Bài đã đăng

Ngày gửi bài Số lần xem
Chương 12: Bàn cờ chỉ mới bắt đầu - [] [] 26/08/2022 - 20:20 194
Chương 11 : Lệ Thiên hoàng hậu - [] [] 01/09/2022 - 10:21 468
Chương 10 - Xuất thân quý hiển - [] [] 26/08/2022 - 20:19 160
Chương 11: Giấc mộng đêm xuân - [] [] 26/08/2022 - 20:18 251
Chương 10: Cứu người lạ mặt - [] [] 26/08/2022 - 20:17 158
Chương 9: Hôn sự cùng Bát vương gia - [] [] 26/08/2022 - 20:17 117
Chương 8: Tôi bị bệnh - [] [] 26/08/2022 - 20:16 108
Chương 7: Nguyên phi Huỳnh Phúc - [] [] 17/08/2022 - 21:36 158
Chương 6: Lên kinh dự tiệc - [] [] 17/08/2022 - 21:34 137
Chương 9: Chuyển dịch - [] [] 17/08/2022 - 21:33 164
Chương 8: Chim sẻ trắng và mèo hoang - [] [] 17/08/2022 - 21:32 137
Chương 5: Mợ ba nhà họ Huỳnh - [] [] 14/08/2022 - 20:48 164
Chương 4: Tứ hỷ - [] [] 14/08/2022 - 20:47 128
Chương 3: Nên duyên vợ chồng - [] [] 14/08/2022 - 20:46 130
Chương 7: Lần gặp đầu tiên - [] [] 14/08/2022 - 20:45 153
Chương 6 – Chuyến đi khỏi thành Thăng Long - [] [] 14/08/2022 - 20:44 119
Chương 3: Nên duyên vợ chồng - [] [] 11/08/2022 - 20:38 141
Chương 2: Tân hôn - [] [] 11/08/2022 - 20:36 127
Chương 6 – Chuyến đi khỏi thành Thăng Long - [] [] 11/08/2022 - 20:35 124
Chương 5: Hoàng thành có một Dương Hoán - [] [] 11/08/2022 - 20:34 134
Chương 2: Tân hôn - [] [] 09/08/2022 - 21:57 142
Chương 1: Gặp gỡ - [] [] 09/08/2022 - 21:56 199
[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần Chân - [] [] 09/08/2022 - 21:54 2,245
Chim sẻ trắng trên mái Hoàng thành - [] [] 09/08/2022 - 21:35 2,692
Chương 5: Hoàng thành có một Dương Hoán - [] [] 09/08/2022 - 21:49 132
Chương 4: Đứa trẻ mang chân mệnh Thiên Tử - [] [] 09/08/2022 - 21:48 146
Chương 3: Dòng dõi nhà họ Dương - [] [] 09/08/2022 - 21:47 157
Chương 2: Oán oán ân ân một kiếp người - [] [] 09/08/2022 - 21:37 160
Chương 1: Ỷ Lan phu nhân - [] [] 09/08/2022 - 21:36 191
Trần Chân - Chương 23 - [] [] 08/04/2018 - 15:06 806
Trần Chân - Chương 22 - [] [] 08/04/2018 - 15:05 917
Trần Chân - Chương 26 - [] [] 04/05/2018 - 21:02 771
Trần Chân - Chương 25 - [] [] 08/04/2018 - 15:15 690
Trần Chân - Chương 24 - [] [] 08/04/2018 - 15:06 642
Trần Chân - Chương 21 - [] [] 18/11/2017 - 18:12 910
Trần Chân - Chương 20 - [] [] 06/08/2017 - 16:21 1,052
Trần Chân - Chương 19 - [] [] 06/08/2017 - 16:20 859
Trần Chân - Chương 18 - [] [] 06/08/2017 - 16:19 921
Trần Chân - Chương 17 - [] [] 06/08/2017 - 16:18 848
Trần Chân - Chương 16 - [] [] 06/08/2017 - 16:17 822
Trần Chân - Chương 15 - [] [] 06/08/2017 - 16:14 933
Trần Chân - Chương 14 - [] [] 06/08/2017 - 16:13 843
Trần Chân - Chương 13 - [] [] 05/08/2017 - 12:59 927
Trần Chân - Chương 12 - [] [] 05/08/2017 - 12:58 912
Trần Chân - Chương 11 - [] [] 05/08/2017 - 12:57 845
Trần Chân - Chương 10 - [] [] 03/08/2017 - 20:04 846
Trần Chân - Chương 09 - [] [] 03/08/2017 - 20:02 885
Trần Chân - Chương 08 - [] [] 03/08/2017 - 20:01 928
Trần Chân - Chương 07 - [] [] 03/08/2017 - 19:51 881
Trần Chân - Chương 06 - [] [] 02/08/2017 - 18:33 875

Các trang