Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Lượt đọc: 128247
Ngày cập nhật: 5 năm 2 tuần
Tác phẩm: Bi Kịch Người Sói
Full - Jarson Dark
Lượt đọc: 25347
Ngày cập nhật: 5 năm 2 tuần
Lượt đọc: 17930
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 5290
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 574430
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 272771
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Chúa Sẽ Phù Hộ Em
Full - Cố Khúc
Lượt đọc: 17742
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Lượt đọc: 221763
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Tác phẩm: Tu La Ma Đế
Đang ra - Cô Đơn Địa Phi
Lượt đọc: 63426
Ngày cập nhật: 5 năm 7 months
Lượt đọc: 34895
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 331314
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 29128
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 20176
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 25922
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Lượt đọc: 25922
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Tác phẩm: Ma Trận Án
Full - Hà Mã
Lượt đọc: 27437
Ngày cập nhật: 5 năm 11 months
Lượt đọc: 16106
Ngày cập nhật: 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tác phẩm: Thiên Huyền Địa Hoàng
Đang ra - Cổ Cổ
Lượt đọc: 63135
Ngày cập nhật: 6 năm 3 months