Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
54278 2 năm 5 ngày
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
167193 2 năm 1 tuần
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
72130 2 năm 1 tháng 1 tháng
Trọng Sinh Nhược Thủy
Hoàn (full) - Mộc Kiều
6230 2 năm 1 tháng 1 tháng
Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Hoàn (full) - Hạ Thị Cẩm Niên
1424 2 năm 1 tháng 1 tháng
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1600 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
5715 2 năm 1 tháng 1 tháng
Kiều Nữ Lâm gia
Đang ra - Xuân Ôn Nhất Tiếu
2918 2 năm 1 tháng 1 tháng
Đích Nữ Tàn Phi
Đang ra - Phi Yến Nhược Thiên
22577 2 năm 3 months
Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
11413 2 năm 3 months
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
90118 2 năm 3 months
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Đang ra - Phong Vân
24111 2 năm 3 months
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
66556 2 năm 4 months
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
29052 2 năm 5 months
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
31980 2 năm 5 months
Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Hoàn (full) - Lăng Thanh Điểu
26556 2 năm 5 months
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
38743 2 năm 5 months
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
68480 2 năm 6 months
Quỷ vương kim bài sủng phi
Hoàn (full) - Chá Mễ Thỗ
269075 2 năm 6 months
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Hoàn (full) - Lập Thệ Thành Yêu
16733 2 năm 6 months
Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
37712 2 năm 6 months
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
41762 2 năm 6 months
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
26640 2 năm 6 months
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn (full) - Nam Quang
68312 2 năm 7 months
Đích Nữ Bình An
Hoàn (full) - Hòa Tiểu Thảo
14390 2 năm 7 months
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn (full) - Nam Lâu Họa Giác
25768 2 năm 7 months
Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
24865 2 năm 7 months
Đích Trưởng Nữ
Đang ra - Hạ Nhật Phấn Mạt
55005 2 năm 7 months
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
18791 2 năm 8 months
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn (full) - Yên Nùng
81458 2 năm 10 months
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
40375 2 năm 10 months
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn (full) - Thị Kim
20809 2 năm 10 months
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn (full) - Vọng Thần Mạc Cập
51209 2 năm 10 months
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
37141 2 năm 10 months
Lời Nói Dối
Hoàn (full) - Cửu Tử
11422 2 năm 11 months
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn (full) - Tần Giản
55113 2 năm 12 months
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
17335 2 năm 12 months
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
28823 2 năm 12 months
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
23149 2 năm 12 months
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn (full) - Chi Chi
176584 3 năm 3 ngày
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
73574 3 năm 2 tuần
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
22741 3 năm 2 tuần
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn (full) - Mạc Linh Linh
27740 3 năm 3 tuần
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
39134 3 năm 1 tháng 1 tháng
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
106792 3 năm 2 months
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn (full) - Nhân Sinh Giang Nguyệt
24823 3 năm 2 months