Lịch sử văn minh thế giới


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

LỜI NÓI ĐẦU

Môn Lịch sử văn minh thế giới đã được đưa vào chương trình của các trường đại học và cao đẳng một số năm nay. Khối lượng kiến thức về các nền văn minh nhân loại thì rất lớn. Có nhiều giáo trình Lịch sử văn minh thế giới đã được xuất bản để sử dụng ở các trường đại học phục vụ cho chương trình sáu mươi tiết. Tên giáo trình mỗi nơi không giống nhau, có cuốn lấy tên là Lịch sử văn minh thế giới, có cuốn lại lấy tên là Lịch sử văn minh nhân loại. Cấu trúc mỗi giáo trình cũng không giống nhau.

Để phục vụ cho các bạn sinh viên cao đẳng với thời lượng chương trình chỉ có ba mươi tiết, chúng tôi sau khi tham khảo giáo trình ở một số các trường bạn, dựa vào chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo để làm chuẩn biên soạn Giáo trình này.

Đối với sinh viên Khoa học xã hội, học phần này còn có tác dụng trực tiếp giúp các bạn sẽ giảng dạy tốt hơn chương trình THCS mới áp dụng từ năm 2002. Bởi vì ở chương trình THCS mới có chú ý đề cập rất nhiều đến các giá trị văn minh vật thể và phi vật thể mà nhân loại đã sáng tạo ra trong quá trình phát triển.

Giáo trình gồm có tám chương nhằm đem lại cho người đọc những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về các nền văn minh lớn thời cổ - trung đại ở phương Đông, phương Tây và nền văn minh công nghiệp thời cận, hiện đại.

Trong nội dung mỗi chương, chúng tôi trước tiên đề cập tới cơ sở hình thành mỗi nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế, phân hóa xã hội, sơ lược sự thành lập và cấu trúc nhà nước, triết học, tư tưởng, những thành tựu về khoa học - kỹ thuật và văn học nghệ thuật.

Do đây là giáo trình chỉ để phục vụ cho sinh viên CĐSP với chương trình ba mươi tiết, vì vậy chúng tôi chỉ đưa vào đây những gì được coi là cô đọng, cơ bản nhất. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể tham khảo ở các tài liệu đã có khá đầy đủ trên thư viện của Trường Đại học An Giang:

• Almanach những nền văn minh thế giới, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1996 (nhiều tác giả).

• Vũ Dương Ninh (chủ biên): Lịch sử văn minh nhân loại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.

• Vũ Dương Ninh (chủ biên): Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.

• Lê Phụng Hoàng (chủ biên): Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.

Do ý định muốn góp phần giúp các bạn sinh viên trong quá trình học tập, chúng tôi đã mạnh dạn biên soạn tài liệu này. Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và các độc giả để chúng tôi sửa chữa giáo trình được hoàn chỉnh hơn.

Chân thành cám ơn.

TP. Long Xuyên tháng 8 – 2002.

Người biên soạn.

Thông tin Ebook:

Nguồn: Đại học An Giang

Thực hiện ebook: hoi_ls

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – HallaLasbler – H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)