Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Công Lược Nam Phụ
Đang ra - Mai Khai
52931 1 năm 12 months
Khởi Nguyên Hệ Thống
Đang ra - Nguyệt Dạ
57589 2 năm 3 tuần
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
1176 2 năm 1 tháng 1 tháng
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
2113 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Hoàn (full) - Thực Nguyệt
1223 2 năm 1 tháng 1 tháng
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
1820 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
1104 2 năm 1 tháng 1 tháng
Giả Thiết Rỗng S.E.R.F
Hoàn (full) - Thập Vũ
734 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thánh Huyết Chi Vương
Hoàn (full) - Mê Dương
964 2 năm 1 tháng 1 tháng
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
933 2 năm 1 tháng 1 tháng
Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
Hoàn (full) - Sam dữu tử đường
676 2 năm 1 tháng 1 tháng
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
1370 2 năm 1 tháng 1 tháng
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
2471 2 năm 1 tháng 1 tháng
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
1648 2 năm 1 tháng 1 tháng
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
1595 2 năm 1 tháng 1 tháng
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
1547 2 năm 1 tháng 1 tháng
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1278 2 năm 1 tháng 1 tháng
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
2503 2 năm 1 tháng 1 tháng
Không Có Kiếp Sau
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
1989 2 năm 1 tháng 1 tháng
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
1677 2 năm 1 tháng 1 tháng
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
2966 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thú Nhân Tinh Cầu
Hoàn (full) - Phong Chi Vạn Lý
3343 2 năm 1 tháng 1 tháng
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
2345 2 năm 1 tháng 1 tháng
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
1786 2 năm 1 tháng 1 tháng
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
2541 2 năm 1 tháng 1 tháng
Cơ Giới Khách
Đang ra - Trương Lang Vương
26012 2 năm 2 months
Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Đang ra - Nhung Y
23576 2 năm 2 months
Mật Mã Tây Tạng toàn tập
Hoàn (full) - Hà Mã
144956 2 năm 2 months
Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Cát Tử
17464 2 năm 2 months
Đấu Chiến Cuồng Triều
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
54048 2 năm 2 months
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Đang ra - Miêu Bính Thuyền Trường
18118 2 năm 2 months
Hệ Thống Chém Gió
Đang ra - Thiên Cơ Đường Hồng Đậu
56234 2 năm 2 months
Người Tìm Xác
Đang ra - Lạc Lâm Lang
230430 2 năm 2 months
Thiên Mệnh Khả Biến
Đang ra - Hắc Long
57917 2 năm 2 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
40565 2 năm 2 months
Thần Điêu Đại Bịp
Hoàn (full) - Cùi Bắp Tiên Sinh
14232 2 năm 2 months
Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới
Đang ra - Lang Yên
29301 2 năm 2 months
Chúa Tể Vũ Trụ
Đang ra - Gia Cát Tư Uyển
32138 2 năm 3 months
Linh Khí Bức Nhân
Đang ra - Ngọa Ngưu Chân Nhân
32063 2 năm 3 months
Từ Hokage Bắt Đầu
Đang ra - Tuanminhnguyen
74306 2 năm 3 months
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn (full) - Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
40275 2 năm 3 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
127451 2 năm 4 months
Ngục Thánh
Đang ra - Get Backer
41150 2 năm 4 months
Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Hoàn (full) - Dragons
14495 2 năm 4 months
Tạp Đồ
Hoàn (full) - Phương Tưởng
75154 2 năm 4 months
Tìm Kiếm Nam Chính
Hoàn (full) - Bạch Y Tổng Công
21682 2 năm 5 months
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
214300 2 năm 5 months
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn (full) - Ngã Cật Tây Hồng Thị
157102 2 năm 5 months
Sất Trá Phong Vân
Hoàn (full) - Cao Lâu Đại Hạ
110838 2 năm 5 months
Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Đang ra - Thập Nguyệt Sơ
68281 2 năm 5 months

Các trang