Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Công Lược Nam Phụ
Đang ra - Mai Khai
87142 3 năm 3 months
Khởi Nguyên Hệ Thống
Đang ra - Nguyệt Dạ
98197 3 năm 4 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
1715 3 năm 5 months
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
3075 3 năm 5 months
Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Hoàn (full) - Thực Nguyệt
1618 3 năm 5 months
Chú Ái Tinh Không
Hoàn (full) - Mặc Vũ Yên Dạ
2355 3 năm 5 months
Thất Lạc Thần Miếu
Hoàn (full) - Nguyệt Diệu
1671 3 năm 5 months
Giả Thiết Rỗng S.E.R.F
Hoàn (full) - Thập Vũ
1106 3 năm 5 months
Thánh Huyết Chi Vương
Hoàn (full) - Mê Dương
1438 3 năm 5 months
Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Hoàn (full) - Cự Trì Liệu
1336 3 năm 5 months
Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
Hoàn (full) - Sam dữu tử đường
1013 3 năm 5 months
Father (Phụ)
Hoàn (full) - Đồi
2055 3 năm 5 months
Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Hoàn (full) - Do Đại Đích Yên
3019 3 năm 5 months
Liệp Lang Đảo
Hoàn (full) - Vu Triết
2363 3 năm 5 months
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
Hoàn (full) - Tố Nhân
2159 3 năm 5 months
Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Hoàn (full) - Hạ Nhất Dạ
2092 3 năm 5 months
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1637 3 năm 5 months
Chiến Thần
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
3272 3 năm 5 months
Không Có Kiếp Sau
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
2391 3 năm 5 months
2013
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
2327 3 năm 5 months
Lãng Tích Hương Đô
Hoàn (full) - Yên Lộ Thương Mang
3534 3 năm 5 months
Thú Nhân Tinh Cầu
Hoàn (full) - Phong Chi Vạn Lý
3938 3 năm 5 months
Công Lược Tính Phúc
Đang ra - Cố Thần Hề
2907 3 năm 5 months
Siêu Cấp YY Hệ Thống
Hoàn (full) - Time
2236 3 năm 5 months
Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Hoàn (full) - Mặc Tĩnh Khuyên
3341 3 năm 5 months
Cơ Giới Khách
Đang ra - Trương Lang Vương
46312 3 năm 5 months
Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Đang ra - Nhung Y
39552 3 năm 6 months
Mật Mã Tây Tạng toàn tập
Hoàn (full) - Hà Mã
232255 3 năm 6 months
Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Hoàn (full) - Cát Tử
31882 3 năm 6 months
Đấu Chiến Cuồng Triều
Đang ra - Khô Lâu Tinh Linh
88512 3 năm 6 months
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Đang ra - Miêu Bính Thuyền Trường
29046 3 năm 6 months
Hệ Thống Chém Gió
Đang ra - Thiên Cơ Đường Hồng Đậu
95397 3 năm 6 months
Người Tìm Xác
Đang ra - Lạc Lâm Lang
334840 3 năm 6 months
Thiên Mệnh Khả Biến
Đang ra - Hắc Long
94216 3 năm 6 months
Tận Thế Song Sủng
Đang ra - Bạch Tiểu Trinh
61061 3 năm 6 months
Thần Điêu Đại Bịp
Hoàn (full) - Cùi Bắp Tiên Sinh
24372 3 năm 6 months
Wechat Của Ta Kết Nối Thông Tam Giới
Đang ra - Lang Yên
49174 3 năm 6 months
Chúa Tể Vũ Trụ
Đang ra - Gia Cát Tư Uyển
54380 3 năm 7 months
Linh Khí Bức Nhân
Đang ra - Ngọa Ngưu Chân Nhân
52959 3 năm 7 months
Từ Hokage Bắt Đầu
Đang ra - Tuanminhnguyen
122207 3 năm 7 months
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Hoàn (full) - Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
65468 3 năm 7 months
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Đang ra - Mặc Linh
180524 3 năm 8 months
Ngục Thánh
Đang ra - Get Backer
69075 3 năm 8 months
Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
Hoàn (full) - Dragons
24957 3 năm 8 months
Tạp Đồ
Hoàn (full) - Phương Tưởng
118391 3 năm 8 months
Tìm Kiếm Nam Chính
Hoàn (full) - Bạch Y Tổng Công
35716 3 năm 8 months
Sinh Con Thời Mạt Thế
Hoàn (full) - Bao Bao Tử
329720 3 năm 9 months
Thôn Phệ Tinh Không
Hoàn (full) - Ngã Cật Tây Hồng Thị
268330 3 năm 9 months
Sất Trá Phong Vân
Hoàn (full) - Cao Lâu Đại Hạ
172735 3 năm 9 months
Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Đang ra - Thập Nguyệt Sơ
107260 3 năm 9 months

Các trang