Hoàng Hậu tái hôn


0
Chưa có đánh giá
Tác giả: 
Dịch giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Đang ra
Nguồn: 
Read Novel Full

 Hoàng Hậu tái hôn (Remarried Empress)

Tác giả: Alpha Tart

Dịch + edit: Cao Lều Khều

Nguồn dịch: Read Novel Full

Lưu ý: dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Giới thiệu: Navier là một nữ hoàng hoàn hảo. Duy chỉ có một điều rằng nàng không thể hạ sinh đứa con nào cho Sovieshu. Khi tình nhân của Sovieshu có thai, hắn nghĩ ra một kế hoạch vô cùng "xuất chúng":
Hắn sẽ ly dị Navier và lập Rashta làm Hoàng hậu để hợp pháp hóa đứa con trong bụng của ả. Khoảng một đến hai năm sau, hắn sẽ phế ngôi Rashta vì lý do năng lực yếu kém và sẽ tái hôn lại với Navier. Với kế hoạch đó, hắn sẽ vừa có người kế vị, vừa có người tình và một người vợ mẫn cán.
Tuy nhiên kế hoạch của Sovieshu bị thất bại theo cách mà hắn không ngờ đến...

Bìa: Shop Cherry