Huyensb

Ảnh của Huyensb

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Hứa Thanh Huyền
Giới thiệu
I love 5 people I'm a CASSIOPEIA C : Cute A : Amazing S : Special S : Sweet I : Inisiative O : One heart P : Perfect E : Excentric I : In creative A : Always Keep the Faith to~ * U-KNOW * HERO * MAX * XIAH * MICKY They're DBSK D : D'best boyband B : Beautiful 5 member'svoices S : So cool 5 members K : King of Cassiopeia Eternally
Giới tính
Nữ

Lịch sử

Đã tham gia được
8 năm 6 months