Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết
Đang ra - Hoãn Quy Hĩ
483 1 tuần 3 ngày
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
55946 3 năm 7 months
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
61427 3 năm 7 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
4061 3 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
7486 3 năm 8 months
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
3213 3 năm 8 months
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
3857 3 năm 8 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
5444 3 năm 8 months
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
3188 3 năm 8 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3941 3 năm 8 months
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
4391 3 năm 8 months
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
3341 3 năm 8 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
3256 3 năm 8 months
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
3491 3 năm 8 months
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
2857 3 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
3551 3 năm 8 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
2551 3 năm 8 months
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
3342 3 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
2933 3 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
2928 3 năm 8 months
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
2566 3 năm 8 months
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
4353 3 năm 8 months
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
3589 3 năm 8 months
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
2494 3 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
3055 3 năm 8 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
2453 3 năm 8 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
3577 3 năm 8 months
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
2404 3 năm 8 months
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
68878 3 năm 9 months
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
61889 3 năm 9 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
65289 3 năm 10 months
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
44474 3 năm 10 months
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
2201 3 năm 10 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
185552 3 năm 11 months
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
51943 4 năm 1 tuần
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
345821 4 năm 2 tuần
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
94353 4 năm 1 tháng 1 tháng
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
212343 4 năm 3 months
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
39790 4 năm 4 months
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
68068 4 năm 5 months
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
5976 4 năm 6 months
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
65522 4 năm 6 months
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
29024 4 năm 7 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
482213 4 năm 7 months