Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh
Hoàn (full) - Khương Yểu
2773 1 năm 8 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
1547 1 năm 8 months
Trộm Mộ Đạo Ra Cái Kim Cửu Gia
Hoàn (full) - Khuyết
992 1 năm 8 months
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
781 1 năm 8 months
Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Hoàn (full) - Chu Tiểu Man
1124 1 năm 8 months
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
610 1 năm 8 months
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
1220 1 năm 8 months
Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!
Hoàn (full) - Hủ Thi Tuyết Cơ
521 1 năm 8 months
Tương Tựu (Chấp Nhận)
Hoàn (full) - Hà Hán
900 1 năm 8 months
Tương Tựu (Chấp Nhận)
Hoàn (full) - Hà Hán
900 1 năm 8 months
Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộ Văn Ca
694 1 năm 8 months
Tàm Thực
Hoàn (full) - Tiểu Yêu Tử
601 1 năm 8 months
Xuyên Thư Ký
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1269 1 năm 8 months
Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ
Hoàn (full) - Tâm Tự Thành Hôi
523 1 năm 8 months
Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch
Hoàn (full) - Y Tư Đa Duy Nhĩ
522 1 năm 8 months
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
918 1 năm 8 months
Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!
Hoàn (full) - Dục Hiểu
1745 1 năm 8 months
Bảy Kiếp
Hoàn (full) - Hồng Cửu
1449 1 năm 10 months
Yến Diêu Vân
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
2453 1 năm 10 months
Gặp Sắc Nảy Lòng Tham
Hoàn (full) - Tửu Tiểu Thất
2997 2 năm 1 tháng 1 tháng
Anh Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Phó Du
3415 2 năm 4 months
Tồn Tại
Hoàn (full) - Thất Bảo Tô
2351 2 năm 5 months
Mười Năm Về Sau
Hoàn (full) - Cử Kỳ Vô Hối
1990 2 năm 5 months
Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu
Hoàn (full) - Tự Nguyệt
1544 2 năm 6 months
Người Đầu Tiên Nhận Ra Em
Hoàn (full) - Đạp Ca Khiếu Luân Luân
4402 2 năm 7 months