Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm: Quỷ Giá
Full - Công Tử Hoan Hỉ
Lượt đọc: 18920
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 82222
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 4682
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Trẫm Xuyên Việt Rồi
Đang ra - Lam Vũ
Lượt đọc: 24483
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 69319
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 20899
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 4441
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Đây Là Yêu
Full - Giá Thị Ái
Lượt đọc: 13076
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Di Thu
Full - Phong Kinh Dương
Lượt đọc: 5708
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Điểu Đông
Full - Hữu Thì Hạ Trư
Lượt đọc: 4818
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Đoạn Tình Kết
Full - Thập Thế
Lượt đọc: 8071
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 2659
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 2261
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 2940
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Dưỡng Quỷ
Full - Tạm Đao Gia Môn
Lượt đọc: 15594
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Giang Hồ Trái
Full - Đào Phù
Lượt đọc: 2314
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Hạc Minh Giang Hồ
Full - Diệp Mạch
Lượt đọc: 4885
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 2700
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 6989
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 6429
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 3324
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 7037
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Hàng Xóm
Full - Thanh Đoan
Lượt đọc: 5973
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 3538
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 3687
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 5817
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 3581
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Hổ Phụ
Full - Summer Bất Cụ Danh
Lượt đọc: 4690
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Hóa Nan Thức
Full - Phấn Đòa Báo
Lượt đọc: 3176
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6302
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Hoàng Cung
Full - Đạm Ngọc
Lượt đọc: 5293
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4290
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 5819
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3076
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2249
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 8165
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 8518
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Ái Hậu Dư Sinh
Full - Yên Thị
Lượt đọc: 6598
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3586
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4339
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6337
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3812
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Phản Tướng
Full - Thủy Hồng Phi
Lượt đọc: 3307
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 9548
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2856
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Thu Tư
Full - Nam Quân
Lượt đọc: 7571
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2007
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Phiêu Bạc Phụ Tình
Full - Đào Yêu
Lượt đọc: 3214
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2790
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Tuý Hoa Ấm
Full - Lưu Thủy Vô Tình
Lượt đọc: 3254
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months

Các trang