Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Quan Thương
Hoàn (full) - Canh Tục
128585 2 năm 7 months
Bố Y Quan Đạo
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
5776 2 năm 8 months
Nữ Quan Vận Sự
Đang ra - Tiểu Nhục Tống
6977 2 năm 8 months
Quan Thuật
Hoàn (full) - Cẩu Bào Tử
655592 2 năm 10 months
Thanh Quan
Hoàn (full) - Qua Nhân
163434 2 năm 10 months
Trùng Sinh Chi Nha Nội
Hoàn (full) - Khuyết Danh
328385 2 năm 11 months
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Hoàn (full) - Phạm Gia Khánh
9137 3 năm 1 tuần
Quan Sách
Hoàn (full) - Tịch Mịch Độc Nam Hoa
227276 3 năm 2 months
Quan Bảng
Đang ra - Ẩn Vi Giả
311453 3 năm 8 months
Quyền Tài
Hoàn (full) - Thường Dụ
258831 3 năm 8 months