Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Có Dải Ngân Hà Trong Mắt Anh
Hoàn (full) - Khương Yểu
4863 2 năm 8 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
2175 2 năm 8 months
Trộm Mộ Đạo Ra Cái Kim Cửu Gia
Hoàn (full) - Khuyết
1479 2 năm 8 months
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
1308 2 năm 8 months
Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Hoàn (full) - Chu Tiểu Man
1708 2 năm 8 months
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
978 2 năm 8 months
Sau Khi Gặp Tiểu Tam
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Đích Kết Tử
1639 2 năm 8 months
Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!
Hoàn (full) - Hủ Thi Tuyết Cơ
836 2 năm 8 months
Tương Tựu (Chấp Nhận)
Hoàn (full) - Hà Hán
1268 2 năm 8 months
Tương Tựu (Chấp Nhận)
Hoàn (full) - Hà Hán
1268 2 năm 8 months
Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộ Văn Ca
1079 2 năm 8 months
Tàm Thực
Hoàn (full) - Tiểu Yêu Tử
952 2 năm 8 months
Xuyên Thư Ký
Hoàn (full) - Mộng Khê Thạch
1622 2 năm 8 months
Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ
Hoàn (full) - Tâm Tự Thành Hôi
901 2 năm 8 months
Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch
Hoàn (full) - Y Tư Đa Duy Nhĩ
821 2 năm 8 months
Vô Sắc Giới
Hoàn (full) - Thôi La Thập
1319 2 năm 8 months
Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!
Hoàn (full) - Dục Hiểu
2188 2 năm 8 months
Bảy Kiếp
Hoàn (full) - Hồng Cửu
2215 2 năm 10 months
Yến Diêu Vân
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
4490 2 năm 10 months
Gặp Sắc Nảy Lòng Tham
Hoàn (full) - Tửu Tiểu Thất
4932 3 năm 1 tháng 1 tháng
Anh Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Phó Du
5301 3 năm 4 months
Tồn Tại
Hoàn (full) - Thất Bảo Tô
3900 3 năm 5 months
Mười Năm Về Sau
Hoàn (full) - Cử Kỳ Vô Hối
2907 3 năm 6 months
Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu
Hoàn (full) - Tự Nguyệt
2516 3 năm 6 months
Người Đầu Tiên Nhận Ra Em
Hoàn (full) - Đạp Ca Khiếu Luân Luân
6756 3 năm 7 months