Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Thần Điêu Đại Bịp
Hoàn (full) - Cùi Bắp Tiên Sinh
11399 2 năm 1 ngày
Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Đang ra - Ngã Yếu Thành Tiên
9015 2 năm 5 months
Luân Hồi Có Hạn
Hoàn (full) - Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
3229 2 năm 7 months
Thú Nhân Tinh Cầu
Hoàn (full) - Phong Chi Vạn Lý
3199 1 năm 10 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2864 1 năm 10 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
2375 1 năm 10 months
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
2342 1 năm 10 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
2340 1 năm 10 months
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
2234 1 năm 10 months
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
1940 1 năm 10 months
Không Có Kiếp Sau
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
1904 1 năm 10 months
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
1710 1 năm 10 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1680 1 năm 10 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1541 1 năm 10 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1518 1 năm 10 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1488 1 năm 10 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1437 1 năm 10 months
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
1250 1 năm 10 months
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1199 1 năm 10 months
Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Hoàn (full) - Thực Nguyệt
1139 1 năm 10 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
1069 1 năm 10 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
1003 1 năm 10 months
Thánh Huyết Chi Vương
Hoàn (full) - Mê Dương
857 1 năm 10 months
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
841 1 năm 10 months
Giả Thiết Rỗng S.E.R.F
Hoàn (full) - Thập Vũ
648 1 năm 10 months
Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
Hoàn (full) - Sam dữu tử đường
604 1 năm 10 months

Các trang