Hộ Tâm


7.66667
Trung bình: 7.7 (3 votes)
Tình trạng: 
Hoàn (full)
Từ khóa: 

“Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương.”

“Nói tiếng người.”

“Ta bị tiền nhiệm phanh thây rồi.”

“... Cho nên... Vì sao bây giờ huynh còn sống?”

“Vì gặp nàng.”

 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.