Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
78746 3 năm 3 months
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
223052 3 năm 3 months
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
105085 3 năm 4 months
Trọng Sinh Nhược Thủy
Hoàn (full) - Mộc Kiều
7521 3 năm 4 months
Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Hoàn (full) - Hạ Thị Cẩm Niên
1908 3 năm 5 months
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
2178 3 năm 5 months
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
6362 3 năm 5 months
Kiều Nữ Lâm gia
Đang ra - Xuân Ôn Nhất Tiếu
3497 3 năm 5 months
Đích Nữ Tàn Phi
Đang ra - Phi Yến Nhược Thiên
37071 3 năm 6 months
Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
18410 3 năm 6 months
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
120343 3 năm 6 months
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Đang ra - Phong Vân
41930 3 năm 6 months
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
99294 3 năm 7 months
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
47679 3 năm 8 months
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
52361 3 năm 8 months
Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Hoàn (full) - Lăng Thanh Điểu
47449 3 năm 8 months
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
61101 3 năm 8 months
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
105088 3 năm 9 months
Quỷ vương kim bài sủng phi
Hoàn (full) - Chá Mễ Thỗ
319793 3 năm 9 months
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Hoàn (full) - Lập Thệ Thành Yêu
25759 3 năm 9 months
Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
59774 3 năm 9 months
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
61245 3 năm 9 months
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
43904 3 năm 9 months
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn (full) - Nam Quang
96746 3 năm 10 months
Đích Nữ Bình An
Hoàn (full) - Hòa Tiểu Thảo
23707 3 năm 10 months
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn (full) - Nam Lâu Họa Giác
40592 3 năm 10 months
Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
40920 3 năm 10 months
Đích Trưởng Nữ
Đang ra - Hạ Nhật Phấn Mạt
83608 3 năm 10 months
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
30262 3 năm 11 months
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn (full) - Yên Nùng
117586 4 năm 1 tháng 1 tháng
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
61042 4 năm 1 tháng 1 tháng
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn (full) - Thị Kim
33494 4 năm 1 tháng 1 tháng
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn (full) - Vọng Thần Mạc Cập
77895 4 năm 1 tháng 1 tháng
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
64360 4 năm 1 tháng 1 tháng
Lời Nói Dối
Hoàn (full) - Cửu Tử
19550 4 năm 2 months
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn (full) - Tần Giản
85896 4 năm 2 months
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
30198 4 năm 2 months
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
45993 4 năm 2 months
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
39284 4 năm 2 months
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn (full) - Chi Chi
263365 4 năm 3 months
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
115955 4 năm 3 months
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
36695 4 năm 3 months
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn (full) - Mạc Linh Linh
47122 4 năm 3 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
66655 4 năm 4 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
154279 4 năm 5 months
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn (full) - Nhân Sinh Giang Nguyệt
41703 4 năm 5 months