Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Trong trang lịch sử tớ thấy cậu
Đang ra - Bắc Lam Nguyên Nhi
798 2 tuần 3 ngày
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
53619 2 months 2 tuần
Nắng Trên Vườn Vải - Phần 1: Nụ - Quyển 1
Đang ra - Trí Toàn Minh Đăng
22151 4 months 4 tuần
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Hoàn (full) - A Tiều
73153 1 năm 2 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
37991 1 năm 2 months
Ác Hán
Hoàn (full) - Canh Tân
30747 1 năm 2 months
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Đang ra - KennyNguyen
8869 1 năm 3 months
Tranh Bá Thiên Hạ
Đang ra - Trí Bạch
80920 1 năm 3 months
Đế Chế Đại Việt
Đang ra - Hàm Ngư
13847 1 năm 4 months
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
37526 1 năm 4 months
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
5913 1 năm 4 months
Thả Thí Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
6261 1 năm 4 months
Én Liệng Truông Mây - Tập I: Truyền Quốc Ô Long Đao
Hoàn (full) - Vũ Thanh
6578 1 năm 4 months
Tranh Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
26478 1 năm 4 months
Hình Đồ
Hoàn (full) - Canh Tân
35922 1 năm 5 months
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Đang ra - Nghịch Tử
7559 1 năm 5 months
Lĩnh Nam Ký
Đang ra - Phong Du Tùng Lâm
9047 1 năm 5 months
Trí Tuệ Đại Tống
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
46192 1 năm 6 months
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
15797 1 năm 6 months
Thiên Hạ Kiêu Hùng
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
65001 1 năm 6 months
Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
45661 1 năm 6 months
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn (full) - Cửu Trọng Điện
17312 1 năm 6 months
Thịnh Thế Đích Phi
Hoàn (full) - Phượng Khinh
42208 1 năm 6 months
Say Mộng Giang Sơn
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
67620 1 năm 6 months
Đại Tranh Chi Thế
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
24896 1 năm 7 months
Dạ Thiên Tử
Ngưng - Nguyệt Quan
12793 1 năm 7 months
Ngược Về Thời Minh
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
82374 1 năm 7 months
Đặc Công Tà Phi
Hoàn (full) - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
26419 1 năm 7 months
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
16505 1 năm 7 months
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
9707 1 năm 7 months
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
35697 1 năm 7 months
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
30918 1 năm 7 months
Quỷ Hoàng Phi
Hoàn (full) - Sương Hoa
12633 1 năm 7 months
Ta Là Chính Thê Của Chàng
Hoàn (full) - Văn Nhất Nhất
12853 1 năm 7 months
Phò Mã Gian Manh
Hoàn (full) - Hoa Nhật Phi
8354 1 năm 7 months
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn (full) - Tịch Mịch Kiếm Khách
28529 1 năm 8 months
Thuận Minh
Hoàn (full) - Đặc Biệt Bạch
25283 1 năm 8 months
Đại Quốc Tặc
Hoàn (full) - Phó Kỳ Lân
19261 1 năm 8 months
Quý Nữ Khó Cầu
Hoàn (full) - Thiên Sơn Trà Khách
15730 1 năm 8 months
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn (full) - Khuynh Thân
16943 1 năm 11 months
Ngọc Tỏa Dao Đài
Hoàn (full) - Quất Hoa Tán Lý
6926 1 năm 11 months
Chung Vô Diệm
Hoàn (full) - Tô Chẩn
11899 2 năm 1 tuần
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
30667 2 năm 2 tuần
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Đang ra - Thẩm Du
18551 2 năm 2 tuần
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành
Đang ra - Thuỷ Thiên Triệt
12586 2 năm 3 tuần
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Đang ra - Mộc Dật
25847 2 năm 4 tuần
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn (full) - Mê Loạn Giang Sơn
20419 2 năm 1 tháng 1 tháng
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Hoàn (full) - Mặc Hướng Khinh Trần
22018 2 năm 1 tháng 1 tháng
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
23447 2 năm 1 tháng 1 tháng
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
182773 2 năm 2 months

Các trang