Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm: Quan Thương
Full - Canh Tục
Lượt đọc: 184232
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 30138
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
Lượt đọc: 13326
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Quan Thuật
Full - Cẩu Bào Tử
Lượt đọc: 970159
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Tác phẩm: Thanh Quan
Full - Qua Nhân
Lượt đọc: 261582
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Lượt đọc: 451106
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Lượt đọc: 13655
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 350151
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Tác phẩm: Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
Lượt đọc: 494546
Ngày cập nhật: 6 năm 3 months
Tác phẩm: Quyền Tài
Full - Thường Dụ
Lượt đọc: 399329
Ngày cập nhật: 6 năm 4 months