Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Ngày cập nhật
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
21442 1 năm 11 months
Ác Phu Cường Sủng Thê
Hoàn (full) - Văn Hội
18000 1 năm 4 months
Lãng Nhân Thiên Nhai
Hoàn (full) - Twentine
7995 1 năm 4 months
Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
Hoàn (full) - YY Đích Liệt Tích
731 1 năm 2 months
Tàn Ngọc Ly Thương
Hoàn (full) - Huyết Mỗ Dực
606 1 năm 2 months
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
494 1 năm 2 months
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
418 1 năm 2 months
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
410 1 năm 2 months