Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang ra - Mộc Lan Trắng
114723 3 months 2 tuần
Độc bộ thiên hạ
Đang ra - Lý Hâm
7617 7 months 1 tuần
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Hoàn (full) - A Tiều
133913 2 năm 1 tháng 1 tháng
Chính Phi Của Độc Vương
Hoàn (full) - Dạ Khinh Thành
66430 2 năm 1 tháng 1 tháng
Ác Hán
Hoàn (full) - Canh Tân
72671 2 năm 1 tháng 1 tháng
Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Đang ra - KennyNguyen
25772 2 năm 2 months
Tranh Bá Thiên Hạ
Đang ra - Trí Bạch
140183 2 năm 3 months
Đế Chế Đại Việt
Đang ra - Hàm Ngư
34381 2 năm 3 months
Kiêu Phong
Hoàn (full) - Hải Phong Nhi
82013 2 năm 3 months
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Hoàn (full) - Diên Thiên
16046 2 năm 3 months
Thả Thí Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
14337 2 năm 4 months
Én Liệng Truông Mây - Tập I: Truyền Quốc Ô Long Đao
Hoàn (full) - Vũ Thanh
7734 2 năm 4 months
Tranh Thiên Hạ
Hoàn (full) - Khuynh Linh Nguyệt
35331 2 năm 4 months
Hình Đồ
Hoàn (full) - Canh Tân
72720 2 năm 4 months
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Đang ra - Nghịch Tử
18165 2 năm 4 months
Lĩnh Nam Ký
Đang ra - Phong Du Tùng Lâm
19996 2 năm 5 months
Trí Tuệ Đại Tống
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
100908 2 năm 5 months
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
32233 2 năm 5 months
Thiên Hạ Kiêu Hùng
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
160294 2 năm 5 months
Thiên Hạ
Hoàn (full) - Cao Nguyệt
106469 2 năm 5 months
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàn (full) - Cửu Trọng Điện
39011 2 năm 6 months
Thịnh Thế Đích Phi
Hoàn (full) - Phượng Khinh
90891 2 năm 6 months
Say Mộng Giang Sơn
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
145859 2 năm 6 months
Đại Tranh Chi Thế
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
50761 2 năm 6 months
Dạ Thiên Tử
Ngưng - Nguyệt Quan
29843 2 năm 6 months
Ngược Về Thời Minh
Hoàn (full) - Nguyệt Quan
143298 2 năm 6 months
Đặc Công Tà Phi
Hoàn (full) - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
58076 2 năm 6 months
Côn Luân
Hoàn (full) - Phượng Ca
31669 2 năm 6 months
Biên Niên Sử An Nam
Hoàn (full) - Lãnh Phát Công Tử
20473 2 năm 6 months
Tàn Bào
Hoàn (full) - Phong Ngự Cửu Thu
80512 2 năm 6 months
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Hoàn (full) - Điểm Tinh Linh
68518 2 năm 6 months
Quỷ Hoàng Phi
Hoàn (full) - Sương Hoa
24909 2 năm 7 months
Ta Là Chính Thê Của Chàng
Hoàn (full) - Văn Nhất Nhất
27110 2 năm 7 months
Phò Mã Gian Manh
Hoàn (full) - Hoa Nhật Phi
16605 2 năm 7 months
Thiết Huyết Đại Minh
Hoàn (full) - Tịch Mịch Kiếm Khách
57131 2 năm 7 months
Thuận Minh
Hoàn (full) - Đặc Biệt Bạch
58091 2 năm 7 months
Đại Quốc Tặc
Hoàn (full) - Phó Kỳ Lân
45287 2 năm 7 months
Quý Nữ Khó Cầu
Hoàn (full) - Thiên Sơn Trà Khách
34554 2 năm 8 months
Phượng Tê Thần Cung
Hoàn (full) - Khuynh Thân
42019 2 năm 11 months
Ngọc Tỏa Dao Đài
Hoàn (full) - Quất Hoa Tán Lý
15893 2 năm 11 months
Chung Vô Diệm
Hoàn (full) - Tô Chẩn
30256 2 năm 12 months
Tử Dương
Đang ra - Phong Ngự Cửu Thu
68782 3 năm 5 ngày
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Đang ra - Thẩm Du
41071 3 năm 5 ngày
Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành
Đang ra - Thuỷ Thiên Triệt
26021 3 năm 1 tuần
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Đang ra - Mộc Dật
62113 3 năm 2 tuần
Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Hoàn (full) - Mê Loạn Giang Sơn
48264 3 năm 1 tháng 1 tháng
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Hoàn (full) - Mặc Hướng Khinh Trần
45583 3 năm 1 tháng 1 tháng
Gia Cát Linh Ẩn
Hoàn (full) - Cửu Dã Thần Tây
55606 3 năm 1 tháng 1 tháng
Bắc Tống Phong Lưu
Hoàn (full) - Nam Hi
364720 3 năm 1 tháng 1 tháng
Thiên Giáng Đại Vận
Đang ra - Phá Hồ
40754 3 năm 1 tháng 1 tháng

Các trang