Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
150306 1 năm 4 months
Độc bộ thiên hạ
Đang ra - Lý Hâm
19895 2 năm 1 tháng 1 tháng
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Hoàn (full) - A Tiều
214265 3 năm 8 months
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
100548 3 năm 8 months
Ác Hán
Hoàn (full) - Canh Tân
143556 3 năm 8 months
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Đang ra - KennyNguyen
52901 3 năm 9 months
Tranh Bá Thiên Hạ
Đang ra - Trí Bạch
203594 3 năm 10 months
Đế Chế Đại Việt
Đang ra - Hàm Ngư
68529 3 năm 10 months
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
139990 3 năm 10 months
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
32627 3 năm 10 months
Thả Thí Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
26907 3 năm 10 months
Én Liệng Truông Mây - Tập I: Truyền Quốc Ô Long Đao
Hoàn (full) - Vũ Thanh
9317 3 năm 10 months
Tranh Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
50810 3 năm 11 months
Hình Đồ
Hoàn (full) - Canh Tân
117593 3 năm 11 months
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Đang ra - Nghịch Tử
34628 3 năm 11 months
Lĩnh Nam Ký
Đang ra - Phong Du Tùng Lâm
37562 3 năm 11 months
Trí Tuệ Đại Tống
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
166227 4 năm 1 ngày
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
57199 4 năm 6 ngày
Thiên Hạ Kiêu Hùng
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
283424 4 năm 1 tuần
Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
182283 4 năm 1 tuần
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn (full) - Cửu Trọng Điện
65642 4 năm 3 tuần
Thịnh Thế Đích Phi
Hoàn (full) - Phượng Khinh
147490 4 năm 1 tháng 1 tháng
Say Mộng Giang Sơn
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
255254 4 năm 1 tháng 1 tháng
Đại Tranh Chi Thế
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
91883 4 năm 1 tháng 1 tháng
Dạ Thiên Tử
Ngưng - Nguyệt Quan
52966 4 năm 1 tháng 1 tháng
Ngược Về Thời Minh
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
224305 4 năm 1 tháng 1 tháng
Đặc Công Tà Phi
Hoàn (full) - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
91284 4 năm 1 tháng 1 tháng
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
52226 4 năm 1 tháng 1 tháng
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
38461 4 năm 1 tháng 1 tháng
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
132534 4 năm 1 tháng 1 tháng
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
117302 4 năm 1 tháng 1 tháng
Quỷ Hoàng Phi
Hoàn (full) - Sương Hoa
42527 4 năm 2 months
Ta Là Chính Thê Của Chàng
Hoàn (full) - Văn Nhất Nhất
50225 4 năm 2 months
Phò Mã Gian Manh
Hoàn (full) - Hoa Nhật Phi
31228 4 năm 2 months
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn (full) - Tịch Mịch Kiếm Khách
94539 4 năm 2 months
Thuận Minh
Hoàn (full) - Đặc Biệt Bạch
101894 4 năm 2 months
Đại Quốc Tặc
Hoàn (full) - Phó Kỳ Lân
84134 4 năm 2 months
Quý Nữ Khó Cầu
Hoàn (full) - Thiên Sơn Trà Khách
59348 4 năm 2 months
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn (full) - Khuynh Thân
72079 4 năm 5 months
Ngọc Tỏa Dao Đài
Hoàn (full) - Quất Hoa Tán Lý
29813 4 năm 5 months
Chung Vô Diệm
Hoàn (full) - Tô Chẩn
63563 4 năm 6 months
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
112050 4 năm 6 months
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Đang ra - Thẩm Du
73160 4 năm 6 months
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành
Đang ra - Thuỷ Thiên Triệt
41991 4 năm 6 months
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Đang ra - Mộc Dật
109281 4 năm 7 months
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn (full) - Mê Loạn Giang Sơn
86775 4 năm 7 months
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Hoàn (full) - Mặc Hướng Khinh Trần
72967 4 năm 7 months
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
99271 4 năm 7 months
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
618279 4 năm 8 months
Thiên Giáng Đại Vận
Đang ra - Phá Hồ
65531 4 năm 8 months

Các trang