Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Loạn Chiến Giang Hồ
Hoàn (full) - M MT
109933 1 năm 9 months
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
70543 2 năm 9 months
Đao Vương
Hoàn (full) - Thù Thiến
12911 2 năm 9 months
Thần Châu Kỳ Hiệp
Hoàn (full) - Ôn Thụy An
47964 2 năm 9 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
3339 2 năm 9 months
Võ Lâm Ngoại Sử
Đang ra - Cổ Long
82806 2 năm 10 months
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
1945 2 năm 10 months
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
3776 2 năm 10 months
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
2819 2 năm 10 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
3952 2 năm 10 months
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
1937 2 năm 10 months
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
3018 2 năm 10 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
1734 2 năm 10 months
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
4772 2 năm 10 months
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
1734 2 năm 10 months
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
2557 2 năm 10 months
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
2132 2 năm 10 months
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
1978 2 năm 10 months
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2272 2 năm 10 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
2910 2 năm 10 months
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
3573 2 năm 10 months
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
1574 2 năm 10 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
1408 2 năm 10 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3390 2 năm 10 months
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
1495 2 năm 10 months
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
1761 2 năm 10 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
2156 2 năm 10 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
1138 2 năm 10 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
1254 2 năm 10 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
1364 2 năm 10 months
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
1064 2 năm 10 months
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
1439 2 năm 10 months
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
1310 2 năm 10 months
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
1101 2 năm 10 months
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
1241 2 năm 10 months
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
1970 2 năm 10 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
1446 2 năm 10 months
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
1201 2 năm 10 months
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
1032 2 năm 10 months
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
1028 2 năm 10 months
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1677 2 năm 10 months
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
1145 2 năm 10 months
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
1031 2 năm 10 months
Vô Hoa Quả
Hoàn (full) - Jumpvoice
1256 2 năm 10 months
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
1006 2 năm 10 months
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
955 2 năm 10 months
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
1100 2 năm 10 months
Phì Thê Phi Thất
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
1147 2 năm 10 months
Dẫn Ly Tôn
Hoàn (full) - Tùy Phong Phi
1074 2 năm 10 months
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
35117 2 năm 10 months

Các trang