Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
28903 1 năm 2 months
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
18960 1 năm 2 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
2054 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
4745 1 năm 3 months
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
1533 1 năm 3 months
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
1600 1 năm 3 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
3153 1 năm 3 months
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
1614 1 năm 3 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2088 1 năm 3 months
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
2642 1 năm 3 months
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1699 1 năm 3 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
1687 1 năm 3 months
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
2063 1 năm 3 months
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1405 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1859 1 năm 3 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1209 1 năm 3 months
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
1829 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1594 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1604 1 năm 3 months
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
1351 1 năm 3 months
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
2731 1 năm 3 months
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
1925 1 năm 3 months
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1374 1 năm 3 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1678 1 năm 3 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1095 1 năm 3 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
1828 1 năm 3 months
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
1216 1 năm 3 months
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
25139 1 năm 4 months
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
30644 1 năm 4 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
25473 1 năm 5 months
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
14863 1 năm 5 months
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
930 1 năm 5 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
78291 1 năm 6 months
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
16945 1 năm 7 months
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
121591 1 năm 7 months
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
42993 1 năm 8 months
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
69552 1 năm 10 months
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
19428 1 năm 11 months
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
22640 2 năm 1 tuần
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
2260 2 năm 1 tháng 1 tháng
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
22523 2 năm 2 months
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
8408 2 năm 2 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
113844 2 năm 2 months