Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang ra - Tây Trì Mi
34197 1 năm 2 months
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
110237 1 năm 2 months
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
45002 1 năm 3 months
Trọng Sinh Nhược Thủy
Hoàn (full) - Mộc Kiều
5119 1 năm 3 months
Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Hoàn (full) - Hạ Thị Cẩm Niên
1081 1 năm 3 months
Trọng Nham
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
1248 1 năm 3 months
Thê Tử Của Bạo Quân
Hoàn (full) - Mạt Trà Khúc Kỳ
5149 1 năm 3 months
Kiều Nữ Lâm gia
Đang ra - Xuân Ôn Nhất Tiếu
2338 1 năm 3 months
Đích Nữ Tàn Phi
Đang ra - Phi Yến Nhược Thiên
11551 1 năm 4 months
Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
6384 1 năm 5 months
Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Đang ra - Quan Tâm Tắc Loạn
63895 1 năm 5 months
Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Đang ra - Phong Vân
11407 1 năm 5 months
Thiên Tài Cuồng Phi
Đang ra - Băng Y Khả Khả
37023 1 năm 6 months
Trọng Sinh Tầm An
Hoàn (full) - Luna Huang
17210 1 năm 7 months
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Hoàn (full) - Thủy Thanh Thiển
17398 1 năm 7 months
Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Hoàn (full) - Lăng Thanh Điểu
11462 1 năm 7 months
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Hoàn (full) - Tình Đa Đa
21139 1 năm 7 months
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi
Đang ra - Bình Quả Trùng Tử
37785 1 năm 7 months
Quỷ vương kim bài sủng phi
Hoàn (full) - Chá Mễ Thỗ
231835 1 năm 8 months
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Hoàn (full) - Lập Thệ Thành Yêu
8938 1 năm 8 months
Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
20444 1 năm 8 months
Con Đường Sủng Thê
Đang ra - Tiếu Giai Nhân
26770 1 năm 8 months
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Đang ra - Hoa Điểu Nhi
14824 1 năm 8 months
Đích Nữ Vương Phi
Hoàn (full) - Nam Quang
45564 1 năm 8 months
Đích Nữ Bình An
Hoàn (full) - Hòa Tiểu Thảo
7966 1 năm 9 months
Bỏ Ta Còn Ai
Hoàn (full) - Nam Lâu Họa Giác
15658 1 năm 9 months
Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
11695 1 năm 9 months
Đích Trưởng Nữ
Đang ra - Hạ Nhật Phấn Mạt
29709 1 năm 9 months
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Đang ra - Nhu Nạo Khinh Mạn
10697 1 năm 10 months
Nữ Nhi Lạc Gia
Hoàn (full) - Yên Nùng
48117 2 năm 1 tuần
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc
Hoàn (full) - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia
22872 2 năm 1 tuần
Chiết Tẫn Xuân Phong
Hoàn (full) - Thị Kim
11716 2 năm 2 tuần
Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Hoàn (full) - Vọng Thần Mạc Cập
26566 2 năm 2 tuần
Thế Nào Là Hiền Thê
Đang ra - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
19002 2 năm 2 tuần
Lời Nói Dối
Hoàn (full) - Cửu Tử
6101 2 năm 3 tuần
Xướng Môn Nữ Hầu
Hoàn (full) - Tần Giản
31464 2 năm 1 tháng 1 tháng
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Đang ra - Mai Hoa Tam Lộng
8710 2 năm 1 tháng 1 tháng
Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
16097 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
12972 2 năm 1 tháng 1 tháng
Thứ Nữ Công Lược
Hoàn (full) - Chi Chi
77366 2 năm 1 tháng 1 tháng
Đích Nữ Vô Song
Đang ra - Bạch Sắc Hồ Điệp
37950 2 năm 2 months
Thứ Nữ Song Sinh
Hoàn (full) - Nguyệt Quân Hề
11242 2 năm 2 months
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Hoàn (full) - Mạc Linh Linh
13601 2 năm 2 months
Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế
Hoàn (full) - Tô Tiểu Lương
21483 2 năm 3 months
Thứ Nữ Hữu Độc
Hoàn (full) - Tần Giản
66738 2 năm 3 months
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Hoàn (full) - Nhân Sinh Giang Nguyệt
10995 2 năm 4 months