Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh
Hoàn (full) - Khương Yểu
3844 2 năm 2 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
1899 2 năm 2 months
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
1054 2 năm 3 months
Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Hoàn (full) - Chu Tiểu Man
1451 2 năm 3 months
Trộm Mộ Đạo Ra Cái Kim Cửu Gia
Hoàn (full) - Khuyết
1254 2 năm 3 months
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
820 2 năm 3 months
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
1462 2 năm 3 months
Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!
Hoàn (full) - Hủ Thi Tuyết Cơ
691 2 năm 3 months
Tương Tựu (Chấp Nhận)
Hoàn (full) - Hà Hán
1084 2 năm 3 months
Tương Tựu (Chấp Nhận)
Hoàn (full) - Hà Hán
1084 2 năm 3 months
Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộ Văn Ca
899 2 năm 3 months
Tàm Thực
Hoàn (full) - Tiểu Yêu Tử
781 2 năm 3 months
Xuyên Thư Ký
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1468 2 năm 3 months
Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ
Hoàn (full) - Tâm Tự Thành Hôi
729 2 năm 3 months
Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch
Hoàn (full) - Y Tư Đa Duy Nhĩ
685 2 năm 3 months
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
1133 2 năm 3 months
Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!
Hoàn (full) - Dục Hiểu
2003 2 năm 3 months
Bảy Kiếp
Hoàn (full) - Hồng Cửu
1871 2 năm 5 months
Yến Diêu Vân
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
3577 2 năm 5 months
Gặp Sắc Nảy Lòng Tham
Hoàn (full) - Tửu Tiểu Thất
4112 2 năm 7 months
Anh Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Phó Du
4532 2 năm 10 months
Tồn Tại
Hoàn (full) - Thất Bảo Tô
3198 3 năm 3 ngày
Mười Năm Về Sau
Hoàn (full) - Cử Kỳ Vô Hối
2456 3 năm 2 tuần
Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu
Hoàn (full) - Tự Nguyệt
2082 3 năm 1 tháng 1 tháng
Người Đầu Tiên Nhận Ra Em
Hoàn (full) - Đạp Ca Khiếu Luân Luân
5728 3 năm 2 months