Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Cập nhật
3750599 11 months 3 ngày
3500049 1 năm 2 tuần
3029443 1 năm 3 months
2733620 1 năm 1 tháng 1 tháng
1970028 1 năm 3 months
1964724 1 năm 3 months
1747507 1 năm 3 months
1715546 1 năm 3 months
1700829 1 năm 2 months
1642109 2 năm 5 months
1311238 1 năm 8 months
1192187 1 năm 5 months
989129 5 months 5 ngày
953111 2 năm 3 tuần
949507 1 năm 5 months
920922 1 năm 4 months
898788 2 năm 1 tháng 1 tháng
865607 1 năm 4 months
843056 2 năm 3 months
828576 2 năm 3 tuần
756506 2 năm 5 months
746468 1 năm 3 months
745591 1 năm 3 months
702288 1 năm 9 months
699167 12 months 2 ngày
692312 1 năm 10 months
669219 1 năm 6 months
668699 1 năm 4 months
660714 1 năm 10 months
653414 2 năm 4 tuần
640087 1 năm 3 months
634917 2 năm 2 months
620847 4 months 1 tuần
571380 11 months 2 tuần
549176 1 năm 8 months
540114 1 năm 4 months
514369 1 năm 5 months
506393 1 năm 9 months
496079 1 năm 8 months
488158 1 năm 5 months
483804 7 months 3 tuần
476164 1 năm 5 months
473864 2 năm 3 months
464661 1 năm 9 months
460648 1 năm 5 months
459532 1 năm 7 months
456770 1 năm 9 months
443345 1 năm 5 months
441213 1 năm 4 months
430640 2 năm 3 months

Các trang