Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Công Lược Nam Phụ
Đang ra - Mai Khai
60908 2 năm 3 months
Khởi Nguyên Hệ Thống
Đang ra - Nguyệt Dạ
67873 2 năm 4 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
1307 2 năm 4 months
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
2312 2 năm 4 months
Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Hoàn (full) - Thực Nguyệt
1313 2 năm 4 months
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
1957 2 năm 4 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
1221 2 năm 4 months
Giả Thiết Rỗng S.E.R.F
Hoàn (full) - Thập Vũ
808 2 năm 4 months
Thánh Huyết Chi Vương
Hoàn (full) - Mê Dương
1067 2 năm 4 months
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
1018 2 năm 4 months
Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
Hoàn (full) - Sam dữu tử đường
735 2 năm 4 months
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
1509 2 năm 4 months
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
2600 2 năm 4 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1702 2 năm 4 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1790 2 năm 4 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1661 2 năm 4 months
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1350 2 năm 4 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
2671 2 năm 4 months
Không Có Kiếp Sau
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
2065 2 năm 4 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1820 2 năm 4 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
3087 2 năm 4 months
Thú Nhân Tinh Cầu
Hoàn (full) - Phong Chi Vạn Lý
3470 2 năm 4 months
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
2462 2 năm 4 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1906 2 năm 4 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
2715 2 năm 4 months
Cơ Giới Khách
Đang ra - Trương Lang Vương
30003 2 năm 5 months
Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Đang ra - Nhung Y
27176 2 năm 5 months
Mật Mã Tây Tạng toàn tập
Hoàn (full) - Hà Mã
165494 2 năm 5 months
Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Cát Tử
20494 2 năm 5 months
Đấu Chiến Cuồng Triều
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
62605 2 năm 5 months
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Đang ra - Miêu Bính Thuyền Trường
20275 2 năm 5 months
Hệ Thống Chém Gió
Đang ra - Thiên Cơ Đường Hồng Đậu
64719 2 năm 5 months
Người Tìm Xác
Đang ra - Lạc Lâm Lang
258355 2 năm 5 months
Thiên Mệnh Khả Biến
Đang ra - Hắc Long
66320 2 năm 5 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
44466 2 năm 6 months
Thần Điêu Đại Bịp
Hoàn (full) - Cùi Bắp Tiên Sinh
16798 2 năm 6 months
Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới
Đang ra - Lang Yên
34313 2 năm 6 months
Chúa Tể Vũ Trụ
Đang ra - Gia Cát Tư Uyển
37183 2 năm 6 months
Linh Khí Bức Nhân
Đang ra - Ngọa Ngưu Chân Nhân
36805 2 năm 6 months
Từ Hokage Bắt Đầu
Đang ra - Tuanminhnguyen
84925 2 năm 6 months
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn (full) - Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
45946 2 năm 7 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
141802 2 năm 7 months
Ngục Thánh
Đang ra - Get Backer
47333 2 năm 7 months
Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Hoàn (full) - Dragons
16725 2 năm 8 months
Tạp Đồ
Hoàn (full) - Phương Tưởng
86822 2 năm 8 months
Tìm Kiếm Nam Chính
Hoàn (full) - Bạch Y Tổng Công
25313 2 năm 8 months
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
247136 2 năm 8 months
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn (full) - Ngã Cật Tây Hồng Thị
181000 2 năm 8 months
Sất Trá Phong Vân
Hoàn (full) - Cao Lâu Đại Hạ
125040 2 năm 8 months
Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Đang ra - Thập Nguyệt Sơ
77969 2 năm 8 months

Các trang