Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
143912 1 năm 1 tháng 1 tháng
Độc bộ thiên hạ
Đang ra - Lý Hâm
17578 1 năm 10 months
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Hoàn (full) - A Tiều
198578 3 năm 4 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
95121 3 năm 4 months
Ác Hán
Hoàn (full) - Canh Tân
132020 3 năm 4 months
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Đang ra - KennyNguyen
48854 3 năm 6 months
Tranh Bá Thiên Hạ
Đang ra - Trí Bạch
195212 3 năm 6 months
Đế Chế Đại Việt
Đang ra - Hàm Ngư
62983 3 năm 6 months
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
127439 3 năm 7 months
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
29534 3 năm 7 months
Thả Thí Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
24444 3 năm 7 months
Én Liệng Truông Mây - Tập I: Truyền Quốc Ô Long Đao
Hoàn (full) - Vũ Thanh
9082 3 năm 7 months
Tranh Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
47512 3 năm 7 months
Hình Đồ
Hoàn (full) - Canh Tân
110876 3 năm 7 months
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Đang ra - Nghịch Tử
31713 3 năm 8 months
Lĩnh Nam Ký
Đang ra - Phong Du Tùng Lâm
34726 3 năm 8 months
Trí Tuệ Đại Tống
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
155955 3 năm 8 months
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
52832 3 năm 8 months
Thiên Hạ Kiêu Hùng
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
259938 3 năm 9 months
Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
171313 3 năm 9 months
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn (full) - Cửu Trọng Điện
60776 3 năm 9 months
Thịnh Thế Đích Phi
Hoàn (full) - Phượng Khinh
138824 3 năm 9 months
Say Mộng Giang Sơn
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
236960 3 năm 9 months
Đại Tranh Chi Thế
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
84681 3 năm 9 months
Dạ Thiên Tử
Ngưng - Nguyệt Quan
49001 3 năm 9 months
Ngược Về Thời Minh
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
203280 3 năm 9 months
Đặc Công Tà Phi
Hoàn (full) - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
86936 3 năm 9 months
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
48297 3 năm 9 months
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
34603 3 năm 10 months
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
126312 3 năm 10 months
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
109325 3 năm 10 months
Quỷ Hoàng Phi
Hoàn (full) - Sương Hoa
38991 3 năm 10 months
Ta Là Chính Thê Của Chàng
Hoàn (full) - Văn Nhất Nhất
45889 3 năm 10 months
Phò Mã Gian Manh
Hoàn (full) - Hoa Nhật Phi
28141 3 năm 10 months
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn (full) - Tịch Mịch Kiếm Khách
87626 3 năm 10 months
Thuận Minh
Hoàn (full) - Đặc Biệt Bạch
96339 3 năm 10 months
Đại Quốc Tặc
Hoàn (full) - Phó Kỳ Lân
76853 3 năm 11 months
Quý Nữ Khó Cầu
Hoàn (full) - Thiên Sơn Trà Khách
54831 3 năm 11 months
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn (full) - Khuynh Thân
67835 4 năm 2 months
Ngọc Tỏa Dao Đài
Hoàn (full) - Quất Hoa Tán Lý
27104 4 năm 2 months
Chung Vô Diệm
Hoàn (full) - Tô Chẩn
58114 4 năm 3 months
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
106124 4 năm 3 months
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Đang ra - Thẩm Du
67202 4 năm 3 months
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành
Đang ra - Thuỷ Thiên Triệt
38554 4 năm 3 months
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Đang ra - Mộc Dật
100586 4 năm 3 months
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn (full) - Mê Loạn Giang Sơn
80493 4 năm 4 months
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Hoàn (full) - Mặc Hướng Khinh Trần
68405 4 năm 4 months
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
91717 4 năm 4 months
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
548239 4 năm 4 months
Thiên Giáng Đại Vận
Đang ra - Phá Hồ
60636 4 năm 4 months

Các trang