Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ


Chưa có đánh giá
Tác giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Truyện Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ bao gồm quá trình để có được một cô gái của anh. Đầu tiên là theo đuổi, rồi bằng mọi giá có được cô và không để cho người đàn ông khác có cơ hội tiếp cận. .

Khi đã vào tầm mắt tôi rồi thì còn lâu mới bỏ qua cho cô, cô không hiểu sao? Cô tuyệt vọng và gần như không thể làm khác, cô đã hướng về anh như một con cờ mà anh đã quyết định từ trước...

Cái gì cũng vậy, có được rồi lại đâm ra chán. Anh đã dần chán cô và chuyển qua người con gái khác. Cô căm hận anh...và anh phải trả giá về điều đó..

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.