Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái
Hoàn (full) - Đồi
9530 4 năm 7 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
110259 4 năm 7 months
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
84986 4 năm 7 months
Trước Khi Ly Hôn
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
18028 4 năm 7 months
Trường Thối Thúc Thúc
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
15331 4 năm 7 months
Tư Phàm
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Công Tử
15100 4 năm 7 months
Tê Tức Chi Lục
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
25668 4 năm 7 months
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
13647 4 năm 7 months
Tự Thị Cố Nhân Lai
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
18458 4 năm 7 months
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest
151126 4 năm 7 months
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest
79142 4 năm 7 months
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest
88275 4 năm 7 months
Đại Ca
Hoàn (full) - Priest
57579 4 năm 7 months
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
72700 4 năm 7 months
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
67333 4 năm 7 months
Chung Cực Lam Ấn
Hoàn (full) - Priest
68970 4 năm 7 months
Sự Tái Sinh Của Curtis
Hoàn (full) - Priest
23610 4 năm 7 months
Bác Sĩ Lang Thang
Hoàn (full) - Priest
43680 4 năm 7 months
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
65313 4 năm 7 months
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
61814 4 năm 7 months
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
18348 4 năm 7 months