Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quan Thương
Hoàn (full) - Canh Tục
58009 1 năm 5 months
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5219 1 năm 6 months
Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
6337 1 năm 6 months
Quan Thuật
Hoàn (full) - Cẩu Bào Tử
299796 1 năm 8 months
Thanh Quan
Hoàn (full) - Qua Nhân
75719 1 năm 8 months
Trùng Sinh Chi Nha Nội
Hoàn (full) - Khuyết Danh
145214 1 năm 9 months
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Hoàn (full) - Phạm Gia Khánh
5117 1 năm 10 months
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
107777 1 năm 12 months
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
144636 2 năm 6 months
Quyền Tài
Hoàn (full) - Thường Dụ
126224 2 năm 6 months