Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Công Lược Nam Phụ
Đang ra - Mai Khai
94061 3 năm 7 months
Khởi Nguyên Hệ Thống
Đang ra - Nguyệt Dạ
105117 3 năm 8 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
1836 3 năm 8 months
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
3338 3 năm 8 months
Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Hoàn (full) - Thực Nguyệt
1717 3 năm 8 months
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
2465 3 năm 8 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
1803 3 năm 8 months
Giả Thiết Rỗng S.E.R.F
Hoàn (full) - Thập Vũ
1215 3 năm 8 months
Thánh Huyết Chi Vương
Hoàn (full) - Mê Dương
1557 3 năm 8 months
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
1428 3 năm 8 months
Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
Hoàn (full) - Sam dữu tử đường
1101 3 năm 8 months
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
2176 3 năm 8 months
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
3125 3 năm 8 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
2545 3 năm 8 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
2309 3 năm 8 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
2201 3 năm 8 months
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1737 3 năm 8 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
3419 3 năm 8 months
Không Có Kiếp Sau
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
2571 3 năm 8 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
2449 3 năm 8 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
3620 3 năm 8 months
Thú Nhân Tinh Cầu
Hoàn (full) - Phong Chi Vạn Lý
4068 3 năm 8 months
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
3014 3 năm 8 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
2333 3 năm 8 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
3571 3 năm 8 months
Cơ Giới Khách
Đang ra - Trương Lang Vương
49609 3 năm 9 months
Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Đang ra - Nhung Y
42300 3 năm 9 months
Mật Mã Tây Tạng toàn tập
Hoàn (full) - Hà Mã
249892 3 năm 9 months
Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Cát Tử
35804 3 năm 9 months
Đấu Chiến Cuồng Triều
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
93750 3 năm 9 months
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Đang ra - Miêu Bính Thuyền Trường
31741 3 năm 9 months
Hệ Thống Chém Gió
Đang ra - Thiên Cơ Đường Hồng Đậu
102832 3 năm 10 months
Người Tìm Xác
Đang ra - Lạc Lâm Lang
362844 3 năm 10 months
Thiên Mệnh Khả Biến
Đang ra - Hắc Long
101003 3 năm 10 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
65221 3 năm 10 months
Thần Điêu Đại Bịp
Hoàn (full) - Cùi Bắp Tiên Sinh
26306 3 năm 10 months
Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới
Đang ra - Lang Yên
52786 3 năm 10 months
Chúa Tể Vũ Trụ
Đang ra - Gia Cát Tư Uyển
58944 3 năm 11 months
Linh Khí Bức Nhân
Đang ra - Ngọa Ngưu Chân Nhân
56388 3 năm 11 months
Từ Hokage Bắt Đầu
Đang ra - Tuanminhnguyen
129579 3 năm 11 months
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn (full) - Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
69114 3 năm 11 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
185504 3 năm 11 months
Ngục Thánh
Đang ra - Get Backer
74749 3 năm 11 months
Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Hoàn (full) - Dragons
27305 4 năm 3 ngày
Tạp Đồ
Hoàn (full) - Phương Tưởng
124395 4 năm 1 tuần
Tìm Kiếm Nam Chính
Hoàn (full) - Bạch Y Tổng Công
38044 4 năm 1 tuần
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
345731 4 năm 2 tuần
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn (full) - Ngã Cật Tây Hồng Thị
287991 4 năm 3 tuần
Sất Trá Phong Vân
Hoàn (full) - Cao Lâu Đại Hạ
186962 4 năm 3 tuần
Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Đang ra - Thập Nguyệt Sơ
114081 4 năm 3 tuần

Các trang