Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
24928 11 months 1 tuần
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
15237 11 months 2 tuần
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
1688 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
4250 1 năm 2 tuần
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
1248 1 năm 2 tuần
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
1324 1 năm 2 tuần
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
2746 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
1329 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
1828 1 năm 2 tuần
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
2322 1 năm 2 tuần
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1445 1 năm 2 tuần
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
1425 1 năm 2 tuần
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
1812 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
1145 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
1558 1 năm 2 tuần
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1056 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
1591 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
1385 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
1383 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
1172 1 năm 2 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
2425 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
1619 1 năm 2 tuần
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
1211 1 năm 2 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
1445 1 năm 2 tuần
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
906 1 năm 2 tuần
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
1517 1 năm 2 tuần
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
1067 1 năm 2 tuần
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
19285 1 năm 1 tháng 1 tháng
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
25611 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
20024 1 năm 2 months
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
11422 1 năm 2 months
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
775 1 năm 2 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
61824 1 năm 3 months
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
13057 1 năm 4 months
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
99413 1 năm 4 months
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
37421 1 năm 5 months
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
54735 1 năm 7 months
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
16804 1 năm 8 months
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
17619 1 năm 9 months
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
1917 1 năm 9 months
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
17640 1 năm 10 months
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
6697 1 năm 11 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
85757 1 năm 11 months