Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Bách Luyện Thành Thần [Convert]
Đang ra - Ân Tứ Giải Thoát
7268509 2 năm 1 tháng 1 tháng
Linh Vũ Thiên Hạ
Hoàn (full) - Vũ Phong
1143662 2 năm 9 months
Ngạo Thế Đan Thần
Hoàn (full) - Tịch Tiểu Tặc
944593 3 năm 3 months
Thí Thiên Đao
Hoàn (full) - Tiểu Đao Phong Lợi
744099 2 năm 3 months
Đế Bá
Đang ra - Yếm Bút Tiêu Sinh
742030 2 năm 10 months
Thiên Đạo Thư Viện
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
602748 2 năm 2 months
Vô Địch Kiếm Vực
Đang ra - Thanh Phong Loan
571838 2 năm 10 months
Vạn Đạo Kiếm Tôn [C]
Đang ra - Đả Tử Đô Yếu Tiễn
570886 3 năm 3 months
Bách Luyện Thành Tiên
Đang ra - Huyền Vũ
470459 3 năm 4 months
Tạo Hóa Chi Vương [Cv]
Đang ra - Trư Tam Bất
442951 3 năm 3 months
Vô Thượng Sát Thần
Đang ra - Tà Tâm Vị Mẫn
438121 2 năm 9 months
Độc Tôn Tam Giới
Đang ra - Lê Thiên
438061 2 năm 6 months
Vũ Động Càn Khôn
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
431642 3 năm 5 months
Tạo Hóa Tiên Đế
Hoàn (full) - Mộ Vũ Thần Thiên
418741 2 năm 3 months
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
397793 3 năm 4 months
Huyền Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Vong Ngữ
376667 2 năm 3 months
Tiên Nghịch
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
375215 2 năm 8 months
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Hoàn (full) - Phong Lăng Thiên Hạ
369089 3 năm 5 months
Đại Đạo Độc Hành
Hoàn (full) - Vụ Ngoại Giang Sơn
366415 3 năm 5 months
Linh Chu
Hoàn (full) - Cửu Đương Gia
362165 3 năm 5 months
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
355503 3 năm 1 tháng 1 tháng
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Hoàn (full) - Ta Là Lão Ngũ
354129 3 năm 5 months
Thú phi
Hoàn (full) - Chu Ngọc
353899 2 năm 9 months
Vũ Cực Thiên Hạ
Hoàn (full) - Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu
350830 3 năm 5 months
Kiếm Nghịch Thương Khung
Hoàn (full) - EK
350808 3 năm 4 months
Vũ Nghịch Càn Khôn
Hoàn (full) - Chúc Long Ngữ
347303 3 năm 5 months
Bất Hủ Kiếm Thần
Hoàn (full) - Tuyết Mãn Cung Đao
341942 3 năm 5 months
Đấu Phá Thương Khung
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
334675 2 năm 10 months
Thiên Đạo Đồ Thư Quán [Cv]
Đang ra - Hoành Tảo Thiên Nhai
317383 3 năm 3 months
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
314602 2 năm 7 months
Đế Tôn
Hoàn (full) - Thạch Trư
314602 2 năm 7 months
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
Hoàn (full) - Lão Đàn Toan Thái
302798 2 năm 9 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
301675 3 năm 3 months
Ngã Dục Phong Thiên
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
292818 2 năm 9 months
Thế Giới Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thần Đồng
284988 3 năm 5 months
Cầu Ma
Hoàn (full) - Nhĩ Căn
282709 2 năm 9 months
Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Đang ra - Nhược Tuyết Tam Thiên
281578 2 năm 10 months
Kiếm Đạo Độc Tôn
Hoàn (full) - Kiếm Du Thái Hư
277470 2 năm 9 months
Đại Chúa Tể
Hoàn (full) - Thiên Tằm Thổ Đậu
275540 2 năm 10 months
Chúa Tể Chi Vương
Hoàn (full) - Khoái Xan Điếm
274684 3 năm 5 months
Đường Chuyên
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
269529 3 năm 4 months
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
269064 3 năm 4 months
Già Thiên
Hoàn (full) - Thần Đồng
261077 2 năm 9 months
Đan Vũ Càn Khôn
Hoàn (full) - Hỏa Thụ
259037 3 năm 4 months
Phàm nhân tu tiên
Hoàn (full) - Vong Ngữ
257018 3 năm 5 months
Thần Đạo Đan Tôn
Đang ra - Cô Đơn Địa Phi
253484 3 năm 5 months
Sủng Mị
Hoàn (full) - Ngư Thiên Không
250581 3 năm 4 months
Vĩnh Sinh
Hoàn (full) - Mộng Nhập Thần Cơ
248205 3 năm 4 months
Thần Hoàng
Hoàn (full) - Khai Hoang
246841 3 năm 3 months
Cẩm Y Vệ
Hoàn (full) - Miêu Khiêu
236000 3 năm 4 months

Các trang