Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
36469 1 năm 9 months
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
29595 1 năm 9 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
2722 1 năm 10 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
5651 1 năm 10 months
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
2003 1 năm 10 months
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
2106 1 năm 10 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
3900 1 năm 10 months
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
2167 1 năm 10 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
2591 1 năm 10 months
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
3192 1 năm 10 months
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2153 1 năm 10 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
2144 1 năm 10 months
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
2514 1 năm 10 months
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
2442 1 năm 10 months
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1834 1 năm 10 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1504 1 năm 10 months
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
2268 1 năm 10 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1943 1 năm 10 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1987 1 năm 10 months
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
1670 1 năm 10 months
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
3233 1 năm 10 months
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
2440 1 năm 10 months
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1681 1 năm 10 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
2049 1 năm 10 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1526 1 năm 10 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
2358 1 năm 10 months
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
1543 1 năm 10 months
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
36920 1 năm 11 months
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
40159 1 năm 11 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
36179 1 năm 11 months
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
23083 2 năm 1 ngày
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
1269 2 năm 2 ngày
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
111730 2 năm 1 tháng 1 tháng
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
25853 2 năm 1 tháng 1 tháng
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
183252 2 năm 2 months
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
56327 2 năm 2 months
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
109001 2 năm 5 months
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
25748 2 năm 5 months
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
35104 2 năm 6 months
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
3182 2 năm 7 months
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
33608 2 năm 8 months
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
12548 2 năm 8 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
212786 2 năm 9 months