Nỏ thần An Dương Vương


9.66667
Trung bình: 9.7 (3 votes)
Tác giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Đang ra
Từ khóa: 

Thông tin sách:
- Tên sách: Nỏ thần An Dương Vương
- Tác giả: Thái Vũ
- Số trang: 270
- Nhà xuất bản: Trẻ

Sách này được thực hiện theo Dự án Sách hiếm - Số 12/2015

Chủ dự án: Lê La

Chụp ảnh: Chim Cụt

Đánh máy:

1. h.y: Lời minh về cội nguồn, Chương mở đầu, Phần một: từ trang 5 đến trang 58
2. timbuondoncoi: Phần một, Phần hai: từ trang 59 đến trang 112
3. miyu: Phần ba: từ trang 113 đến trang 165
4. Chim Cụt: Phần ba, Phần bốn: từ trang 166 đến trang 218
5. Bão Nhiên: Phần bốn, Chương kết: từ trang 219 đến trang 270.

Các bạn muốn chia sẻ sách này, vui lòng giữ kèm thông tin bên trên.

Chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia dự án Sách Hiếm!

 

 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.