Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quan Thương
Hoàn (full) - Canh Tục
35782 11 months 3 tuần
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5038 1 năm 3 tuần
Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
6066 1 năm 3 tuần
Quan Thuật
Hoàn (full) - Cẩu Bào Tử
179526 1 năm 2 months
Thanh Quan
Hoàn (full) - Qua Nhân
44366 1 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Nha Nội
Hoàn (full) - Khuyết Danh
88093 1 năm 3 months
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Hoàn (full) - Phạm Gia Khánh
3757 1 năm 4 months
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
71838 1 năm 6 months
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
91984 2 năm 1 tuần
Quyền Tài
Hoàn (full) - Thường Dụ
84837 2 năm 1 tháng 1 tháng