Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Đang ra - Tạ Trường Thành
281103 3 năm 2 months
AWM - Tuyệt Địa Cầu Sinh
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
74817 3 năm 3 months
Vô Sắc Cũng Khuynh Thành
Hoàn (full) - Yêu Tiểu Tam Nhi
53093 3 năm 4 months
Vô Tận Cường Hóa
Đang ra - Trip
134096 3 năm 4 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
5095 3 năm 5 months
Trộm Mộ Đạo Ra Cái Kim Cửu Gia
Hoàn (full) - Khuyết
1750 3 năm 5 months
Võng Du Chi Bạo Quân
Hoàn (full) - Tang Phi Ngư
2200 3 năm 5 months
Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Hoàn (full) - Chu Tiểu Man
1996 3 năm 5 months
Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần
Hoàn (full) - Kỳ Tiểu Yêu
2241 3 năm 5 months
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
1469 3 năm 5 months
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2701 3 năm 5 months
Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Hoàn (full) - Loạn Hồng Phi
2239 3 năm 5 months
Show Ân Ái Đều Phải Chết
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
2589 3 năm 5 months
Phong Hành Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lưu Tinh Trư
1880 3 năm 5 months
Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao?
Hoàn (full) - Mạn Thiên Thủy Sắc
1352 3 năm 5 months
Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Hoàn (full) - Thanh Ca
1931 3 năm 5 months
Dược Sư
Hoàn (full) - Vô Chừng Phong
1829 3 năm 5 months
Thái Hư Kiếm Ý
Hoàn (full) - Tang Phi Ngư
1567 3 năm 5 months
Vĩnh Dạ Chi Phong
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều
1650 3 năm 5 months
Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn
Hoàn (full) - Đường Hoa Hoa
1490 3 năm 5 months
Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Hoàn (full) - Khuyết
1574 3 năm 5 months
Che Giấu Chủng Tộc Em Gái Ngươi Ý!
Hoàn (full) - Băng Kiến
1519 3 năm 5 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
1674 3 năm 5 months
Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1607 3 năm 5 months
Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ
Hoàn (full) - Băng Hạ Tuyết
1309 3 năm 5 months
Huyền Cực Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
1453 3 năm 5 months
Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
Hoàn (full) - YY Đích Liệt Tích
1582 3 năm 5 months
Đại Thần Tiềm Quy Tắc
Hoàn (full) - Tùy Hoan
1216 3 năm 5 months
Game Online 33 ngày
Hoàn (full) - Bất Khí Gia Đích Đậu Hoa Tương
1224 3 năm 5 months
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
4244 3 năm 5 months
Kẻ Cuồng Cày Level
Hoàn (full) - Tiểu Q Của Tôi
1782 3 năm 5 months
Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Hoàn (full) - Băng Hạ Tuyết
2495 3 năm 5 months
V Đại Có Một Bé Chuột
Hoàn (full) - Vong Khước Đích Du
1226 3 năm 5 months
Du Hí Ý Ngoại
Hoàn (full) - Đại Phong Quát Quá
1082 3 năm 5 months
Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kỳ Cựu
Hoàn (full) - Vũ Điền Quân
1054 3 năm 5 months
Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online
Hoàn (full) - Mộng Tùy Tâm
1267 3 năm 5 months
Long Hồn
Hoàn (full) - Khúc Điều Chi Thương
1220 3 năm 5 months
Dưỡng Thành Nữ Vương
Hoàn (full) - Nạ Tu Hà
1681 3 năm 5 months
Cạm Bẫy Nam Nam
Hoàn (full) - Tô Biệt Tự
1200 3 năm 5 months
Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Hoàn (full) - Tài Hạ Mi Đầu
1486 3 năm 5 months
Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
Hoàn (full) - Thỏ Tử Gia Đích Ba La
1430 3 năm 5 months
Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh
Hoàn (full) - Tô Biệt Tự
1225 3 năm 5 months
Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh
Hoàn (full) - Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
1307 3 năm 5 months
Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công
Hoàn (full) - Tịch Tĩnh Thanh Hòa
1246 3 năm 5 months
Có Gan Em Đừng Chạy
Hoàn (full) - An Thiếu Vũ
1895 3 năm 5 months
Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma
Hoàn (full) - Lưu Ly Đại Tiên Tiên
1309 3 năm 5 months
Uy, Tiềm Trứ Ba
Hoàn (full) - Ngã Đích Tiểu Q
1188 3 năm 5 months
Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi
Hoàn (full) - Quý Thù Ương
5952 3 năm 5 months
Vẫn Chờ Người Online
Hoàn (full) - Hi Hòa Thanh Linh
1612 3 năm 5 months
Võng Du Chi Nhân Yêu
Hoàn (full) - Huệ Huệ Yan
1330 3 năm 5 months

Các trang