Umio.

Ngày gửi bài Số lần xem
Mùa lúa trổ đòng 24/09/2017 - 09:35 814
Mùa lúa trổ đòng - Chương 02 30/05/2018 - 14:59 90
Mùa lúa trổ đòng - Chương 01 27/05/2018 - 10:19 105
Có lẽ đó là yêu 19/10/2017 - 21:57 1,952
Có lẽ đó là yêu - Chương 03 01/11/2017 - 19:50 268
Có lẽ đó là yêu - Chương 02 24/10/2017 - 22:08 333
Có lẽ đó là yêu - Chương 01 19/10/2017 - 22:02 592
Có lẽ đó là yêu - Cập nhật - Kẹo mút 19/10/2017 - 22:00 809
Mùa lúa trổ đòng - Cập nhật - Umio (PAT) 24/09/2017 - 09:36 397
Thôi Duyên - Hoàn thành - Umio 25/06/2017 - 21:44 711
Thôi Duyên 25/06/2017 - 21:43 1,539
Thôi Duyên - Chương 09 - 10 (Hết) 20/09/2017 - 18:49 220
Thôi Duyên 03/08/2017 - 15:48 86
Thôi Duyên - Chương 08 03/08/2017 - 15:46 215
Thôi Duyên - Chương 07 03/08/2017 - 15:44 233
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 00 - 01 20/06/2017 - 22:55 339
Nhan Họa Lâu ký sự 20/06/2017 - 13:00 989
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 00 - 01 20/06/2017 - 13:08 116
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 02 20/06/2017 - 13:17 112
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 06 - Phần (1) 20/06/2017 - 13:20 108
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 03 20/06/2017 - 13:23 128
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 04 20/06/2017 - 13:32 133
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 05 - Ngoại truyện (1) - (2) 20/06/2017 - 13:38 128
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 07 20/06/2017 - 13:49 113
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 10 22/07/2017 - 21:49 244
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 09 22/07/2017 - 21:47 191
Thôi Duyên - Chương 05 - 06 19/07/2017 - 09:08 249
Thôi Duyên - Chương 03 - 04 27/06/2017 - 10:47 268
Thôi Duyên - Chương 01 - 02 25/06/2017 - 21:46 405
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 07 - 08 20/06/2017 - 23:05 275
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 06 20/06/2017 - 23:04 263
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 05 - Phần (2) 20/06/2017 - 23:02 227
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 05 - Phần (1) 20/06/2017 - 23:01 238
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 04 20/06/2017 - 23:00 270
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 03 20/06/2017 - 22:58 256
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 02 20/06/2017 - 22:57 295
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 08 - 09 20/06/2017 - 22:50 111
Thôi Duyên 05/07/2017 - 11:38 118
Thôi Duyên 27/06/2017 - 11:30 73
Thôi Duyên 26/06/2017 - 17:49 106
Nhan Họa Lâu ký sự - Chương 06 - Phần (2) 20/06/2017 - 13:46 116