Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Loạn Chiến Giang Hồ
Hoàn (full) - M MT
126820 2 năm 2 months
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
81711 3 năm 2 months
Đao Vương
Hoàn (full) - Thù Thiến
15058 3 năm 2 months
Thần Châu Kỳ Hiệp
Hoàn (full) - Ôn Thụy An
56394 3 năm 3 months
Hắc Vũ Chi Lâm
Đang ra - Hắc Long
3676 3 năm 3 months
Võ Lâm Ngoại Sử
Đang ra - Cổ Long
94618 3 năm 3 months
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
2174 3 năm 3 months
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
4045 3 năm 3 months
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
3090 3 năm 3 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
4219 3 năm 3 months
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
3278 3 năm 3 months
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
2170 3 năm 3 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
2003 3 năm 3 months
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
1945 3 năm 3 months
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
2765 3 năm 3 months
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
5043 3 năm 3 months
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
2372 3 năm 3 months
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2274 3 năm 3 months
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2516 3 năm 3 months
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
3162 3 năm 3 months
Ngộ Xà
Hoàn (full) - Tố Ngân
3917 3 năm 3 months
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
1785 3 năm 3 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
1572 3 năm 3 months
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Kim Hồ
3692 3 năm 3 months
Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Hoàn (full) - Tây Tử Tự
1747 3 năm 3 months
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
1959 3 năm 3 months
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Hoàn (full) - Long Thất
2362 3 năm 3 months
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
1258 3 năm 3 months
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
1383 3 năm 3 months
Khách Điếm Lão Bản
Hoàn (full) - Thảo Thảo
1592 3 năm 3 months
[Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Hoàn (full) - Lục Trúc Y Y
1202 3 năm 3 months
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Hoàn (full) - Tam Tam Tổng Công
1566 3 năm 3 months
Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Hoàn (full) - Ám Dạ Tranh Nanh
1436 3 năm 3 months
Đào Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - M và Nguyệt
1228 3 năm 3 months
Phượng Huyền Cung Thương
Hoàn (full) - Vân Bổn Vô Tâm
1367 3 năm 3 months
Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Hoàn (full) - Tịch Mộc
2116 3 năm 3 months
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư
Hoàn (full) - Tự Từ
1604 3 năm 3 months
Văn Tuyết Vô Song
Hoàn (full) - Thập Thế
1338 3 năm 3 months
Nguyệt Loan Loan
Hoàn (full) - Lộng Hà
1159 3 năm 3 months
Hoàng Thúc Tân Khổ
Hoàn (full) - Sinh Sinh Tử Tử
1154 3 năm 3 months
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1900 3 năm 3 months
Vong Ưu
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
1304 3 năm 3 months
Vô Thu Lãnh Nguyệt
Hoàn (full) - Dạ Ngâm
1166 3 năm 3 months
Vô Hoa Quả
Hoàn (full) - Jumpvoice
1383 3 năm 3 months
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Hoàn (full) - Trong Hồ Lô Có Anh Hoa
1143 3 năm 3 months
Mạc Phụ Đông Ly Cúc Nhị Hoàng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1082 3 năm 3 months
Tư Quân Nhập Mộng
Hoàn (full) - Thất Lý Hồng Trang
1230 3 năm 3 months
Phì Thê Phi Thất
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
1342 3 năm 3 months
Dẫn Ly Tôn
Hoàn (full) - Tùy Phong Phi
1206 3 năm 3 months
Long Đồ Án toàn tập
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
40318 3 năm 3 months

Các trang