Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Chí Tôn
Hoàn (full) - Cổ Chân Nhân
83431 2 năm 9 months
Nga Mỵ
Hoàn (full) - Nga Mi
61368 2 năm 9 months
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Hoàn (full) - Mạo Tự Hữu Tài
63918 2 năm 9 months
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Phong Lăng Thiên Hạ
82518 2 năm 9 months
Kiếm Đạo Độc Thần
Đang ra - Lục Đạo Trầm Luân
27751 2 năm 9 months
Vũ Vương
Hoàn (full) - Độc Du
103812 2 năm 9 months
Hoa Sơn Tiên Môn
Hoàn (full) - Mạt Lăng Biệt Tuyết
111052 2 năm 10 months
Tiên Ngục
Hoàn (full) - Chử Tửu Luận Già Phê
122674 2 năm 10 months
Linh La Giới
Hoàn (full) - Dạ Thủy Hàn
111148 2 năm 10 months
Vô Tận Thần Công
Hoàn (full) - Linh Ẩn Hồ
93606 2 năm 10 months
Yêu Cung
Hoàn (full) - Minh Nguyệt
116437 2 năm 10 months
Vũ Thần
Hoàn (full) - Thương Thiên Bạch Hạc
139320 2 năm 10 months
Kiếm Nghịch Thương Khung
Hoàn (full) - EK
256650 2 năm 10 months
Đường Chuyên
Hoàn (full) - Kiết Dữ 2
191682 2 năm 10 months
Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Hoàn (full) - Ô Sơn Vân Vũ
96897 2 năm 10 months
Đan Vũ Càn Khôn
Hoàn (full) - Hỏa Thụ
166015 2 năm 10 months
Cẩm Y Vệ
Hoàn (full) - Miêu Khiêu
172576 2 năm 10 months
Thông Thiên Đại Thánh
Hoàn (full) - Xà Thôn Kình
103162 2 năm 10 months
Bách Luyện Thành Tiên
Đang ra - Huyền Vũ
327191 2 năm 10 months
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
- Phong Lăng Thiên Hạ
1632 2 năm 10 months
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Hoàn (full) - Phong Lăng Thiên Hạ
264805 2 năm 10 months
Chân Tiên
Hoàn (full) - EK
106091 2 năm 10 months
Tinh Thần Biến
Hoàn (full) - Ngã Cật Tây Hồng Thị
21954 2 năm 10 months
Liệt Hỏa Như Ca
Hoàn (full) - Minh Hiểu Khuê
106068 2 năm 10 months
Triệu Hoán Thần Binh
Hoàn (full) - Hạ Nhật Dịch Lãnh
167617 2 năm 10 months
Hoành Tảo Hoang Vũ
Hoàn (full) - Cô Đơn Địa Phi
123365 2 năm 11 months
Phàm nhân tu tiên
Hoàn (full) - Vong Ngữ
190521 2 năm 11 months
Bất Hủ Kiếm Thần
Hoàn (full) - Tuyết Mãn Cung Đao
244989 2 năm 11 months
Kiếm Động Cửu Thiên
Hoàn (full) - Cô Đơn Địa Phi
126280 2 năm 11 months
Vũ Luyện Điên Phong
- Mạc Mặc
2234 3 năm 4 months

Các trang