Nương Tựa Vào Nhau


Trung bình: 9 (1 vote)
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)
Nguồn: 
miakatama05.wordpress.com

Dịch: miakatama05

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, niên hạ công, đại thúc thụ, 1 x 1, HE

Couple: Trương Nhu Sinh x Thẩm Mạt Văn

Lời mở đầu

Đại thúc thụ ngốc, moe, vợ hiền dâu thảo cùng với niên hạ công hơi nóng tính,lại rất trọng sỉ diện dù có chết cũng phải giữ mặt mũi

Hãy xem đại phúc hắc giật ba từ tay tiểu phúc hắc như thế nào...

Truyện nhất định là ấm áp! Thịt thì có chắc rồi, nhưng sẽ không quá nhiều, làm trước mặt bánh bao nhỏ thì coi sao cho được XDD

Về tên truyện: Tên gốc của truyện này là Tương nhu dĩ mạt – thành ngữ này nằm trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Nghĩa đen của thành ngữ miêu tả tình cảnh của hai chú cá sống trong một suối cạn nước, đã cùng phun nước bọt để làm ướt cho nhau. Nghĩa bóng của thành ngữ là lúc hoạn nạn thì hãy giúp đỡ lẫn nhau.

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.