] 12/07/2013 - 08:57 109,250
Tinh Thần Biến - [] [] 03/08/2013 - 11:41 46,398
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 01 - 02 - [] [] 10/09/2013 - 18:01 7,797
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 03 - 05 - [] [] 10/09/2013 - 18:03 5,030
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 06 - 08 - [] [] 10/09/2013 - 18:04 4,737
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 09 - 11 - [] [] 10/09/2013 - 18:06 4,507
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 12 - 13 - [] [] 10/09/2013 - 19:34 4,513
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 14 - 17 - [] [] 10/09/2013 - 19:37 4,499
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 18 - 21 - [] [] 10/09/2013 - 19:39 4,335
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 22 - 25 - [] [] 10/09/2013 - 19:42 4,567
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 26 - 29 - [] [] 10/09/2013 - 19:45 4,313
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 30 - 33 - [] [] 10/09/2013 - 19:47 4,227
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 34 - 35 - [] [] 10/09/2013 - 19:50 4,273
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 36 - 38 - [] [] 10/09/2013 - 19:51 4,353
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 39 - 41 - [] [] 10/09/2013 - 19:55 4,248
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 42 - 45 - [] [] 10/09/2013 - 20:01 4,280
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 46 - 48 - [] [] 10/09/2013 - 20:05 4,174
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 48 - 50 - [] [] 10/09/2013 - 20:10 4,288
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 51 - 53 - [] [] 10/09/2013 - 20:14 4,252
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 54 - 55 - [] [] 10/09/2013 - 20:56 4,055
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 56 - 59 - [] [] 10/09/2013 - 21:01 4,027
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 60 - [] [] 10/09/2013 - 21:12 3,900
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 61 - 64 - [] [] 10/09/2013 - 21:30 4,039
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 65 - 68 - [] [] 10/09/2013 - 22:20 4,130
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 69 - [] [] 11/09/2013 - 13:25 4,009
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 70 - [] [] 11/09/2013 - 13:27 3,994
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 71 - [] [] 11/09/2013 - 13:29 3,856
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 72 - [] [] 11/09/2013 - 13:30 3,950
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 73 - [] [] 11/09/2013 - 13:34 4,076
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 74 - [] [] 11/09/2013 - 13:37 4,084
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - Chương 75 (Hết) - [] [] 11/09/2013 - 13:39 5,421
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em?... Vịt Con Xấu Xí! - [] [] 10/09/2013 - 17:58 14,808
Bạch Hổ Tinh Quân - [] [] 15/05/2013 - 08:24 7,727
Mạn Châu Sa Hoa - [] [] 21/05/2013 - 16:40 9,316
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 09 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:29 37,675
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 09 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:30 36,094
Hôn Ước Đáng Yêu - [] [] 10/09/2013 - 13:09 14,682
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 06 - Phần 3 - [] [] 29/07/2013 - 16:27 2,740
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 05 - Phần 4 - [] [] 29/07/2013 - 16:22 2,813
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 07 - Phần 2 - [] [] 29/07/2013 - 16:32 2,693
Liên Minh Phe Thất Tình - Những câu chuyện ngoài lề - Phần 2 - [] [] 29/07/2013 - 16:35 2,721
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 01 - Phần 1 - [] [] 29/07/2013 - 16:01 6,057
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 02 - Phần 3 - [] [] 29/07/2013 - 16:07 3,001
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 05 - Phần 2 - [] [] 29/07/2013 - 16:20 2,846
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 07 - Phần 3 (Kết) - [] [] 29/07/2013 - 16:33 2,874
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 05 - Phần 5 - [] [] 29/07/2013 - 16:37 2,547
Y nhân hạo nguyệt - [] [] 24/08/2013 - 11:45 21,290
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 07 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:23 37,070
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 03 - Phần 6 - [] [] 29/07/2013 - 16:14 2,743
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 04 - Phần 1 - [] [] 29/07/2013 - 16:17 2,731
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 05 - Phần 1 - [] [] 29/07/2013 - 16:20 2,963
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 05 - Phần 3 - [] [] 29/07/2013 - 16:21 2,722
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 03 - Phần 1 - [] [] 29/07/2013 - 16:08 2,952
Sống Lưng Của Jesse - Chương 11 - [] [] 13/04/2013 - 08:10 1,670
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố - [] [] 20/08/2013 - 12:33 23,208
Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn - [] [] 26/08/2013 - 13:06 13,082
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 02 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:06 44,390
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 03 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:16 42,017
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 24 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 18:14 35,952
Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 02 - Phần 2 - [] [] 29/07/2013 - 16:06 2,981
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 01 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:04 90,473
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh - Chương 02 – Buổi chiều - [] [] 12/07/2013 - 17:14 12,790
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 17 - [] [] 27/09/2013 - 17:52 42,139
Ảo Thế - [] [] 03/05/2013 - 08:17 10,470
Sống Lưng Của Jesse - Chương 01 - [] [] 13/04/2013 - 07:57 2,682
Sống Lưng Của Jesse - Chương 02 - [] [] 13/04/2013 - 08:00 2,282
Sống Lưng Của Jesse - Chương 03 - [] [] 13/04/2013 - 08:01 2,045
Sống Lưng Của Jesse - Chương 04 - [] [] 13/04/2013 - 08:03 1,970
Sống Lưng Của Jesse - Chương 05 - [] [] 13/04/2013 - 08:03 1,775
Sống Lưng Của Jesse - Chương 06 - [] [] 13/04/2013 - 08:04 1,674
Sống Lưng Của Jesse - Chương 07 - [] [] 13/04/2013 - 08:05 1,773
Sống Lưng Của Jesse - Chương 08 - [] [] 13/04/2013 - 08:06 1,709
Sống Lưng Của Jesse - Chương 09 - [] [] 13/04/2013 - 08:08 1,706
Sống Lưng Của Jesse - Chương 10 - [] [] 13/04/2013 - 08:09 1,643
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 01 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:05 51,115
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 02 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:06 42,234
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 03 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:16 40,072
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 03 - Phần 3 - [] [] 27/09/2013 - 13:16 38,427
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 04 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:17 38,451
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 04 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:18 38,197
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 05 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:19 38,993
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 05 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:20 37,296
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 06 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:22 37,704
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 06 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:22 36,195
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 07 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:23 36,759
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 08 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:26 37,727
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 08 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:26 37,081
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 10 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 13:31 36,942
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 10 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 13:31 35,404
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 11 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 14:04 36,485
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 11 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 14:05 35,351
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 12 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 17:35 34,883
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 12 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 17:35 35,275
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 17:39 35,946
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 17:39 35,573
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 14 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 17:45 35,137
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 14 - Phần 2 - [] [] 27/09/2013 - 17:45 35,194
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 1 - [] [] 27/09/2013 - 17:47 36,634