Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Công Lược Nam Phụ
Đang ra - Mai Khai
27609 1 năm 2 months
Khởi Nguyên Hệ Thống
Đang ra - Nguyệt Dạ
30292 1 năm 3 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
834 1 năm 4 months
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
1599 1 năm 4 months
Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Hoàn (full) - Thực Nguyệt
951 1 năm 4 months
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
1408 1 năm 4 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
788 1 năm 4 months
Giả Thiết Rỗng S.E.R.F
Hoàn (full) - Thập Vũ
471 1 năm 4 months
Thánh Huyết Chi Vương
Hoàn (full) - Mê Dương
613 1 năm 4 months
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
648 1 năm 4 months
Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
Hoàn (full) - Sam dữu tử đường
456 1 năm 4 months
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
1035 1 năm 4 months
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
2092 1 năm 4 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1215 1 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1222 1 năm 4 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1164 1 năm 4 months
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1029 1 năm 4 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
1944 1 năm 4 months
Không Có Kiếp Sau
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
1723 1 năm 4 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1106 1 năm 4 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2634 1 năm 4 months
Thú Nhân Tinh Cầu
Hoàn (full) - Phong Chi Vạn Lý
2849 1 năm 4 months
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
1986 1 năm 4 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1463 1 năm 4 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
1844 1 năm 4 months
Cơ Giới Khách
Đang ra - Trương Lang Vương
14895 1 năm 4 months
Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Đang ra - Nhung Y
13212 1 năm 5 months
Mật Mã Tây Tạng toàn tập
Hoàn (full) - Hà Mã
94697 1 năm 5 months
Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Cát Tử
9506 1 năm 5 months
Đấu Chiến Cuồng Triều
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
27626 1 năm 5 months
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Đang ra - Miêu Bính Thuyền Trường
10826 1 năm 5 months
Hệ Thống Chém Gió
Đang ra - Thiên Cơ Đường Hồng Đậu
27124 1 năm 5 months
Người Tìm Xác
Đang ra - Lạc Lâm Lang
154855 1 năm 5 months
Thiên Mệnh Khả Biến
Đang ra - Hắc Long
31733 1 năm 5 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
25934 1 năm 5 months
Thần Điêu Đại Bịp
Hoàn (full) - Cùi Bắp Tiên Sinh
6158 1 năm 5 months
Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới
Đang ra - Lang Yên
13563 1 năm 5 months
Chúa Tể Vũ Trụ
Đang ra - Gia Cát Tư Uyển
16442 1 năm 6 months
Linh Khí Bức Nhân
Đang ra - Ngọa Ngưu Chân Nhân
17252 1 năm 6 months
Từ Hokage Bắt Đầu
Đang ra - Tuanminhnguyen
38200 1 năm 6 months
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn (full) - Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
21645 1 năm 6 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
79026 1 năm 7 months
Ngục Thánh
Đang ra - Get Backer
19742 1 năm 7 months
Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Hoàn (full) - Dragons
7300 1 năm 7 months
Tạp Đồ
Hoàn (full) - Phương Tưởng
39726 1 năm 7 months
Tìm Kiếm Nam Chính
Hoàn (full) - Bạch Y Tổng Công
10715 1 năm 7 months
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
122712 1 năm 8 months
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn (full) - Ngã Cật Tây Hồng Thị
91340 1 năm 8 months
Sất Trá Phong Vân
Hoàn (full) - Cao Lâu Đại Hạ
62524 1 năm 8 months
Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Đang ra - Thập Nguyệt Sơ
36951 1 năm 8 months

Các trang