Vòng bảy người


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Văn án

Một quyển tiểu thuyết cũ nát, một cố sự quỷ dị khó lường, một đoạn bí sử phủ đầy bụi xưa. Sinh tử bảy người dây dưa nan giải, tới cùng ai mới là kẻ tự thuật cố sự cuối cùng. Ai mới là kẻ giải đề cuối cùng. “Đây là một quyển cố sự đã được chấp thuận, người trong cố sự không phải nhân vật hư cấu, khiến độc giả của bạn cũng là nhân vật trong cố sự, bạn không phải độc giả không liên can gì, mà là người tham dự... Đây thuộc về thế giới của bạn, một hành trình tìm kiếm cứu trợ và đáp án.”

Thể loại: đam mỹ, kinh dị hồi hộp, 1x1, trong sáng

Nguồn: http://banhtieu137. blogspot. com

Làm ebook: Hội cuồng soái ca

Chân thành cm ơn Bánh Tiêu đã cho phép Gác Sách đăng li truyn này!

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – Fuju – H.y
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)