New York Thập Tam Nhai


Trung bình: 8 (1 vote)
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)
Nguồn: 
kriezyuki.wordpress.com

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, cường cường, 1×1, HE

Cp: Edward x Brent

Tình trạng bản gốc: Hoàn (54 chương + phụ lục)

Edit: Krizak

Beta: akirasuzaku (Suzaku)

Thân phận thật sự của tiểu thụ là một thành viên trong gia tộc Brando Mafia Ý, nhưng cũng chỉ là thành viên bình thường không gì đặc biệt lắm chỉ là một thành viên Mafia bình thường.

Từ nhỏ đã lãnh khốc vô tình, trà trộn vào tầng lớp xã hội.

Tiểu công là trưởng tử của một đại gia tộc phong kiến Trung Quốc, từ nhỏ đã ra sức học hành tại Mĩ, phụ thân là người Hoa duy nhất làm nghị viên chính phủ ở New York.

Là một người tâm ngoan thủ lạt, bất động thanh sắc.

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.