Có phải ngôi sao ấy mang anh đến bên em?


4
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Không bao giờ người ta gặp nhau một cách bỗng dưng, nhưng cũng không bao giờ người ta gặp nhau để hạnh phúc mãi mãi.

Nếu biết sự tương ngộ giữa anh và tôi là bi kịch, tôi sẽ không để mình níu giữ tay anh vì một người.

Nếu biết anh là người đã đem đến nỗi đau khổ và những ám ảnh của cuộc đời, tôi sẽ không quen anh.

Nếu biết người ấy là anh, tôi sẽ không để mình yêu anh.

Gặp anh, quen anh là sai lầm nhưng yêu anh là điều ngông cuồng nhất mà tôi muốn làm.

Có lẽ, ngôi sao ấy đã mang anh đến bên tôi.