Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái
Hoàn (full) - Đồi
9062 3 năm 3 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
98025 3 năm 3 months
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
74525 3 năm 3 months
Trước Khi Ly Hôn
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
16462 3 năm 3 months
Trường Thối Thúc Thúc
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
13177 3 năm 3 months
Tư Phàm
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Công Tử
12714 3 năm 3 months
Tê Tức Chi Lục
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
22555 3 năm 3 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
12998 3 năm 3 months
Tự Thị Cố Nhân Lai
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
15518 3 năm 3 months
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest
130838 3 năm 3 months
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest
67392 3 năm 3 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
76174 3 năm 3 months
Đại Ca
Hoàn (full) - Priest
50119 3 năm 3 months
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
63598 3 năm 3 months
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
58702 3 năm 3 months
Chung Cực Lam Ấn
Hoàn (full) - Priest
60351 3 năm 3 months
Sự Tái Sinh Của Curtis
Hoàn (full) - Priest
19243 3 năm 3 months
Bác Sĩ Lang Thang
Hoàn (full) - Priest
37080 3 năm 3 months
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
56714 3 năm 3 months
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
55180 3 năm 3 months
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
15660 3 năm 3 months