Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
Hoàn (full) - YY Đích Liệt Tích
690 1 năm 2 tuần
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
364 1 năm 2 tuần
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
383 1 năm 2 tuần
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
458 1 năm 2 tuần
Tàn Ngọc Ly Thương
Hoàn (full) - Huyết Mỗ Dực
565 1 năm 2 tuần
Ác Phu Cường Sủng Thê
Hoàn (full) - Văn Hội
15954 1 năm 2 months
Lãng Nhân Thiên Nhai
Hoàn (full) - Twentine
6832 1 năm 2 months
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
17968 1 năm 9 months