Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
Hoàn (full) - YY Đích Liệt Tích
759 1 năm 3 months
Huy Vũ Tuyệt Thế
Hoàn (full) - Vẫn Nặc Sí Phong
427 1 năm 3 months
Hồng Diệp Vũ Thu Sơn
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
430 1 năm 3 months
[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
505 1 năm 3 months
Tàn Ngọc Ly Thương
Hoàn (full) - Huyết Mỗ Dực
629 1 năm 3 months
Ác Phu Cường Sủng Thê
Hoàn (full) - Văn Hội
18711 1 năm 5 months
Lãng Nhân Thiên Nhai
Hoàn (full) - Twentine
8651 1 năm 5 months
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
22946 2 năm 2 tuần