Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
63474 4 năm 9 months
Tiệt Hồ
Hoàn (full) - Mộc Thanh
1550 4 năm 9 months
Nhất Gia Tam Khẩu
Hoàn (full) - Ưu Hiên Chủ Nhân
2204 4 năm 9 months
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
2387 4 năm 9 months
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
2272 4 năm 9 months
Hai Thụ Gặp Nhau Ắt Có Một Công
Hoàn (full) - Thanh Lương Thủy Tinh
2023 4 năm 9 months
Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt
Hoàn (full) - Trinh Nam Diệp Tử
2024 4 năm 9 months
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
Hoàn (full) - Quân Xuyên
7484 4 năm 9 months
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
2106 4 năm 9 months
Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
Hoàn (full) - Loạn Hồng Phi
2638 4 năm 9 months
Tiên Lí Tình Duyên
Hoàn (full) - Nhược Lâm
1330 4 năm 9 months
Cự Tinh Vấn Đỉnh
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
4283 4 năm 9 months
Túy Tử Đương Đồ
Hoàn (full) - Vi Nặc Lạp
1614 4 năm 9 months
Hồi Đầu
Hoàn (full) - Vô Huyền
1937 4 năm 9 months
Show Ân Ái Đều Phải Chết
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
3024 4 năm 9 months
Yên Nguyệt Ca
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
1788 4 năm 9 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
2672 4 năm 9 months
Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Hoàn (full) - Hà Mễ Sao Phấn Ti
1753 4 năm 9 months
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Hoàn (full) - U Hoàng Tử Lam
4952 4 năm 9 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
5216 4 năm 9 months
Dã Thú Pháp Tắc
Hoàn (full) - Thủy Ấn
2659 4 năm 9 months
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Hoàn (full) - Thập Thế
2665 4 năm 9 months
Tiểu Bạch Dương
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
2783 4 năm 9 months
Sát Nhân Vô Xá
Hoàn (full) - Phàn Lạc
1794 4 năm 9 months
Hải Nguyệt Thâm Thâm
Hoàn (full) - Bích Dao
1670 4 năm 9 months
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
2869 4 năm 9 months
Đi Trên Mây, Nhìn Xuống Mây
Hoàn (full) - Hạ Trường An
2014 4 năm 9 months
Niệm Ân
Hoàn (full) - Hướng Gia Tiểu Thập
3859 4 năm 9 months
Dương Thư Mị Ảnh
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3004 4 năm 9 months
Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
50730 4 năm 9 months
Đừng Chạy, Lão Sư!
Hoàn (full) - Lạc Dận
2036 4 năm 9 months
Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch
Hoàn (full) - Quân Tử Ôn Như Ngọc
1873 4 năm 9 months
Ma Thần Cùng Quản Gia
Hoàn (full) - Tàn Mộng
2675 4 năm 9 months
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
2116 4 năm 9 months
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Hoàn (full) - Côi Tự
2009 4 năm 9 months
Quá Khách
Hoàn (full) - Cảnh Du Nhiên
1495 4 năm 9 months
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
3846 4 năm 9 months
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
2780 4 năm 9 months
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
3396 4 năm 9 months
Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Hoàn (full) - Lam Lâm (damie)
2616 4 năm 9 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
2825 4 năm 9 months
Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
3515 4 năm 9 months
Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
Hoàn (full) - Ba Nhĩ Đại Nhân
4393 4 năm 9 months
Phục Cừu Tình Nhân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1725 4 năm 9 months
Nhánh Hồng Thứ Ba
Hoàn (full) - Twentine
1865 4 năm 9 months
Tình Đầu Có Độc
Hoàn (full) - Bất Hội Hạ Kỳ
2664 4 năm 9 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
4556 4 năm 9 months
Bất Đắc Bất Vi Hoàng
Hoàn (full) - Tàn Hoa Lộng Nguyệt
1316 4 năm 9 months
Danh Sách Ước Nguyện
Hoàn (full) - Phi Tửu
3664 4 năm 9 months
Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
Hoàn (full) - Cận Sắc Ivy
1687 4 năm 9 months

Các trang