Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái
Hoàn (full) - Đồi
9260 3 năm 7 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
104597 3 năm 7 months
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
79972 3 năm 7 months
Trước Khi Ly Hôn
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
17272 3 năm 7 months
Trường Thối Thúc Thúc
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
14289 3 năm 7 months
Tư Phàm
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Công Tử
13858 3 năm 7 months
Tê Tức Chi Lục
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
24266 3 năm 7 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
13235 3 năm 7 months
Tự Thị Cố Nhân Lai
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
17170 3 năm 7 months
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest
140668 3 năm 7 months
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest
73854 3 năm 7 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
82427 3 năm 7 months
Đại Ca
Hoàn (full) - Priest
54143 3 năm 7 months
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
68699 3 năm 7 months
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
63976 3 năm 7 months
Chung Cực Lam Ấn
Hoàn (full) - Priest
65313 3 năm 7 months
Sự Tái Sinh Của Curtis
Hoàn (full) - Priest
21468 3 năm 7 months
Bác Sĩ Lang Thang
Hoàn (full) - Priest
40287 3 năm 7 months
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
61093 3 năm 7 months
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
58633 3 năm 7 months
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
17079 3 năm 7 months