Buồn Làm Sao Buông


4
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu:

[...] Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay.

Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay, nếu cứ dùng dằng níu kéo những điều đã mất thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt thật chắc hạnh phúc? Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới...

Bởi buồn hay vui, buông hay giữ, đều do ở lòng mình!

Thông tin ebook:

Ebook: http://www.dtv-ebook.com

Nguồn: luv-ebook.com

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – streetchick – trangchic
(Tìm – Ch
nh sa - Đăng)

Đọc trực tuyến: