Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nắng Trên Vườn Vải - Phần 1: Nụ - Quyển 1
Đang ra - Trí Toàn Minh Đăng
15332 2 months 1 tuần
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Hoàn (full) - A Tiều
47638 8 months 2 tuần
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
25205 8 months 3 tuần
Ác Hán
Hoàn (full) - Canh Tân
18822 8 months 3 tuần
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Đang ra - KennyNguyen
5478 9 months 3 tuần
Tranh Bá Thiên Hạ
Đang ra - Trí Bạch
53019 10 months 2 tuần
Đế Chế Đại Việt
Đang ra - Hàm Ngư
8458 10 months 2 tuần
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
22986 10 months 4 tuần
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
3294 10 months 4 tuần
Thả Thí Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
3660 11 months 3 ngày
Én Liệng Truông Mây - Tập I: Truyền Quốc Ô Long Đao
Hoàn (full) - Vũ Thanh
5935 11 months 1 tuần
Tranh Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
23469 11 months 1 tuần
Hình Đồ
Hoàn (full) - Canh Tân
20464 11 months 3 tuần
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Đang ra - Nghịch Tử
4402 11 months 4 tuần
Lĩnh Nam Ký
Đang ra - Phong Du Tùng Lâm
5415 1 năm 3 ngày
Trí Tuệ Đại Tống
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
27794 1 năm 1 tuần
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
9010 1 năm 2 tuần
Thiên Hạ Kiêu Hùng
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
37259 1 năm 3 tuần
Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
26123 1 năm 3 tuần
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn (full) - Cửu Trọng Điện
10781 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thịnh Thế Đích Phi
Hoàn (full) - Phượng Khinh
24172 1 năm 1 tháng 1 tháng
Say Mộng Giang Sơn
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
39427 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đại Tranh Chi Thế
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
14071 1 năm 1 tháng 1 tháng
Dạ Thiên Tử
Ngưng - Nguyệt Quan
7610 1 năm 1 tháng 1 tháng
Ngược Về Thời Minh
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
52767 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đặc Công Tà Phi
Hoàn (full) - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
16153 1 năm 1 tháng 1 tháng
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
10088 1 năm 1 tháng 1 tháng
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
5728 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
21637 1 năm 1 tháng 1 tháng
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
18676 1 năm 1 tháng 1 tháng
Quỷ Hoàng Phi
Hoàn (full) - Sương Hoa
8096 1 năm 2 months
Ta Là Chính Thê Của Chàng
Hoàn (full) - Văn Nhất Nhất
8101 1 năm 2 months
Phò Mã Gian Manh
Hoàn (full) - Hoa Nhật Phi
5140 1 năm 2 months
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn (full) - Tịch Mịch Kiếm Khách
18502 1 năm 2 months
Thuận Minh
Hoàn (full) - Đặc Biệt Bạch
14874 1 năm 2 months
Đại Quốc Tặc
Hoàn (full) - Phó Kỳ Lân
11351 1 năm 2 months
Quý Nữ Khó Cầu
Hoàn (full) - Thiên Sơn Trà Khách
9244 1 năm 2 months
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn (full) - Khuynh Thân
11017 1 năm 6 months
Ngọc Tỏa Dao Đài
Hoàn (full) - Quất Hoa Tán Lý
4439 1 năm 6 months
Chung Vô Diệm
Hoàn (full) - Tô Chẩn
6579 1 năm 6 months
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
18071 1 năm 7 months
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Đang ra - Thẩm Du
11468 1 năm 7 months
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành
Đang ra - Thuỷ Thiên Triệt
7746 1 năm 7 months
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Đang ra - Mộc Dật
15784 1 năm 7 months
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn (full) - Mê Loạn Giang Sơn
11819 1 năm 8 months
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Hoàn (full) - Mặc Hướng Khinh Trần
13011 1 năm 8 months
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
13697 1 năm 8 months
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
104018 1 năm 8 months
Thiên Giáng Đại Vận
Đang ra - Phá Hồ
11741 1 năm 8 months
Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Hoàn (full) - Vệ Sơ Lãng
331517 1 năm 9 months

Các trang