Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
47186 2 năm 7 months
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
47626 2 năm 7 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
3482 2 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
6684 2 năm 8 months
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
2661 2 năm 8 months
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
2968 2 năm 8 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
4773 2 năm 8 months
Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Hoàn (full) - Phóng Hạ Phiền Não
2720 2 năm 8 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3317 2 năm 8 months
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Hoàn (full) - Đại Viên Tử
3847 2 năm 8 months
Tế Thế
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2835 2 năm 8 months
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Hoàn (full) - Tứ Hỉ Thang Viên
2715 2 năm 8 months
Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Hoàn (full) - Yêu Thương Hải
3023 2 năm 8 months
Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Hoàn (full) - Đệ Ngũ Thuấn
2386 2 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Hoàn (full) - Mộc Diêu
3048 2 năm 8 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1977 2 năm 8 months
Mạt Thế Xâm Nhập
Hoàn (full) - Nam Qua Lão Yêu
2869 2 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
2463 2 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Hoàn (full) - Thu Thiên Lai Liễu
2510 2 năm 8 months
Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Hoàn (full) - Mặc Thanh Triêm Y Quyết
2083 2 năm 8 months
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
3863 2 năm 8 months
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
3085 2 năm 8 months
Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Hoàn (full) - Ngã Thị Tiếu Tiếu
2102 2 năm 8 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Hoàn (full) - Snowdrop
2591 2 năm 8 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
2011 2 năm 8 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
2964 2 năm 8 months
Bình Hành Tình Nhân
Hoàn (full) - Nhược Hề
2031 2 năm 8 months
Nữ Phụ Hắc Ám
Đang ra - Phong Khởi Tuyết Vực
55049 2 năm 9 months
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
Hoàn (full) - Chu Tự Hoành
52878 2 năm 9 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
50877 2 năm 10 months
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
Hoàn (full) - Lăng Mộng Tiêu Nhiên
35631 2 năm 10 months
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
1699 2 năm 10 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
161853 2 năm 11 months
Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế
Hoàn (full) - Thuỷ Qủa Mộ Tư
40767 3 năm 6 ngày
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
288464 3 năm 2 tuần
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Hoàn (full) - Sanh Lạc Lạc
78990 3 năm 1 tháng 1 tháng
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đang ra - Hoàn Nhĩ WR
165521 3 năm 3 months
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Đang ra - Quân Sanh
33996 3 năm 4 months
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Hoàn (full) - Lưu Cẩn Du
53055 3 năm 5 months
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
4631 3 năm 5 months
Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế
Đang ra - Công Tử Khinh Cuồng
51008 3 năm 6 months
Cõng Boss Đến Hạn Cuối
Đang ra - Tam Thiên Lưu Ly
20554 3 năm 7 months
Thần Ma Hệ Thống
Hoàn (full) - Tư Sản Bạo Tăng
352819 3 năm 7 months