Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
33399 1 năm 4 tuần
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest
29976 1 năm 1 tháng 1 tháng
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
22347 1 năm 4 tuần
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
17787 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thiên Hoàng Quý Trụ
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
16815 1 năm 4 tuần
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
16437 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest
15737 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
15401 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đại Ca
Hoàn (full) - Priest
13780 1 năm 1 tháng 1 tháng
Chung Cực Lam Ấn
Hoàn (full) - Priest
12355 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
12209 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
10675 1 năm 1 tháng 1 tháng
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
10610 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tê Tức Chi Lục
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
8002 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trước Khi Ly Hôn
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
7815 1 năm 1 tháng 1 tháng
Bác Sĩ Lang Thang
Hoàn (full) - Priest
7669 1 năm 1 tháng 1 tháng
Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái
Hoàn (full) - Đồi
7358 1 năm 4 tuần
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
4836 1 năm 1 tháng 1 tháng
Sự Tái Sinh Của Curtis
Hoàn (full) - Priest
4505 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tư Phàm
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Công Tử
4372 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tự Thị Cố Nhân Lai
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
4025 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trường Thối Thúc Thúc
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
3768 1 năm 1 tháng 1 tháng